Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


6 document(en) met "Arbeiders Jeugd Centrale"Nr. 6, Maart 1984 • (advertentie)
Een jeugd in de rode Vilvoordse Far West, een journalistieke entree in de Brusselse Le Peuple en een leidersrol in de Arbeiders Jeugd Centrale hadden hem tegen dat defaitisme gewapend

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
het documentaire karakter functioneert als rechtvaardiging en bewijsvoering (de fabriek van de verlichte patroon die voor zijn arbeiders woongelegenheid, onderwijs, ontspanning enz...Kledij is gebonden aan mode, kledij is verbonden aan een bepaald sociologisch patroon terwijl het kostuum de sociologische betekenis van de kledij analyseert" Gerard Mortier, "Dossier Opera*\ in Jeugd...het centrale deel staan een divan en een stoel, net iets te Rietveld-achtig om echte stijlprodukten te zijn en bovendien kleurloos

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Een strijdfonds werd aangelegd waarvan de eerste bedragen aangebracht zullen worden door kameraad Jonathan Busiaux... Grégoire Laten de arbeiders jou hier binnen...Alice Arbeiders misprijzen geen arbeiders...Maar de arbeiders zijn in stilte jaloers op de leerkrachten en de leerkrachten staan onverschillig tegenover het lot van de arbeiders

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
van het festival, waar het dit keer niet om boeren, maar wel om arbeiders gaat...dat geen van beide hetzelfde centrale thema (de Franse revolutie) mysticeert...Op een bepaald ogenblik is heel de scène leeg, zien we de achterwand van de stadsschouwburg, waarin de dubbele centrale deur openvliegt en gedurende een tiental seconden kijk ik in de ontzettend lange

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
een verband bestaat tussen de zogenaamde taboes en het feit dat de 'centrale thema's van onze tijd' onbesproken blijven - in de mate dat zoiets overigens het geval is, auteurs als Alfred Andersch, Stephan...en jonge arbeiders en bedienden (de Trabant- emigranten) dat er over het IJzeren Gordijn heen een samenleving was die aan de oppervlakte (taal, familierelaties èn zelfbewustzijn) te weinig verschilde...Dat is het 'centrale probleem van onze tijd': uit welk Duitsland komt de Bondsrepubliek anno '91 voort - uit het Pruisen van het militarisme of uit het Pruisen van de Aufklärung, uit de traditie van

Nr. 81, Februari 2002 • Luc Devoldere • 'Mijn innige, diepe, archaïsche katholicisme': Over de...
Hij koos voor de centrale scène uit het lijdensverhaal van Christus: de kruisiging, en hij maakte een film over een film waarin die kruisiging verfilmd werd...De vader geeft zijn fabriek weg aan de arbeiders, en trekt zijn kleren uit in het station van Milaan om naakt de weg van de woestijn in te slaan...Ze keert terug naar de boerderij van haar jeugd en trekt zich roerloos terug op een bankje op de binnenkoer waar ze op gekookte brandnetels kauwt, kinderen miraculeus geneest en uiteindelijk gaat


Development and design by LETTERWERK