Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


27 document(en) met "De mot" • Resultaten 21 tot 27 worden getoondNr. 99, December 2005 • (personalia)
Verkooppunten Vlaanderen Theaters ANTWERPEN: deSingel, Monty BRUSSEL: Vlaams Theater Instituut, Beursschouwburg, De Munt, Kaaitheater, KVS/de bottelarij GENT: Vooruit, NT Gent LEUVEN: STUK TONGEREN: De...Velinx Boekhandels ANTWERPEN: Acco-Somville, Belis Vinck, Blomberg, De Groene Waterman, Dierckxsens-Avermaete (IMS), IMS Meir, Fnac BRUGGE: De Bladwijzer, De Brugse Boekhandel, De Reyghere (Brugge en...St-Kruis), IMS Brugge BRUSSEL: Bolle Books, City Press Center Anspach, Passa Porta, De Slegte, Press Shop De Brouckère DEERLIJK: Etiket GENK: Malpertuis GENT: Art Book, De Brug, Fnac, Limerick

Nr. 100, Februari 2006 • (Personalia) • (Personalia)
Liv Laveyne studeerde kunstwetenschappen (theater en plastische kunst) aan de Gentse universiteit en schrijft over theater in De Morgen...tongeren: De Velinx Boekhandels antwerpen: Acco-Somville, Belis Vinck, Blomberg, De Groene Waterman, Dierckxsens-Avermaete (IMS), IMS Meir, Fnac brugge: De Bladwijzer, De Brugse Boekhandel...De Reyghere (Brugge en St-Kruis), IMS Brugge brussel: Bolle Books, City Press Center Anspach, Passa Porta, De Slegte, Press Shop De Brouckère deerlijk: Etiket genk: Malpertuis gent: Art Book, De Brug

Nr. 103, September 2006 • Jeroen Peeters • Verzwijgt de danser dat hij spreekt?
Maar omdat de activiteitscultuur van de moderniteit zich tegen de heteronomie afzet, zal ze methodes zoeken en vinden om het gebiedende in de ontvanger zelf te projec- teren, zodat die, als hij...Aan het einde van de voorstelling zal hij dit gebaar herhalen, ditmaal vanaf de achterwand én met gesloten ogen – hij luistert dus naar de dans, net zoals Gehmacher vanuit een verstilde pose op de...Par rien peut- être, ou par une énergie, ou par une grâce – mais, quel que soit le mot, traversée du corps pas l’incorporel qui le retire à son organisation et à sa finalité de corps

Nr. 105, Februari 2007 • Pieter T'Jonck • Mist Spuiten
Eigenlijk mag de kanttekening die het gebouw plaatst bij de traditie, de locatie, de opdracht, de ambitie van de bouwheer zelfs nauwelijks aanwijsbaar zijn; zich slechts als het ware terloops tonen...Het ideologisch doel van de ontwerpers was echter, in de geest van de tijd, minder om de bezoekers hardhandig te confronteren met hun ‘visual dependency’ en de ‘technological sublime’, dan wel...Zo de tijd, zo de zeden (of de argumenten)... Artistiek loste het paviljoen in Osaka zijn belofte niet in. Dat lag voor een deel aan de abrupte beëindiging van de samenwerking tussen de directie van

Nr. 106, April 2007 • Bram De Cock • “Singhet ende weset vro”
een indikking zijn van grove sociale categorieën. In Singhet ende Weset Vro zijn dat de Franssprekende bisschop, de moederen vaderfiguur, de rebelse zoon, de zwijgzame zwagers, de outsider van allochtone...onze tijd is dat minder en minder de politiek-geografische entiteit van de natiestaat, maar meer en meer die van de culturele minderheid, de etnie, waar taal het kleinste gemeen veelvoud is en de rest...Dat is de taak van de ideologiekritiek: de deconstructie van de fictie, de mythe en de machtsbelangen

Nr. 109, December 2007 • Jeroen Peeters • ‘Wij’ zeggen, een extreme oefening
kamermuziek in koorpolitiek overgaan; alleen hier, in de stroom van woorden, is de moeder-kindruimte aangesloten op de podia van de mythe der volwassenen en de arena van de politieke strijd om het juiste...Er werd nog volop geworsteld met de tekst en de vernuftige choreografische partituur, maar deze vragen betroffen evenzeer de inhoud van het stuk als de performancekwaliteit op dat ogenblik in het...Alsof de gravitatie van de meteoriet hen de kosmische ruimte inzoog, bewoog het dispositief van zes performers op een stoelenrij zich van scène tot scène over de bühne, te midden van een autonoom en

Nr. 112, Juni 2008 • Pieter T'Jonck • Nieuwe netwerken: Vlaanderen-Istanbul
De stad is het toneel van een – voorlopig vreedzame – clash tussen de traditionele cultuur van mensen die van het platteland naar de stad trokken, en de op Westerse leest geschoeide stedelijke cultuur...Nog minder ‘westers’ is de wijk rond het oude kerkhof aan de andere kant van de Gouden Hoorn (een zijarm van de Bosporus). Ver weg van toeristische trekpleisters als de Aya Sofia of de koopgekte van...Ook een instituut als de Rotterdamse Schouwburg of een curator als Maria Schwaegermann hebben in de mot dat hier iets leeft


Development and design by LETTERWERK