Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


176 document(en) met "Doordat" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Doordat hij aan zijn eigen gewoontes verslaafd is, schrijft Bernhard avond na avond, dag na dag dezelfde idee uit in lichtjes variërende bewoordingen op steeds andere viltjes

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Het zijn twee mannen die vijanden zijn, doordat de natuur niet een man vormde uit hen beiden

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Dat soort activiteiten willen we alleen nog ondernemen wanneer iets heel belangrijks Nederland voorbij dreigt te gaan doordat geen van de anderen het oppikt...Wij zijn een onafhankelijke stichting maar doordat we volledig gesubsidieerd zijn door de rijksoverheid, plegen we veel overleg met het ministerie

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Het eeuwige lijden moet je verbinden met het sociale lijden van de mens, het lijden door klasseverschillen, doordat je onderdrukt wordt door iemand die rrieer geld heeft dan jij

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
De bewegingsclichés, samen met de kostumes, de zichtbare lichtbron en het 'stijlvolle' decor, overstijgen hun banaliteit doordat ze van een uitzuivering van het realisme getuigen, enkel in functie van

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
De grootst mogelijke artistieke vrijheid Doordat Cunningham de dans ontdeed van zijn gebondenheid aan thematische en psychologische gegevens, aan de muziek en een bepaalde ruimtelijke

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
feite zou het het beste zijn wanneer je je stukken repeteerde met publiek, doordat die spanning er dan is. Het is ook wel geprobeerd, bij het Werktheater b.v

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Een schijngevecht dat pas goed dubbelzinnig wordt doordat Fabre via het doorgeefluik Van Damme zijn werk uitvoerig laat omhangen met de zo gehate "salonmystiek, gesofisticeerde esthetica, retorisch

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • Tsjechov in handen van Karge & Langhoff,...
Ze wijkt slechts van de traditie af, doordat men alle bedrijven aan elkaar speelt

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Doordat De Gruyter ziek geworden was, had ik een paar regies van hem moeten overnemen

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Decortes 'Kleur is alles' en Freuds 'Der...
Enerzijds door criteria als professioneel acteerver-mogen ernstig te relativeren, anderzijds doordat Decorte steeds opnieuw een thematiek weet zichtbaar te maken die fascineert, die nog niet ontgonnen...De grap vertoont in dit opzicht de meeste gelijkenis met de droom, doordat deze de logica van het bewustzijn vervangt door de logica van de lust, die de remmingen opheft en zich ontlaadt in het lachen

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Maguy Marin en Ballet Opéra de Lyon
Doordat ze alle dezelfde kinderach-tig-dwaze uitdrukking hebben, wordt elke nuancering onmogelijk

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
Doordat wij opgevoed zijn in die platonische visie op de overheid - ik zou dat ook paternalistisch kunnen noemen - menen wij dat de toeschouwer per definitie onbekwaam is: aan hem mogen we geen

Nr. 16, Januari 1987 • Leen Thielemans • George Tabori
De druk is in het theater enorm groot, door de openbaarheid, de kritiek, maar ook doordat binnen het theater de persoonlijke gevoeligheden misbruikt worden

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
devant moi, selon une ligne bien droite". Deze duidelijke positiebepaling wordt onderuitgehaald doordat Chéreau de acteurs in zowat alle richtingen door elkaar laat lopen

Nr. 17, Maart 1987 • Monique Spithoven • De Spaanse burgeroorlog in het theater
Controversieel, voornamelijk doordat hij in zijn theater, dat hij ziet als "panische ceremonie", alle remmingen wil laten vallen

Nr. 19, September 1987 • Leen Thielemans • De kapitein verliet als eerste het zinkende...
Niet enkel doordat Grotowski zich van de groep losmaakte om zich in de States te vestigen

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Het is meer een fenomeen in de maatschappij, een samenspel van factoren dat ervoor zorgt dat het luisterspel weer in de belangstelling komt dan doordat ze beter gemaakt worden dan vroeger

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Roland van Opbroecke heeft ooit Anouilhs succes daaraan toegeschreven, doordat de toeschouwers "hun eigen banaliteiten en doordebandse ideeën een 'literaire' vorm horen geven om ze als onwrikbare

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Klapstuk 87
Klapstuk 85 had zich een uitspraak van Gerrit Timmers als motto toegeëigend die ik nog steeds zonder moeite kan bijtreden: "Voorstellingen spreken me niet aan door hun intellectuele gehalte of doordat


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK