Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


54 document(en) met "Drama Art" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
bestaat). De taal die hij in zijn stukken hanteert, is gegroeid uit zijn verleden als beeldend kunstenaar en een affiniteit met de eens bloeiende performance art...Bedoeling is het accent te leggen op de afwikkeling van dit drama, de gevolgen van het roekeloze koningsleven te analyseren, terwijl Sophocles de nadruk legde op het getormenteerde verleden en op de sereniteit die...Deze invalshoek biedt interessante mogelijkheden om Sophocles' drama te interpreteren, maar maakt --ondanks een perspectiefvolle aanzet - de eerste problemen bij deze voorstelling zichtbaar

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Art as gamble, gamble as an art' Foto Patrick J. Sellitto Jan Fabre: Art kept me out of jail Jan Fabre ging niet over ijs van acht uur...Lenora Champagne (Lenora Champagne is performing art criticus en schrijft voor The Drama Review en Life...Fabre sloot het congres af met de performance Money-Art in Culture

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
plaats van naar het drama van Lear geduwd te worden, krijg ik het 'drama' van een tiental personen en houd ik - om mij niet meteen duidelijke redenen - vooral Edmund, Kent en Gloucester over...Flanders' Technology, Flanders' Science, Flanders' Art... evenveel aspecten van Flanders' Creativity

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Het bespelen van de markt is part of the art...Een eenvoudig verhaal dus, maar dan toch van zoveel nuances voorzien, dat men hier terecht van het eerste psychologisch drama in de Europese toneelliteratuur heeft kunnen spreken...Met een paar woorden en een paar gebaren worden ons de drama's getoond: de vader als patriarch, de grootvader als bespottelijke eenzaat, de kinderen geterroriseerd onder het ouderlijk gezag

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Criticism is itself an art...houdbaarheid van dit soort klassiek drama

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Drama en tragedie gingen aan hen voorbij, geen jamben, geen euforie, geen tekijkstellerij...Ons theater heeft een groot repertoire, met meer dan 20 stukken, van heel kleine tot grote, klassieke drama's. En wij spelen vele stukken verscheidene jaren...Eén van de citaten die de programmabrochure van A Midsummer Night's Dream meekreeg, luidde als volgt (dixit Oscar Wilde, partim): "All art is at once surface and symbol

Nr. 9, Januari 1985 • Johan Thielemans • Don Giovanni of Herrmanns dialoog met de...
Dat hier een breuk in Mozarts stijl optreedt en hij meteen een resolute stap zet in de richting van het romantisch drama van de volgende eeuw, is door de dirigenten zo sterk aangevoeld dat ze het...Bij Don Ottavio (Stu-art Burrows) staan we voor een groter probleem: het is een personage dat altijd maar belooft om de wraak uit te voeren, maar steevast in vrij zoetelijke, erg mooie, maar beleefde

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
Zoals wel meer gebeurt met nieuw talent is er veel water door de zee gestroomd alvorens de originaliteit van Mamets drama erkend werd...Zijn toneelstukken, zoals Steven Gale opmerkt (Essays on Contemporary American Drama, uitg...van Edward Albee, dat Mamets drama aan ideeënarmoede lijdt, is nu toch voldoende weerlegd

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Ecole Superieure d'Art Drama-tique de Strasbourg (1954), nog altijd door velen beschouwd als modelschool, biedt een gedifferentieerde opleiding

Nr. 12, Januari 1985 • Alexander Baervoets • KLAPSTUK 85
1981 al werd Lucinda Childs aangezocht door het Museum of Contemporary Art-in-wording van Los Angeles om een choreografie te ontwerpen voor de reeds lopende programmatic Het museum wil namelijk alle...Het werd toen algemeen aanvaard als een eerste geslaagde poging ter vereniging van de kunsten naar analogie met het antieke drama en nu wordt het 'officieel' beschouwd als het eerste echte ballet uit

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Auteurs als Sam Shepard en David Hare kunnen de grijsheid van het Angelsaksische drama met moeite verbergen, en dan enkel in die mate dat ze ontsnappen aan de ambachtelijkheid die hun theater zo lang...Hij streefde naar een breuk met gangbare theatercodes zoals het "théâtre d'art", het romantische declamatietoneel, het scenische naturalisme en het picturale decor...Nikos In de reeks Nikos Drama Lybra-ry verscheen het stuk The Skin of our Teeth van Thornton Wilder

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
1966 wordt hij drummer van de folkrockband, de Holy Modal Rounders (en na hun split van de Moray Eels). Voortaan wordt muziek een integraal bestanddeel van zijn drama: de dialoog probeert ritmes...Just got split in two, that's all" (Drama-tists Play Service, New York, 1983, p. 32). Het betekenisvolle woord werd eerder al gebruikt door May: "Fifteen years I've been a yo-yo for you. I've never...voor country muziek (die Thijs behoudt, waar van de Sande Bakhuijzen een beroep deed op de zwoele Tom Waits) omdat ze zo droevig is, "Because more than any other art form that I know of in America

Nr. 15, September 1986 • Daan Bauwens, Wim De Mont, Marianne Van... • Lijstjes en commentaren
Uit een tiental voorstellingen die ik vond in aanmerking komen, bleven de volgende het meest beklijven: 1. Replika - Art Studio de Varsovie, Jozef Szajna Prangender dan "Shoah" in de...Regisseur Karst Woudstra ensceneerde het drama met vaste hand, in een sober eenheidsdecor

Nr. 17, Maart 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Tweemaal Shakespeare: Othello en Koning Lear
Het verhaal van Othello is bij een breder publiek wellicht bekender dan dat van Koning Lear, het bevat bovendien een aantal stramienen (het drama van de jaloezie, de tegenstelling tussen de...inbeelden dat zich om haar het geweld van Othello, van het hele drama, zal ontketenen...Susan Sontag pleitte voor een "erotics of art": "We must learn to see more, to hear more, to feel more" of om het met Shakespeares Lear te zeggen: "We moeten gehoorzamen aan deze treurige, drukkende

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
het Parijse Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique gingen de student-pensionairs in de leer bij een meester die hun de welluidendheid van de Franse Taal bijbracht, maar daarnaast kregen ze...zijn er naast de vele Drama Departments heel wat opleidingen die zich beperken tot een paar cursussen van steracteurs

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Het drama heeft zijn hoogtepunt bereikt: Gregor geeft vol bitterheid over het onbegrip van zijn familieleden het huis van zijn ouders op...Dedalus brengt het drama in kleine sneetjes op de plank...Toneel met alleen een l'art pour l'art-functie, toneel om het toneel, daar blijf ik me tegen verzetten, (...) Kijk, als theater in staat is om gefundeerd en overdácht te ontregelen, mensen anders naar

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
Het westen met zijn stevige drama-traditie krijgt nog vaak bezoek van de meer op conventie gestemde schouwburgen...Weigering Drijvende kracht achter Groupov is Jacques Delcuvellerie, Fransman geboren in 1946, regiestudies in Insas, lesgever sinds 1976 in de afdeling Art Dramatique van het Conservatorium

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Erotiek, dood, banaliteit en kwelling, dat zijn de elementen waarrond Claus zijn nieuwe drama inhoudelijk heeft opgebouwd...Heiner Goebbels / Heiner Müller Brussel Der Mann im Fahrstuhl "Räumt die Schubladen der Stile": aldus de strijdkreet die weerklonk op het eerste Art-rock festival in Frankfurt...De Art-rock en noise muzikanten die Goebbels had weten te strikken, behoren tot de absolute top in het genre waarvoor de 'downtown New York'-scène zo gekend is: Fred Frith op gitaar en bas (gekend van

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Rechts: Cerceau (School of Drama Art). ge instelling, doch door de internationale samenstelling van de leerlingen-groep worden door de beide docenten tijdens de lessen vier talen gebruikt

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
eigenaardig genoeg meer denken aan de Amerikaanse film dan wel aan een traditie in Russisch drama...Deze produktie werd gecreëerd in opdracht van BAM-Next Wave Festival en het Art Bureau in Münich...Belangrijker is misschien een motto dat hoort bij één van Fabres perfomances (Performance X. 1981) : 'L'art est ennui cultivé', maar dan letterlijk


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK