Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


66 document(en) met "Arthur...' Ze" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Liz LeCompte: Dat nog steeds vastzitten aan...
De mensen zijn gewoon zo'n idee te verbinden met een personage en wanneer ze dat - zoals in mijn stukken - niet kunnen, dan vinden ze zo'n voorstelling gefragmenteerd, niet universeel, te specifiek...Bij de Woos-tergroup zijn het de performers zelf die de dragers zijn van de idee en niet de personages die ze spelen, noch de accessoires waarmee ze werken...Heel veel, maar ik probeer er zo weinig mogelijk aan te denken; tot net voor ze het stuk zullen zien

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Als personages vormen ze één geheel zonder controversen; moreel zijn ze neutraal; ze ondergaan geen evolutie of 'Bildung' doorheen het stuk; ook het onderscheid tussen de 'goeden' en de 'slechten...De mensen zijn gewoon zo'n idee te verbinden met een personage en wanneer ze dat - zoals in mijn stukken - niet kunnen, dan vinden ze zo'n voorstelling gefragmenteerd, niet universeel, te specifiek...Ze hadden die vorm en daar gaan ze nu aan doorwerken

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Een vrij conformistische houding (zeker in de A- en B-categorie) die echter niet zo dwaas is als ze lijkt...Maar ze missen ook de essentiële artistieke potenties om meer te willen en te kunnen...bij HTP en 't Stuc de luxe over een lange werktijd te beschikken zodat ze in de eerste plaats kunnen werken aan acteerhoudingen, waardoor strak regisseren zelfs overbodig wordt

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
Zijn weggaan is een verlies voor KNS; daar heerst zo'n malaise dat ze er -- brutaal gezegd -- nog alleen maar geheel met een schone lei kunnen beginnen...Heel boeiend vond ik het werk aan De schepping en andere zaakjes van Arthur Miller en ook aan De Drie Zusters en King Lear...Ze konden goed met hem werken, maar hadden hun eigen ideeën en ik vermoed dat Walter dit bijna als een soort 'verraad' aanvoelde, zeker toen die weg begonnen gaan, Walter leefde nog steeds met die

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Ze zijn op weg naar een goede vertolking, hebben zorg besteed aan hun personage, nagedacht over wat er gebeurt, maar ze zijn blijven staan, net voor het punt waar het echt boeiend, echt menselijk...Ze verstomt langs om meer, kan tenslotte alleen nog om whisky roepen, voor ze zichzelf voor de kop schiet...Na een kwartier, als ze helemaal alleen op de Bühne is achtergebleven, staat ze recht, draait zich om, en legt met aandachtige traagheid haar rechterhand op haar rug

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Ze laten zich vangen, net zoals bij het goedkoop nummertje goochelen, aan al te duidelijke trucs, maar toch laten ze er hun leven door bepalen...Daarom trachten ze de situatie te forceren, en stappen ze maar recht op een regisseur af met de vraag: Speel ons...Op zeker ogenblik beschuldigde ze haar dochter ervan dat ze een incestueuze verhouding met haar vader had

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Bij de Vlaamse critici hebben ze een veel betere respons gehad...Even nog gleden ze in de speelgoedliften van het Bonaventurehotel op en neer, wipten haasje-over tussen de verdiepingen en schreven zichzelf in de geschiedenis bij...Mensen zijn nu eenmaal niet komisch, wel brutaal, schrikwekkend en ingebeeld; ze zijn echter wat ze blijken te zijn en hoe ze er precies van binnen uitzien mogen, rimpelt amper onze behoefte tot

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
knalt en dat ze van die grote bak die ze daar gebouwd hebben een zwembad maken of een soort handelsbeurs...Het voegt niets aan de situatie toe, maar komt ze integendeel uitvreten...Neuriënd en cynisch mompelend debiteren ze hun tekst, haastig lopen ze de scène op en af

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
Gedreven door eenzaamheid en de nood aan genegenheid zoeken ze toenadering tot het andere geslacht maar omdat ze eerder blauwtjes opliepen, zetten ze nu een grote mond op...Voor ze het zelf beseffen, geloven ze in hun primitieve leugens en zijn ze verplicht zich op brutale wijze te gedragen om geloofwaardig over te komen ten overstaan van andere mannen...Glengarry Glen Ross zijn ze miniem

Nr. 11, Juni 1985 • Freddy Coppens • DOSSIER OPLEIDING
Ik bedoel: in het begin van hun carrière zijn deze mensen absoluut fantastisch en fascinerend, maar het probleem is dat ze niet evolueren, dat ze niet groeien naar een niveau waarop ze ook het grote...Als ze wat in hun mars hebben worden ze vrijwel onmiddellijk opgepikt door de filmbusiness en worden het filmacteurs...Voor sommige dans audities staan ze soms met 600 à 700 op de wachtlijst en dan roepen ze je met groepjes van 20 naar binnen

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Markant detail: Poppe wist Kopers en Demedts te engageren tegen dezelfde voorwaarden die ze bij KVS hadden...De raad van beheer vond echter dat daar wel 1000 frank kon afgepingeld worden, want nu hoefden ze niet meer naar Brussel te sporen...Een discussiestuk als Breek ze

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Dit zijn "tendensen"; ze zijn zeker niet in elke produktie van bovengenoemde of andere groepen terug te vinden): - een evolutie van amusement of "politiek" pamflet naar een in veel opzichten...Deze boodschap lijkt erg eenvoudig, maar in de concrete uitwerking is ze dat niet...Stephan probeert ze allebei met geweld te "nemen". Maar het centraal personage waar Stephan mee te maken heeft is een mooie vrouw van rond de veertig, met een geheimzinnig verleden als tango-zangeres

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Ze weten onmiddellijk tegen wie ze wordt opgericht, ze weten ook dat het een krachtig politiek wapen is." Al even belangrijk is het te weten waarom Kantor het heeft over het theater van de...Omdat ze zo graag dansen, willen ze alles doen om te blijven optreden-ze zijn zelfs bereid om tegen hun lichaam te liegen...Toon ze mijn "Cendrillon" en ze zullen verrukt zijn

Nr. 16, Januari 1987 • Patricia Niedzwiecki • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Het grofste voorbeeld is de vertaling van het verzameld werk van Büchner door Arthur Adamov...Als hij op een moeilijke passage stuit, laat hij ze gewoon weg...Die eerste versie moet ik natuurlijk weggooien omdat ze vol beschrijvingen staat

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Het geheel geraakt daarmee wat uit zijn voegen, want ze wordt een hoofdpersonage (het weze haar gegund, en samen met de rol uit De Reisgids heeft ze hiermee een bijzonder sterk seizoen achter de rug...Ze verlangen dat het regieboek vol staat met aanwijzingen die ze maar hoeven op te volgen...Ze oefenen een beroep uit dat toevallig akteren is. Verdienen ze de naam akteur

Nr. 19, September 1987 • Inhoudstafel
Deze boutade stamt van Arthur Sonnen, de man achter het Theater Festival dat begin september in Amsterdam plaatsgreep (Etcetera nr...Voor Wenen gaat ze alleszins niet op: als je daar het Burgtheater sluit, krijg je ongetwijfeld evenzeer een volksoproer als wanneer de Staatsoper of het Musikverein zouden dichtgaan

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Zo is er de (inderdaad aangrijpende) anekdote van de prostituee die op het kerkhof aarde gaat loswoelen en ze opeet, tot ze sterft, maar Thomas brengt dat verhaal met te veel lawaai, te veel gezwaai...Daarnaast bestaan ze (ook dat is bekend) bij de gratie van verschuivingen tussen verheven en plat, tussen subliem en banaal en ga zo maar door...dat ze Albrecht nooit zal kunnen huwen en werpt ze zich uit vertwijfeling op zijn zwaard en sterft

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Af en toe mummelt zij wel wat terwijl hij aan het woord is, en aan het eind komt hij eens kijken of ze al klaar is, maar voor de rest is er afstand, zijn ze onbereikbaar voor mekaar, heeft er zich te...Ik zag wijd open ogen (...)". Voorts geeft ze toe dat ze minder belang hecht aan de betekenis van de woorden, dan aan de adem, de ademhaling, de impulsen die de woorden meekrijgen...Het lijkt erop dat ze allen een expressievorm opgelegd kregen die ze zich nooit helemaal eigen hebben gemaakt

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
En na de bijval die ze oogstten op de grote Europese festivals, zullen ze dus ook niet misstaan op het Steenfestival dat zich met '93 (Antwerpen Culturele Hoofdstad) in het achterhoofd duidelijker en...En het was, wanneer ik eraan denk, alsof ik hen zocht, alsof ik wilde dat ze me op mijn bakkes zouden kloppen en dat ze me mijn geld zouden afpakken...Het feit dat ze als ze naar Brussel uitwijken, steevast terecht kunnen in de Beursschouwburg

Nr. 26, Juni 1989 • Pol Arias • Russisch theater in 1989
Dat pluralisme houdt in dat de theaters nu mogen spelen wat ze willen...Voor Antwerpen was ze al in tal van westerse steden en landen te zien, tot in Israël...De grote vraag is, vanuit de Theaterbond, die democratisch verkozen is, hoe ze alle gezelschappen kunnen betrekken bij de beweging die in gang is gezet, hoe ze dat theateravontuur levend gaan houden


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK