Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


72 document(en) met "Culturele Hoofdstad" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
1871 wordt Berlijn, hoofdstad van Pruisen, gepromoveerd tot de hoofdstad van het tweede keizerrijk, hoewel de stad op dat moment, anders dan b.v...De stad telt een bijzonder groot aantal theaters (min of meer 40), concertzalen, variétés, cabarets, musea, galerijen en salons, 's Lands cultuur is in de hoofdstad goed vertegenwoordigd, ook al...bekendstaande Staatsoper gecreëerd). Entartet In de jaren twintig is Berlijn ook de onomstreden hoofdstad van het Duitse theater (Max Ophüls, Erwin Pisca-tor, Max Reinhardt; de stad telt zo een 40

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
Sinds de tweede wereldoorlog is Berlijn niet alleen de titel kwijt van Theatermetropol maar tevens van culturele hoofdstad van Duitsland...Hij houdt zich bezig met de internationale culturele betrekkingen en dus ook met het festival Berlijn-Brussel: "Dat West-Berlijn een dergelijk intensief cultureel leven heeft, komt in de eerste plaats...garde als de meest consequente socio-culturele thema's hun beurt krijgen

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Men verweet --en verwijt -- de verantwoordelijken van het hoogste niveau een culturele prestigepo-litiek te voeren, die slechts enkele geprivilegieerde instellingen aanbelangt en die bovendien te duur...Men zal er in Lyon echter zijn slaap niet voor laten, daar hun project ondertussen reeds volledig geslaagd kan genoemd worden, terwijl de hoofdstad nog steeds over geen specifiek theater voor dans

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
Bovendien is het zeer de vraag of de vooropgestelde samenwerking niet tot een verschraling van het Vlaamse theaterleven in onze tweetalige hoofdstad zou leiden, waar alleen de hier genoemde...Juist in Brussel zijn vier beroepsgezelschappen geen overbodige luxe als men het Vlaamse culturele leven wil voeden...Vorige ministers van Cultuur hebben rond de hoofdstad culturele centra gebouwd, o.m

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Quid lege sine moribus... Ofwel is men van mening dat opera in Vlaanderen niet hoeft, en dan late men het terrein open voor de hoofdstad...Brussel zal dan de overwinnaar zijn van de culturele autonomie

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Later (in Seattle) zal een andere Amerikaanse culturele smaak-maakster John Kelly bejubelen als het beste wat ze in twee en een half jaar in New York te zien kreeg...Ailey of Harlem dance Theater) en een kassucces uit Broadway (Cats of On your Toes). Die formule blijkt minder en minder efficiënt en het is net de BAM-elite die deze gaten in deze culturele markt van de...BAM-Next Wave is het Newyork-se culturele antwoord op een zeker politiek en sociaal conservatisme

Nr. 17, Maart 1987 • (advertentie)
samenwerking met 'Amsterdam Culturele Hoofdstad' organiseert de theaterschool Amsterdam, afdeling mime, een ZOMERAKADEMIE Jonge theatermakers in dans, mime en drama kunnen

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
De financiering ervan is nu grotendeels afkomstig van de Stichting Amsterdam Culturele Hoofdstad van Europa 1987, maar zal in de toekomst gedragen worden door Nederland en België...Wat sommige lezers zullen missen, is een reflectie op de culturele mechanismen die de marginalisering en transformatie van het politieke theater en volkstheater hebben veroorzaakt en een elitaire...De culturele identiteit van een land wordt mede bepaald door de vraag of je jezelf zo'n vuurwerk kunt veroorloven

Nr. 19, September 1987 • Jeanne Brabants • Maar wij moeten verder
Toch bereikten echo's van zijn werk de hoofdstad Londen...Maurice Huisman was toen hoofd van de culturele betrekkingen met het buitenland

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Dit als objectief te duiden gegeven heeft zeker zijn invloed op de onmiskenbare hausse in het actuele culturele zelfvertrouwen van de Vlaming, maar tegelijkertijd is dit gegeven alléén onvoldoende om...Culturele hoofdstad Deze hervormingen worden niet onverdeeld positief onthaald, zeker niet door diegenen die zich ver van Amsterdam bevinden, de stad die door velen nog steeds als de enige...een dergelijke culturele monopoliesituatie krijgen marktmechanismen makkelijker vat op het theater; voor wie opgemerkt wil worden is een goede pers en veel publiek een eerste prioriteit, eventueel

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
Dank zij talloze festivals, manifestaties als Theater der Nationen en Europalia, de culturele uitwisselingsakkoorden, het brede perspectief van tijdschriften als Theater Heute, het grondige...En het Franstalige theater, volledig geconcentreerd in de hoofdstad (als belangrijke Luikse produkties niet naar Brussel komen, wordt dit expliciet op de uitnodiging vermeld), ligt binnen handbereik

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Muller zegt over de werksituatie in Berlijn: "Berlijn is in zekere zin de hoofdstad van de wereld omdat alle spanningen er sterk geconcentreerd samenkomen...Grensganger En dat er nog gevochten wordt, bewees de Müller-Werkschau deze zomer, een festival in het kader van de ongelooflijke culturele explosie die West-Berlijn tijdens het Europese

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
op een doordachte manier in op dat ruime kwaliteitsaanbod binnen de hoofdstad, door het integreren van een aantal produkties...Als het Festival d'Automne zoveel kwaliteit kan toevoegen aan een toch al indrukwekkende theatermenu -- dans, muziek, film en tentoonstellingen zorgen bovendien ook voor een globale culturele context...binnen het festival -- dan blijft Parijs tot nader order één van de echte, want organisch gegroeide en permanente culturele hoofdsteden van Europa

Nr. 25, Maart 1989 • (advertentie)
De Belgische hoofdstad is niet alleen een knooppunt van de Europese economie, maar ook een uitstekend podium voor de wereldwijde cultuur...Het internationale karakter van de hoofdstad impliceert ook culturele gastvrijheid

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Klaas Tindemans • De gouden gids van het Brusselse theater
Woluwe Is één van de weinige culturele centra binnen de Brusselse gordel die i.s.m...de plaatselijke culturele vereniging een eigen Vlaamse programmatie voert...Maar zoals alle culturele centra is de programmalijn toegesneden naar de middenmoot: geen risico's, propere produkties

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Verschraling
Het theateraanbod in Brussel, hoofdstad van de Vlaamse Gemeenschap, is de afgelopen jaren aanzienlijk verschraald...zijn oude stek -- dreigt de AB te doen overhellen naar meer 'populair vermaak', zoals de meeste officiële culturele centra in de Brusselse rand en elders...Een onbetwist publiek succes, dat niet aangetast wordt door de navolging van het initiatief in de culturele centra van de rand: hier lijkt de socio-culturele verwarring geen vat te hebben op het

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries • Tussenstad
Brussel ontbreekt een culturele reflex, is er vanuit de stedelijke overheid zeer weinig aandacht voor het cultureel gebeuren, laat staan een beleid, en ontbreekt dan ook de nodige infrastructuur en...En er is ook de gordel van culturele centra, bedoeld als stootband tegen de verfransing, die belet dat Vlamingen voor culturele behoeften naar Brussel gaan, dat nochtans een veel exclusiever aanbod...Tussen een verworven culturele uitstraling en een nieuwe artistieke leegloop

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Stadsvijandigheid Anders dan te Antwerpen en te Gent is in Brussel geen sprake van een homogene stadscultuur, laat staan van een homogene culturele gemeenschap...de globale politieke en culturele context is de positie van het Nederlands te Brussel versterkt en het respect voor de Nederlandse cultuur vergroot...theateropleidingen én de uitbouw van een Brussels cultureel service-bureau een coherent geheel kunnen vormen -- net zoals dat het geval is geweest bij de sterke uitbouw van het netwerk van sociaal-culturele raden en

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
Enkele jaargangen na Gent en Antwerpen -- er is ondertussen veel veranderd -- pakt Etcetera de theaterstad Brussel aan, hoofdstad van Europa en van de Vlaamse Gemeenschap

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
En na de bijval die ze oogstten op de grote Europese festivals, zullen ze dus ook niet misstaan op het Steenfestival dat zich met '93 (Antwerpen Culturele Hoofdstad) in het achterhoofd duidelijker en...Monteyne, Beleidsverantwoordelijke Culturele Uitstraling Gelezen "De overtrokken reaktie tegen Morris is niet louter artistiek te verklaren


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK