Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


38 document(en) met "Door de keuze van Benjamin" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
Berlijn 1966 en volgende, is het Berlijn van Rudi Dutschke en de Rode Universiteit, van de strijd tegen het Axel Springerconcern, van de communes en Benno Ohnesorg, van allerlei experimenten om...de Gripsstukken betekende dit: niet meer het tonen van monsterlijke ouders, maar het bijbrengen van inzicht in de maatschappelijke oorzaken voor de fouten van die ouders...Wat scenische vormgeving én het werken mét kinderen betreft, bleef de Gripsinvloed nihil, vooral dan omdat hun specifieke theatrale vereisten door het KJT ontkracht werden in functie van de zaal die

Nr. 11, Juni 1985 • Peter De Jonge, Pieter T'Jonck • Rijnders' afscheid van Globe
Men kan moeilijk voorbijgaan aan de al enige jaren aanslepende belangstelling van theatermakers van schi-zofrenen en psychotici, een belangstelling waarin het accent gaandeweg verschoof van de relatie...De beschermende vaderfiguur (de Wet) is verdwenen: de eerste zin van De Drie Zusters b.v...Deze bedreigende equivalentie van de moeder met de moedertaal, voedsel, de stad, de wereld wordt al van bij de aanvang geïllustreerd door het decor: een lichtjes hellende, spiegelende wand die de

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
De zorg die vandaag door onder meer De Tijd, BMC, de Korre, Stekelbees, Tie3 en Speeltheater wordt besteed aan de impact van een voorstelling in dl haar facetten, is veel groter dan bij vergelijkbare...Bovendien blijft de tekening van de persoonlijke conflicten eveneens onbevredigend, vooral dan door de zwakke uitwerking van de vrouwenrollen...de dunne innerlijkheid van een aantal van de personages uit Nachtasiel niet precies te verklaren door een te veel opgesloten zitten in dit eigen project van ensemblevorming, waardoor 'de kleur van

Nr. 27, September 1989 • Gunther Sergooris, Klaas Tindemans • DOSSIER VLAAMSE OPERA
De regie van Philippe Denaël zal waarschijnlijk de historiserende richting inslaan en beantwoordt zo aan de authenticiteit die door Kuijken op muzikaal gebied wordt nagestreefd...Orfeo, een barokopera van Monteverdi, onder de muzikale leiding van Philippe Herreweghe en in de regie van de Luikse Isabelle Pousseur, is een copro-duktie met de opera van Montpellier, waar ook de...Hij werd daarin bijgestaan door de dienst Artistieke Planning (Hedwig Dewitte en Marc Barbier). Wel liet hij onze equipe verregaand de vrije hand in het ontwerpen van de seizoensbrochure, die door

Nr. 34, Juni 1991 • Heiner Müller • Bloed in de Schoenen
De ruimte wordt bedreigd door de rolverdeling, bepaald door de ene of de andere grammatica, die van het ballet of drama, maar de richting van de dans weet hem tegenover beide rolverdelingen te...De wet van de waarschijnlijkheidsberekening is de wet van de selectie, genocide de hogeschool der statistiek, de weg naar de slachtbank voert langs de databank...De waardigheid van de tango tegenover de vrije keuze voor de wijze van sterven

Nr. 46, Januari 1994 • Inhoudstafel
02/ 767 94 14, fax 02/ 767 5115 Etcetera Tweemaandelijks, jaargang 12, nummer 46, oktober 1994 3 Redactioneel De toekomst van Etcetera 4 Portret van de...46 Patrice Chéreau Johan Thielemans over een van de belangrijkste theater-, opera- en filmregisseurs 50 Benjamin Britten bij de Vlos en de Munt Gunther Sergooris zwaait de lof...61 De Nijinsky-gedichten van Stefan Hertmans, gelezen door Johan Reyniers

Nr. 48, Februari 1995 • Ilse Vandesande • Splendid's van Jean Genet door Het Zuidelijk...
Zo is er Pierrot (Rob Das) die achtervolgd wordt door de schim van zijn overleden broer, of Bravo (Benjamin Verdonck), de meest vrouwelijke van de bende, die zijn schaamte overwint en zich volledig...zijn wereld, de onderwereld, gelden andere wetten: chaos, terreur, verraad, geweld, misdaad en respect voor de meerdere, de leider die door de aard van zijn misdaden een bevoorrechte positie inneemt...onvoldoende tijd hebben tussen het masturberen door). Op het einde van de voorstelling bekennen de gangsters kleur: van Hove laat hen symbolisch hun tweede, gestolen, identiteit afleggen

Nr. 59, Maart 1997 • Christoph De Boeck • Politiek theater?
Jouw perfect uitgebalanceerde en genuanceerde visie haalt niets uit als ze geabsorbeerd wordt door de propaganda van de tegenstander...Er wordt in het artikel van Marianne Van Kerkhoven wel beweerd dat door het gebrek aan engagement bij de acteurs een opvoering als Een bron a well awel de mist inging...en niet iets van de auteur Olyslaeghers die op deze manier wel kwijt zou kunnen wat met de productie (althans volgens Van Kerkhoven) niet gelukt is. De meest positieve noot in deze Etcetera

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
tegenstelling tot Baudrillard beklemtoont Benjamin in zijn Passagen-werk de historiciteit, de herinnering, de rol van de chroniqueur-collectioneur, en gelooft hij dat het verleden de hedendaagse mens...Door de uiterlijke vorm van een kroniek en door de heterogene aard van de bijdragen plaatst dit werk zich niet in een bepaalde wetenschappelijke historiografische traditie, maar eerder in de reeks van...De theatraliteit van de kermisshow, van de 'verstrooiing' en van het warenhuis (met exotica en special events incluis) primeert enigszins op de theatraliteit van de interruptie die Benjamin zo hoog

Nr. 61, Januari 1997 • Eric De Kuyper • Rendez-vous manqués met Hans van Manen
Wat ik mis in een boek dat vooral door voorzichtigheid wordt gekenmerkt en af en toe vervalt in het leggen van een oppervlakkig verband tussen persoon en werk, is de smaak, de kracht, de niet...Het behoort onlosmakelijk bij de geschiedschrijving van de naoorlogse danskunst en het is voor de huidige generaties moeilijk voorstelbaar, hoe in die eerste naoorlogse decennia op de kunst van de...Een goed deel van het werk van Van Schaik wordt in beslag genomen door de receptiegeschiedenis

Nr. 61, Januari 1997 • Lieven De Cauter • Schouwstukken van Nadine Tasseel
De hele foto draait rond de paradox van twee bewegingen: de vrouw steunt tegen de muur met de rechterhand en ze trekt er zich van weg met de linkerhand...wordt het dieptezicht van de scène (en de diepte van het drama) opgezogen in de tweedimensionaliteit van het grafische, het academische, het decoratieve...Dreigen deze foto's juist door hun extreem estheticisme gevaarlijk dicht in de buurt te komen van de kitsch

Nr. 64, Juni 1998 • Rudi Laermans • 'Ver-stemde' herinneringen
Als zodanig protesteert het werk van De Tijd tevens tegen de steeds toenemende druk van de mediale tijdsbeleving op de podiumkunst - tegen de verwachting van snelle en blitse, spectaculaire...Wat men van de afzonderlijke voorstellingen van De Tijd ook moge denken - en ook ik had moeite met sommige ervan -, altijd dwingen ze respect af door de pertinente keuze voor de traagheid van een tot...het werk van De Tijd is dat voor alles le grain de la voix (R. Barthes), het appel van de menselijke stem, het onbepaalbare van de singulariteit van een lichaam -van het Reële

Nr. 66, December 1998 • Guy Cools • Naar de geest, niet naar de letter
Nadat de Brecht-receptie in de jaren '60 voor een groot deel gedetermineerd is geweest door een dogmatische interpretatie van de 'Modellbücher', bleek men in de jaren '80 stilaan los te komen van deze...het verlengde van mijn thesis, engageerde ik me in 1986 als regie-assistent en dramaturg voor een enscenering van De Maatregel door het Brusselse Brecht-Eislerkoor in een regie van Rudi Van Vlaenderen...Met als referentiepunten de geschriften van Benjamin, Müller en Auslander, pleit Lehmann voor een volledige 'herlezing' van de Brecht-theorie, die omwille van zijn dogmatische receptie (cfr

Nr. 67, Maart 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan
En nog: wat is de waarde die deze maatschappij nog hecht aan 'geschiedenis'? 5. De hele schijthoop van de politiek, zegt Heiner Müller, komt voort uit de doodsangst van de politici die...De veelheid van wat getoond moet/wil worden doet 'de noodzaak van de creatie' (en dat moet toch de inzet zijn...En wat is dan wel de meest vruchtbare verankering in dit leven: het zweven in idealisme van de 70'er jaren of het met de twee voeten op de grond staan van de jaren '90

Nr. 69, Januari 1999 • Katrien Darras, Clara Van den Broek • Gebroken spiegel?
Toch wil het cliché nog altijd dat de klassieke choreograaf de danser alles oplegt, terwijl de hedendaagse choreograaf met materiaal van de dansers zelf aan de slag gaat...De meeste van onze leraars waren Amerikaans: de Limón-techniek, de Horton-techniek en de Nicolais-techniek: 'je moet dit of dat doen'. Bij sommige technieken werkte dat, bij andere wandelde ik de klas...Bij hedendaagse dans is de keuze van de choreograaf voor een bepaalde danser gerelateerd aan de persoonlijkheid die hij voor zijn stuk wil

Nr. 71, Maart 2000 • André Lepecki • Wakker worden!
de genoemde voorstellingen, en vooral in The Last Performance, is er niet alleen de expliciete (en ondertussen ook uitgebreid besproken) kritiek van de choreograaf op de functie van de naam van de...Door zijn speech met een letterlijk leegmaken van de scène te benadrukken wordt de zwaarwichtige vraag van Hamlet opgevuld met de mnemotechnische en optische implicaties van aanwezigheid...Ik ben mij bewust van de gevaren, die in de verkondiging van het ongekende in het werk van een kunstenaar liggen, vooral als die kunstenaar door velen (en dit is een belangrijk feit in de sociologie

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
leven in een wereld die gekenmerkt wordt door een teloorgang van de metafysica, van de religieuze waarden, van de politieke ideologieën, kortom van wat Lyotard de 'Grote Verhalen' noemt...leegmaken: de herhaling van de eenvoudige balletbewegingen bij Jan Fabre, het door elkaar spreken van vreemde talen bij Jan Lauwers, de georchestreerde chaoschoreografie bij William Forsythe, de hysterie van het...overgeleverd zijn en waarvan geen emancipatie mogelijk is. Het meeslepen van de ziel door het schouwspel van de opvoering, door Aristoteles nog beschouwd als een niet wezenlijk aspect van de tragedie, is de

Nr. 75, Maart 2001 • Marleen Baeten • 'Eén uur omhelzen, één uur is mij...
Het lege zwembad was de bodem van de zee, de vleugelpiano op de zwembadbodem het paleis waar de zeemeerminnetjes opgroeien onder de hoede van hun grootmoeder...De evolutie naar meer muzikale dissonantie in de volgorde van de liederen volgt de evolutie van het stuk, waarin de kleine zeemeermin de kommerloze kinderjaren achter zich laat en van de ene...Elke avond opnieuw moeten de acteurs het juiste evenwicht vinden tussen de uitwendige dramatiek van het verhaal en de inwendige dramatiek van de tekst

Nr. 75, Maart 2001 • Pieter De Buysser • Een kleine doortocht buiten verdenking
Ik loop meteen van op de straat met mijn kop door de muur recht in mijn eigen keuken, ik was het bloed van de gevel en ik ga weer naar binnen, ik breek met de losse pols melk...van mijn machteloosheid, rakelings langs een koele andere nacht, door mij heen schuift de kiezel van Cicero, de eerste rat in een stad in de 14de eeuw, de verloren riem...Er is gegoochel met een derde weg, De weg van de staart tussen de benen, Je gaat door, arbeiders parkeren op de borduur, en je wandelt als een airhostess over

Nr. 79, December 2001 • Katrien Darras • Eerbare voorstellen: October/Oktobre van Dito'Dito
Niet langer de ironische ondertoon, maar de lichamelijkheid zelf wordt belangrijk (zelfs hun ademhaling is die van professionele dansers). De lichamen die ondanks zeer precieze bewegingen door een...een decor van gekleurde plastic vliegengordij-nen over de hele breedte van de scène, komt Abdelmalek Kadi tevoorschijn als de glamourverko- per van een Parijse schoenenwinkel, die weliswaar...Bruno Vanden Broecke, Bernard Van Eeghem, Danny Van Hoeck, Peter Vandenberghe, Lieve Van de Rostyne, Kristien Verdin, Mieke Verdin, Benjamin Verdonck LICHT, DECOR,TECHNIEK, KOSTUUMS: Benoît Ausloos


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK