Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


189 document(en) met "complexiteit" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Merkwaardig omdat tekstbewerking en acteursregie vlak zijn en elke complexiteit geweerd hebben...Wat hij wil zien, is wellicht: hoe de eenduidigheid van Bernhards verveling of van Becketts nihilisme kan gekoppeld worden aan een theatervorm die de eenduidigheid vertaalt in de complexiteit en

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens • Boeken: Vrouwen en Shakespeare
Dash verdedigt hun complexiteit, verscheidenheid en groei, hun zelfbewustzijn en individualiteit

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
choreografische logica, weliswaar inspelend op de intrinsieke complexiteit van de muziek: op het repetitieve plan worden ingewikkelde dansconstructies aangekoppeld waarin faseverschuivingen plaats vinden, zodat zowel

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
De partituur komt in haar talloze details en met haar ongelooflijke ritmische complexiteit volledig tot haar recht: het gaat zelfs allemaal natuurlijk en spontaan lijken

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Jan Decortes voorstellingen halen hun kracht uit hun concreetheid, hun realiteitsgehalte, hun dagelijksheid en dus ook veelzijdigheid/complexiteit

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
1981 werd een uitzuivering merkbaar: minder mime, geen direct-politiek theater meer, het individu staat veel meer centraal, rechtlijnigheid moet plaats ruimen voor complexiteit...Jan Decortes voorstellingen halen hun kracht uit hun concreetheid, hun realiteitsgehalte, hun dagelijksheid en dus ook veelzijdigheid/complexiteit

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
1981 werd een uitzuivering merkbaar: minder mime, geen direct-politiek theater meer, het individu staat veel meer centraal, rechtlijnigheid moet plaats ruimen voor complexiteit

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
de voorstelling: l. het al te letterlijk gebruik van beelden: té directe signalen die geen meerwaarde aan de dramatische tekst toevoegen en 2. het feit dat het beeldmateriaal Müllers complexiteit...öf ordenend op te treden öf een nieuwe complexiteit te creëren

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Er dient echter wel opgemerkt te worden dat in praktijk Cunninghams choreografieën gekenmerkt worden door een hoge mate van complexiteit en aan de dansers hoge technische eisen stellen

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
poseert als natuurlijk), en de manier waarop hij dit situeert in de eeuwenoude 'nature/ nurture' controverse, illustreren voldoende de complexiteit en grondigheid die zijn kritiek typeren

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
II nochtans niet schuldig heeft gemaakt). Zoals Van de Veldes religiositeit er een is van een individualist die zijn eigen antwoorden terugvindt in een bestaande complexiteit van oplossingen, zo

Nr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
poseert als natuurlijk), en de manier waarop hij dit situeert in de eeuwenoude 'nature/ nurture' controverse, illustreren voldoende de complexiteit en grondigheid die zijn kritiek typeren

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
De erg persoonlijke problemen van Dehert hebben de hele complexiteit van Büchner niet kunnen vatten

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Off-off-Antwerpen: De zelfstudie van Guy Cassiers
De nietigheid van de acteur wordt geconfronteerd met de complexiteit van de scène: opnieuw heel weinig licht, een nauwelijks aangeklede ruimte (wat buizen en lampen, en een grote houten kar) waar Guy

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Deze moet in al haar complexiteit helder en begrijpelijk voorgesteld worden

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
Wij zijn hier geen miljoenenstad ; schouwburgen kunnen zich niet specialiseren in genres en toch heeft een directie in de complexiteit van onze samenleving de plicht te laten zien welke soorten van

Nr. 9, Januari 1985 • Johan Thielemans • Don Giovanni of Herrmanns dialoog met de...
Met Don Giovanni heeft Mozart een meesterwerk geschreven dat in zijn complexiteit slechts zelden tot een bevredigende opvoering leidt

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
De aanwending van dit essentiële decorstuk is tot het strikte minimum beperkt, zodat de complexiteit van het begrip waarvoor het staat, spelenderwijs duidelijk wordt

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
De hele complexiteit van het vak theater wordt daar behandeld en ingevuld

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
Deze gedachte is voor hem van zoveel belang, dat hij er graag de complexiteit van de eindsituatie aan opoffert


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK