Archief Etcetera


InhoudstafelETCETERA

Driemaandelijks tijdschrift over theater en aanverwante disciplines, verschijnt 15 maart, 15 juni, 15 september en 15 december

Omslag

Richard III Burgtheater, Wenen (foto Abisag Tüllmann)

Hoofdredactie

Jef De Roeck

Redactie

Pol Arias, Mark Deputter, Hildegard De Vuyst, Geert Opsomer, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk Van den Dries, Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay

Secretariaat

Hildegard De Vuyst

Aan dit nummer werkten mee

Jeanne Brabants, Michel De Sutter, Alex Mallems, Greet Pernet, Leen Thielemans

Eindredactie

Jef De Roeck en Theo Van Rompay

Vormgeving, zet- en drukwerk

Drukkerij Smits, Wommelgem

Abonnementen

kunnen ingaan bij elk nummer; een jaarabonnement (4 nummers) kost 650 fr. of fl.40 (CJP 600 fr. of fl. 37);

een

tweejaarabonnement (8 nummers) kost 1200 fr. of fl. 74; een steunabonnement (8 nummers) kost 2000 fr. of fl. 120;

te storten met vermelding van het aantal bestelde abonnementen op rekening nummer KB 406-0063002-59 van Etcetera, Abonnementendienst, Herentalsebaan 455, B-2220 Wommelgem, Antwerpen Voor Nederland: Uitgeverij Den Gulden Engel NMB Bank: 68.33.12.014 Postbus 110 -4700 AC Roosendaal met vermelding ETCETERA

Losse nummers

kosten 190 fr. of fl. 12,50 en zijn te koop in de boekhandel en in theaters en culturele

ETCETERA

Driemaandelijks, nummer 19, jaargang 5, september 1987 IN DIT NUMMER

Wenen

Als het theater niet bestond, dan zouden de Oostenrijkers het hebben uitgevonden. Dat schreef H. Laube vorige eeuw. Wenen blijft haar traditie als theaterstad (foto Thomas Eichhorn, "Ein Sommernacht-straum", Burgtheater) hoog in het vaandel schrijven. Pag. 2

Luisterspel

Een apart genre in de dramatische kunst is het luisterspel. De radio maakt dat ieder op zijn eentje zich kan opsluiten in zijn eigen theatertje. De toneeltekst die Etcetera zijn lezers in dit nummer aanbiedt, is een bewerking van een verhaal van de Oostenrijkse schrijfster Ingeborg Bachmann (1926-1973) (tekening Junius) door de Dienst Luisterspelen van de BRT. Pag. 27

Middelpunt

"Als je het Concertgebouw in Amsterdam sluit, krijg je een volksopstand; als je de Stadsschouwburg sluit, krijg je ten hoogste een artikel in de NRC.'' Deze boutade stamt van Arthur Sonnen, de man achter het Theater Festival dat begin september in Amsterdam plaatsgreep (Etcetera nr. 18). Daarmee wilde hij tot uitdrukking brengen dat het toneel in het maatschappelijk leven in Nederland nauwelijks meetelt. Je kunt er ook uit aflezen dat de muziek de passies meer pleegt op te wekken dan het theater dat doet.

Of die uitspraak toepasselijk is op Brussel, Antwerpen en Gent, laten we hier nu in het midden. Voor Wenen gaat ze alleszins niet op: als je daar het Burgtheater sluit, krijg je ongetwijfeld evenzeer een volksoproer als wanneer de Staatsoper of het Musikverein zouden dichtgaan.

Europalia 87 richt deze herfst de schijnwerpers op Oostenrijk. Etcetera pikt daarop in. Want, wat vorige eeuw al gold, blijft nog altijd in grote mate waar: in Wenen staat theater mede in het middelpunt van het leven. Een acteur is daar een achtenswaardig man.

Jef De Roeck

Béjart

Brussel zonder Béjart, na meer dan een kwarteeuw is dat even wennen. Jeanne Brabants, oud-direktrice van het Ballet van Vlaanderen, herinnert zich de komst van de jonge Fransman in 1959 en vindt dat België hem nu niet had mogen laten gaan (archieffoto). Pag. 52

In dit nummer ook nog

Dossier opleiding: alternatieve cursussen, pag. 19 Jan Fabre toont balletten uit zijn opera, pag. 41 Grotowski telt in Polen niet meer mee, pag. 45 Column van Leen Thielemans, pag. 57

In de Kroniek terugblik op het festival van Avignon 1987 en op Theater der Welt in Stuttgart, Dodendans in de Brugse Korrekelder, in memoriam Jef Cassiers en Piet Sterckx, Etcetera ontving het Vlaams Theater jaarboek en grasduinde in andere bladen voor de rubriek Gelezen, de subsidies 1987-1988 van de Vlaamse Gemeenschap voor het beroepstoneel, pag. 61

ETCETERA

is een initiatief van Hugo De Greef en Johan Wambacq; is een uitgave van Uitgeverij Den Gulden Engel, Herentalsebaan 455, 2220 Wommelgem tel. 03/353 1207; verantwoordelijke uitgever is Luk Van den Dries, Tuitenberg naar Lombeekstraat 48, 1680 Lennik Redactieadres: Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat 83, 1000 Brussel tel. 02/512.14.13


Development and design by LETTERWERK