Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


5 document(en) met "De Brune"Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Opdat er eindelijk een einde kan worden gemaakt aan de onderdrukking van het arme volk door de heersende klasse, de rijke stinkers, de bevoorrechten, de adel, de geestelijkheid, de elite van bankiers...De consuls van vroeger, de Guigous, de Thomés, de Costes en andere Velheus zijn de schuldenaars van de stad voor aanzienlijke sommen geld* Zij hebben geprofiteerd van het geld van de gemeenschap...Proef de stoffelijkheid, de kleur, de geur, de excellentie, de eminentie, de hoedanigheid, de werking en waarde van dit gebenedijde, altoos verbeide vocht

Nr. 44, Februari 1994 • Myriam Van Imschoot • Denken, construeren en dansen tegelijk
En toch dansen de dansers van Compagnie De Brune, het gezelschap dat Gaudreau naar haar Italiaanse grootmoeder noemde...die zin verschilt het constante herpositioneren tussen de dansers niet van de beginscène waar de dansers eerst de relatie met het publiek erkenden: in beide gevallen gaat het om het zoeken naar een...En zo heeft alles wel een dubbele functie: de blik is niet alleen dat wat contact legt met de ander, maar ook datgene wat de afstand benadrukt; de frontale houding niet alleen de wijze waarop

Nr. 52, Januari 1995 • Alexander Baervoets • Klassieke dans
Waarschijnlijk pas in de twintigste eeuw, om de eenvoudige reden dat de volgens de academische beginselen gemaakte 'kunstdans' voorheen niet werd gecontesteerd...Eens in het defensief gewrongen, wierpen zij zich voor alles Anatomie, Compagnie De Brune / Michael Slobodian op als de behoeders van wat zij de 'klassieke...Bij een 'reconstructie' gaat men in de eerste plaats uit van de muziek, zeer vaak van de kostuums (Het Zwanenmeer), zelfs van het decor (La Sylphide), maar doorgaans niet van de dans

Nr. 53, December 1995 • Register Etcetera jaargang XIII (1995), nrs 48...
19 Centre Arabe d'Art et de littérature, nr 52 p 7 Canadair vzw Cie De Brune, nr 53 p 40 Damaged Goods, nr 53 p 32, nr 53 p 35 Dansgroep Krisztina de...41 De Graef, Peter, nr 52 p 14 De Greef, Hugo, nr 50 p 14 De Groot, Hinderik, nr 48 p 37 De Keersmaeker, Anne Teresa, nr 49 p 33 De Mey, Thierry, nr 49 p 33 De Jonge, Roberto, nr 52 p 33 De Paepe...Cie De Brune/Lynda Gaudreau, nr 53 p 40 Angels in America - Ro Theater, nr 51 p 48 Anobium Domesticum - Ria De Corte, nr 49 p 30 Antilichaam - Marc Vanrunxt, nr 49 p 30 Blauw - Azuur

Nr. 53, December 1995 • Sophie Van Weert • Anatomie
Die vergroting van de ruimte zet ze ook om naar de bewegingen; de zinnen worden gaandeweg langer...Ze maakt, zoals ze het zelf noemt, radiografieën van de dansers, belicht hun mogelijkheden, dissec-teert de bewegingen en assembleert nadien de beste elementen tot een nieuw geheel...Sophie Van Weert Anatomie - Compagnie De Brune / Michael Slobodian


Development and design by LETTERWERK