Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


16 document(en) met "Bood De Standaard"Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
volkscultuur (in dans, zang, gitaarmuziek, in de verwijzing ook naar het stierenspel in de arena) ; de allesoverheersende aanwezigheid van de katholieke kerk (in de processiemuziek en vooral in de enorme kerkluchter...Regisseur Alfred Kirchner heeft de twee acteurs op een wipplank geplaatst, en heel de articulatie van de gedachte wordt duidelijk gemaakt langs de stand van de plank...al te zeer vanuit de Gentse situatie bekeken, wat in de keuze van de artikels de facto tot een vertekende of onvolledige weergave leidt en ten tweede (gevolg van ten eerste) lijkt de registratie van de

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
De opvoering bood alleen een voorbeeld van de stijl die regisseur Gilbert Deflo hanteert...Als de archeoloog die in het zand de contouren van een schip opgraaft, ontdek je de lijnen van een verhaal: de ark, de dieren, het water, worden samengepast in de bijbelse parabel over het einde van...van wat teatergeschiedenis is." Jan Decorte in interview met Jef De Roeck, Jan Decorte vindt het leven mooi, in De Standaard, 23 maart 1985

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Hoewel het hier gaat om één van de meest rampzalige data in de geschiedenis van de Scheldestad - de helft van de bevolking, waaronder de mééste intellectuelen, emigreerde binnen de vier jaar naar het...deze opvoering wordt het publiek in de zaal volledig in de actie opgenomen: de gilden stappen door de zijdeuren naar binnen, de meesters schudden de hand van de toeschouwers, gezellen gooien bloemen...Gaston Durnez, 'De kleine prins en de roos', Een lente-avond bij Pavel Kohout, in De Standaard, 20 juni 1985, blz

Nr. 14, Juli 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
De jongste maanden publiceerde Jozef Deleu van Ons Erfdeel beschouwingen over cultuur en cultuurbeleid in de Standaard der Letteren (5 april) en deed Hugo De Greef in Ons Erfdeel (maart -- april...De Socialistische Partij bood op een avond in een Brussels hotel de Belgische artistieke wereld de kans te luisteren naar de inspiratie van Jack Lang, toen die nog Minister van Cultuur in Frankrijk...Om nog even terug te keren tot de kritiek van Jan Middendorp, hoe kwam hij erbij aan Fabre en De Keersmaeker te denken als ik het had over "de mediocriteit van een groot aantal van onze artiesten, die

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Het stuk bevat zowel elementen uit de boulevardkomedie als uit de detective en de rampenfilm (Claus schuwt de spectaculaire coups de théâtre niet). Het 'postmoderne' decor (Benno de Vries) leidt de...elders gelegd: het theater ruilt de zuiderse wijdse openlucht voor de intimiteit van de vertrouwde schouwburgen; de toeschouwer ontwaakt uit de roes van de fiësta en concentreert zich weer exclusief op de...De cirkel lijkt gesloten, de hypothese dat dit de laatste Kantor is, krijgt meer dan ooit argumenten toegespeeld, alhoewel met Kantor.... Tenslotte bood het Festival d'Automne een unieke

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
andere kant van de taal, voor de eerste man en de eerste vrouw die wonderlijk in mekaar passen, voor Stanley uit de schooltijd, voor de mythe van de primitieve mens, voor de...Ik zag wijd open ogen (...)". Voorts geeft ze toe dat ze minder belang hecht aan de betekenis van de woorden, dan aan de adem, de ademhaling, de impulsen die de woorden meekrijgen...Voor Leysen was de logica van dit discours waarschijnlijk het enige houvast dat de tekst bood, alhoewel hij zo nu en dan moeite had om de volgende stap in het gesprek te vinden

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Controversieel waren de zeven creaties van Gillmore dan ook zeker: de hemel ingeprezen door de sommigen, de grond in geboord door de anderen (eerder de velen), en terwijl na afloop de ene helft van...Die aanwezigheid van Jeanne Moreau bood ons in ieder geval dé gelegenheid om de impact van de media te meten en tegelijkertijd - en dat is misschien wel belangrijker - konden we zeer duidelijk ervaren...Bruzzle bood de gelegenheid Discordia in te halen, hoewel de groep met zijn theatrale beweeglijkheid altijd wel voorop blijft fietsen

Nr. 38, Mei 1992 • An-Marie Lambrechts, Erwin Jans • Ignace Cornelissen
Met de produkties die ik net genoemd heb, wil ik de toeschouwers de ervaring geven dat ze aan de voorstelling een kluif hebben, maar die kluif moet er dan wel aantrekkelijk uitzien...Ik wilde de koorleden laten repeteren aan de koorteksten en gaandeweg konden ze dan de teksten van de andere acteurs voor de grap spelen...Waar Tasso dan kan slaan op de positie van de kunstenaar in de huidige samenleving, kan Dom Juan referen aan de positie van de huidige man in onze samenleving

Nr. 63, Maart 1998 • Stephan Moens • Opera tot theater maken
Het vierde bedrijf -wellicht een van de moeilijkst te ensceneren stukken uit de hele operageschiedenis, tegelijk een melancholisch 'nachtstuk' en een burleske verkleed- en verwisselpartij - bood...plezier aan het theater, het tempo van de komedie, de honderden liefdevol uitgewerkte details, de scherpe tekening van de personages, de glimlach en het traantje...het misdadige cynisme; de onwaarschijnlijkheden van bepaalde scènes - meer bepaald de ontvoeringsscène en de slotscène -worden opgezogen in de absurde logica van operette, musical en film; de ethische

Nr. 66, December 1998 • Guy Cools • Naar de geest, niet naar de letter
Hoe dicht 'zo dicht mogelijk' is, mocht ik ondervinden toen ik de verschillen tussen de persfoto's van de Courage-enscenering van de kns en de foto's van dezelfde scènes in de 'Modellbücher' haast met...Het leverde Tindemans niet alleen de verdenking op van enkele oudere collega's voor De Rode Vaan te schrijven, het bood de recensent van 't Pallieterke een ideale voorzet voor zijn ideologische...Hij stelt expliciet de vraag of er 'na het vormingstoneel van de jaren '70 en het ideologiekritische theater van de jaren '80 ook in de jaren '90 nog een erfgenaam van de kritische theatertraditie en

Nr. 67, Maart 1999 • Pascal Gielen • Twintig jaar Kaaitheater: een kleine sociogenese
De euforie van de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig van één van de boegbeelden van de Vlaamse kunstencentra is in een traumatische klap van de baan geveegd...Zoals bekend, bood Schaamte kunstenaars als Josse De Pauw, Pat Van Hemelrijck, Dirk Pauwels, Anne Teresa De Keersmaeker, Jan Lauwers, Luk Desmet, Eric De Volder, Michèle Anne De Mey, enz...Eén ding staat alvast als een paal boven water: wanneer we het Schaamte-vertoog van de jaren tachtig als standaard nemen, moest de zaak eenvoudigweg sluiten

Nr. 68, Juni 1999 • Clara Van den Broek, Marleen Baeten • Het wilde Westen
Kijk maar naar de fel omstreden mediadeal tussen De Standaard en de Blauwe Maandag Cie ten tijde van Ten Oorlog, het exclusieve recht voor de Standaardredacteur om eens in de interne keuken te komen...Etcetera: Bood De Standaard ook meer dan De Morgen...Broucke: Ik denk dat de lezer de nieuwsgaring over theater eerder in De Morgen en De Standaard gaat zoeken dan in de Financieel Economische Tijd, en de lezer van de FET eerder geïnteresseerd

Nr. 78, Januari 2001 • Arne Lievens • Wat doe je overdag?
Intussen kon ik wel de locatie verkennen: de ruïnes van een grote, laatmiddeleeuwse abdij, waarvan alleen de muren moeizaam de eeuwen hadden overleefd...Ondanks de ruimte die mijn budget hiervoor bood en ondanks de aard van deze voorstelling...Een grote boom was op het decor terechtgekomen en één van de lichttorens achter de tribune was door de moerassig geworden grond en de rukwinden opzij gevallen, maar gelukkig halfweg zijn duik

Nr. 90, Februari 2004 • Pol Hoste, Marie Baudet • October'Oktobre
marie baudet De manier van werken van Dito'Dito, het 'in' en het 'out' waarover je het had, het behoud van de bruggen tussen de toeschouwer en de acteur, het feit dat men voor alles te maken heeft met...Het was wonderlijk om zien hoe men voor elkaar zorgde, hoe men de ander gelegenheid bood om te lezen, hoe men nauwelijks de teksten durfde aan te raken...Hoe dan ook stelt October'Oktobre de vraag naar de mogelijkheden waarover het theater beschikt om zich te positioneren ten opzichte van de samenleving en de machtsverhoudingen tussen de politieke en

Nr. 105, Februari 2007 • Paul Gazzola • Werkt dat, als iedereen altijd bij jou...
Inherent aan deze discussie is ook de vraag naar de vertakkingen of verworteling van een dergelijk gebouw in de stad; en eveneens naar het samenspel van esthetiek als de betekenaar van haar identiteit...het begin zal de betaalde huur door de universiteiten een aanzienlijk deel van de bouwkosten dekken zodat het op touw zetten van de gesubsidieerde studio’s voor residenties van korte en lange duur...Terwijl ze niet de officiële architecten van het gebouw waren, beriep 51N4E zich op de metafoor van het poppenhuis, die ‘het bureau in eerste instantie de mogelijkheid gaf te ontsnappen aan de voor

Nr. 111, April 2008 • Pieter T'Jonck • Onmogelijke schoonheid
De bijzondere structuur van de choreografie van Anne Teresa De Keersmaeker biedt veel ruimte voor de unieke manier van zijn van elke danser en is zo een keerpunt voor het ensemble...Met acht danseressen bood De Keersmaeker een verrassend antwoord op Eight Lines, een compositie voor twee hamerende piano’s, ondersteund door hout en strijkers...Sneeuwwolk Vaak laat Zeitung geloven dat de dansers improviseren, vooral omdat de vele kleine constellaties en solomomenten, elk met hun idioom, de individuele dansers op de voorgrond brengen


Development and design by LETTERWERK