Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


22 document(en) met "Etcetera en Toneel Theatraal Informatie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Deze produktie werd door de auteurs-regisseurs Pierre Fri-loux en Françoise Gédanken (van het Parijse Théâtre d'en Face) eerder opgezet in Parijs en New York en toert nu in de Lage Landen in een...de praktijk levert dat niets op omdat vooral Alexandra Van Marken (Ismene) en Peter Van Asbroeck (Eteocles/Polyneices) moeite hebben hun personage in te vullen en bijgevolg doelloos over het toneel...Een periode die zich, door een totale, Orwelliaanse informatie- en actiecontrole, misschien voor het eerst bewust is van zichzelf, haar verleden en haar toekomstmogelijkheden, haar eigen contradicties

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Er hoeft niet omheen te worden gedraaid: het eerste nummer, van het Belgische tijdschrift voor toneel en theater ETCETERA is een goed begin...die een groot deel van de scène overspant en tegelijkertijd huis en gevangenis, bedreiging en veiligheid symboliseert) ; en de wereld van de arbeid en zijn gevaren, dit keer in de vorm van een...Het theater tussen emotionele werking en politieke werkelijkheid, maar dat boek is ondertussen al een jaar oud en beschreef voornamelijk voorstellingen en fenomenen waargenomen in '80 en '81 en het

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Het Speelteater (Eva Bal), Stekelbees en De Sluipende Armoede (Arne Sierens). Daarnaast treedt het ook op als receptieve structuur voor belangrijke binnen -en buitenlandse produkties (dans, toneel...Het 'Westquartier' was in de 16de eeuw het toneel van op- en neergang van de lakennijverheid én tegelijkertijd van het ontstaan van een sterke 'ketterse' beweging die door het Spaanse regime bloedig...verheerlijkte androgynie), tussen dag- en nachtzijde van dingen en mensen (zie de coni-unetio, in het stuk tussen de Atheense werkelijkheid en de wereld van het woud; Atheners en elfen, Oberon en Theseus, Hippolyta

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
Er is inspraak in de keuze van de stukken en men werkt samen aan de voorbereiding, Een en ander vergt een grotere inzet van alle medewerkers, werkdagen van 14u zijn normaal, met daarbij nog nawerk en...Inspraak betekende ook toegang tot alle informatie, en dat gaf aanleiding tot een groeiende papierberg en eindeloze vergaderingen...Peter Zadek vergelijkt Steins acteurs met "groenten die te lang hebben gekookt en al hun smaak verloren zijn, Ik bekijk liever tweederangsamateurs, hun onvoorspelbaarheid is tenminst theatraal

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Links en rechts van het toneel zwaait een Russisch en een Amerikaans vlaggetje...en het toneel niet langer beschouwen als een soort vuilbak voor tekstprullen: hij vindt het misschien cynisch en leuk, maar uiteindelijk schendt hij er slechts zijn eigen neus mee) met soms competente...Deherts Nora-interpretatie en de brochure over kritiek hebben veel met mekaar te maken en wel in dat ene essentiële gegeven dat het werk van Gilis en Dehert tegelijkertijd boeiend en toch uitzichtloos

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Je kunt reëel bestaande figuren exact op het toneel kopiëren, het blijven typetjes en omgekeerd suggereren de kunstmatige oplossingen vaak de meeste realiteit...Van het volksfeest, dat Berio en Calvino voor ogen stond, blijft er weinig over, maar Berio heeft zulk een ingewikkelde koormuziek geschreven, en zich daarbij zulk een complexe evolutie op het toneel...Het resultaat is een erg boeiend geheel, met een schat aan materiaal en informatie, maar onvermijdelijk ook een aantal gapende gaten

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
De verantwoordelijken van deze laatste drie instellingen vertellen Etcetera hun bedoelingen en beperkingen: Dora van der Groen, Jef Demedts, Senne en Peter Rouffaer...En wie geeft er allemaal toneel en voordracht in de academies...gingen we op gespreksronde bij de leraars toneel en bij recent afgestudeerde acteurs van de drie conservatoria

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Na een Algemene Inleiding (Etcetera 11), de Studio Herman Teirlinck (Etcetera 12) en de drie Vlaamse Conservatoria (Etcetera 17), belanden we met het Dossier Opleiding in de marge...Aanvankelijk is er slechts zelden overeenstemming tussen wat iemand op het toneel denkt te doen en hoe wat hij doet door de buitenwereld waargenomen wordt...Door de manier van werken worden die twee uitersten in overeenstemming gebracht: de intentie wordt concreet en duidelijk gemaakt en als dusdanig waargenomen en het ervaren van die overeenstemming

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Het voornaamste verschil tussen het iets oudere marge-toneel in Nederland en het recente werk uit Vlaams België zit hem in de benadering van het theater...En revelerend is dat theatraal Moskou of Budapest veel en veel dichter bij ons staan dan b.v...Het "Planning Committee" verzamelt van overal ter wereld alle mogelijke informatie over toneelschrijfsters en over groepen die stukken van vrouwelijke auteurs spelen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Het is mijn boom". Precies omdat er op het toneel geen boom is en er geen handeling getoond wordt, wordt de scène ontdaan van iedere anekdotiek of al te gemakkelijke psychoanalytische duiding en...Het Internationaal Theaterinstituut en ikzelf staan even lang op het toneel...Toneel met alleen een l'art pour l'art-functie, toneel om het toneel, daar blijf ik me tegen verzetten, (...) Kijk, als theater in staat is om gefundeerd en overdácht te ontregelen, mensen anders naar

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
concentreerden ons vervolgens op de Studio Herman Teirlinck (Etcetera 12), het RITCS (Etcetera 14), de conservatoria van Antwerpen, Gent en Brussel (Etcetera 17) en de alternatieve cursussen in de...Vroeger werd er ook gesproken van toneel en onder buitenlandse invloed geraakte ook het begrip drama verspreid...Recente wijzigingen, informatie en programma's zijn te verkrijgen op onderstaande adressen: VUB D. Hellemans en R. Geerts, Pleinlaan 2 5B411,1050 Brussel, tel 02/ 641.26.60-02

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Oud Huis Stekelbees Gent Parade In het januari-nummer van Toneel Theatraal verdenkt Jan Middendorp het 'radicale jeugdtheater' -- waar niet de doelgroep, nl...Met Madame de Sade heeft BKT toneel afgeleverd dat langer in het geheugen zal blijven dan De kunstop-meter en Master Class...Maar lijdt wel een openbaar leven, zodat nu al meer mensen via de journalistieke wegen „eet hebben van de problemen en schandaaltjes, dan er ooit deel zullen hebben aan het theatraal proces zelf

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Eerst vooral bij het prestigieuze Nederlandse Kamer Toneel te Antwerpen, dan vooral in Nederland in produkties als My Fair Lady, waar hij de rol van Professor Higgins vertolkte en Vrijdag, waarin hij...van Hugo Claus, Freddy de Vree, Marc Didden en Frans Redant, voegen het nodige aan informatie toe, maar het portret blijft onaf...Nachtwake (Zuidelijk Toneel/BMC), De Meeuw (BMC), Wittgenstein Incorporated (Kaai), Gesprekken over Goethe en Vrijdag (Toneelgroep Amsterdam), Kras en Bouwmeester Solness (Discordia). Het Theaterfestival gaat

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
en betekenis van heden en verleden te formuleren", schrijft K. Huppertz in het novembernummer van Toneel Teatraal en vat daarmee de positie van een bepaald soort Strauss-lectuur goed samen...geënsceneerd onder een licht afwijkende titel: De tijd en het vertrek door Het Nationale Toneel (Den Haag) en De tijd en de kamer door Arca (Gent). Liever dan in te gaan op de zgn...De grote verdienste van deze Arca-enscenering is dat de spelsituaties, ondanks de vaagheid en onzekerheid over het wie, wat, waar, wanneer, glashelder blijven en niet zoals bij Het Nationale Toneel

Nr. 38, Mei 1992 • PERSBERICHT
Thyestes' door Het Zuidelijk Toneel, regie Dora van der Groen 'Ivanov' door Stan i.s.m...Discordia, regie Jan Joris Lamers 'Het is nieuwe maan en het wordt aanzienlijk frisser' door Stan 'Het hegeren onder de olmen' door het Zuidelijk Toneel, regie Ivo van Hove...De jury van Het Theaterfestival bestaat dit jaar uit: Paul Binnerts (voorzitter) Pol Arias (BRT) Luk Van den Dries (Etcetera) Pol Eggermont (Toneel Theatraal

Nr. 51, Augustus 1995 • Inhoudstafel
02/201 09 18 Toneel Theatraal Toneel Theatraal is een voortzetting van Mickery Mouth & Toneel Theatraal Hoofdredacteur Loek Zonneveld Redactie Paul Binnerts...Tom Blokdijk, Christien Boer, Max van Engen, Sonja van der Valk Redactie en administratie Toneel Theatraal/Nederlands Toneel Verbond Postbus 1555 1000 BN Amsterdam Abonnementen Etcetera en...Toneel Theatraal Informatie op pagina 72 Foto omslag Happy Days, Jan Joris Lamers en Sara De Bosschere/Bert Nienhuis 3 Redactioneel Marleen Baeten en Loek Zonneveld

Nr. 72, Juni 2000 • Johan Wambacq • Wanhoop en weerzin, liefde en lust
Ziener en dwaas, genie en kwistenbiebel, anarchist en royalist, renegaat en gelovige, mysticus en dandy...Het programma van Scènes/ Sprookjes bestaat uit twee velletjes A4 met summiere informatie over de voorstelling, handgeschreven en recto verso gefotokopieerd...De Onderneming (Antwerpen) en het Kaaitheater, en met acteurs: naast Decorte en Sigrid Vinks spelen Waas Gramser en Kris Van Trier, beiden acteurs bij De Onderneming, en de Finse danseres Riina

Nr. 74, December 2000 • Luk Van den Dries • Over het samenspel van kijken en weten
Kijken en weten Ik moet bekennen dat de vraag van Etcetera mij nogal overviel...En de talloze avonden in toneel, het lezen, doceren, discussiëren kan je onmogelijk wegcijferen in je kijkhouding...Een menselijk lichaam is daar wanneer zich tussen het ziende en het zichtbare, tussen het voelende en het voelbare, tussen het ene oog en het andere, tussen hand en

Nr. 82, Juni 2002 • Erwin Jans • De religie, de media, de terreur... en...
Het zou een vraag kunnen zijn uit The Matrix, maar ze wordt gesteld door een van de acteurs in TODAYulysses, een voorstelling van en door Bojana Cveji´c en Jan Ritsema.5 Op het volledig kale toneel...En dat geldt niet alleen voor de islam (en de jihad), maar eveneens voor het jodendom (en de mythe van het Beloofde Land) en voor het christendom (de kruistocht die vader en zoon Bush voeren tegen...En welke rol spelen de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën in de processen van dood en verrijzenis van de religie(s)? Mondia-latinisering TODAYulysses ontwikkelt een

Nr. 88, September 2003 • Peter Anthonissen • Samen jazz spelen: Het Jack Sels Project
zouden echoën en zodoende iets vertellen over Jack Sels en zijn wereld, over de passie voor jazz en over de plek en de betekenis van kunst in een mensenleven...De schaal was in de andere richting overgeslagen: in mijn streven om Jos, Koen en Tom - en ten langen leste het publiek - zo min mogelijk een situatie op te dringen en zoveel mogelijk openingen te...was ondertussen uitgebreid tot een octet met scenograaf en technicus Geert Vandewalle en drie jazzmusici: altsaxofonist Cel Overberghe, contrabassist Free Madou en slagwerker Percy Jones


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK