Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


37 document(en) met "Antonio Tot" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Bij de pauze heerst er een zeldzaam gedrukte stemming: immers, Antonio is zwaarmoedig, Bassanio een nietsnut, Lorenzo zit acher Jessica aan om haar geld én omdat het opwindend is een meisje uit haar...Hij vervangt hem door een lange stille scène, waarin hij de verhoudingen tussen Bassanio, de jonge man, Portia, zijn jonge bruid, en Antonio, de oude vriend, duidelijk maakt: een homo-sexuele liefde...Portia maakt duidelijk dat voor haar part Antonio nog een rol kan vervullen, maar Antonio weigert radicaal

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Zo beklemtoont ze hoezeer hij op zichzelf is teruggevallen en van staat (de uitgestrekte scène waarover hij tot voor kort nog kon draven) tot mens (kwetsbaar lichaam) geworden is. In Tielt had Gevers...Alhoewel er drie huwelijken plaats vinden, worden de hoofdfiguren Antonio en Shylock handig buiten gewerkt...Zo wordt escapisme op een vernuftige manier omgebogen tot maatschappijkritiek

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Antonio Tot dan blijf je haar natuurlijk waard...Antonio Majesteit breidt haar bescherming uit tot ieder die haar en haar ongeschonden woning nadert als een godheid...Het was altijd maar 'Antonio kom1, 'men moet Antonio schrijven', 'vraag Antonio'. Mij laat hij rusten, omdat hij denkt dat ik niet nuttig ben

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Antonio richt eerst het woord tot hen (anders dan bij Goethe) en weer gebeurt wat ook met de anderen het geval was: hij openbaart zichzelf ineens en helemaal, in alle rechtlijnige duidelijkheid...Tot vak voor het einde gaat het de hertog erom een conflict op te lossen (tussen Antonio en Tasso), waar beiden intellectueel al lang voorbij zijn...De daadwerkelijke voorbereidingen voor hun plan om Tasso op reis te sturen en ondertussen Antonio tot mildere gedachten te brengen zijn geschrapt

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
De spanning, een te zwakke lading tragiek om tot dodelijke confrontaties te leiden, ligt dan ook geheel in de gevoelens, die in de kunstvol gebouwde verzen hun welsprekende vertolker vinden...uitdrukkelijke identificatie - na een geslaagd leven - komt de dubbelzinnige verhouding van de schrijver tot zijn personage volop aan het licht...Die wordt, nog maar eens, met de nadrukkelijkheid van het Duits citaat uitgevoerd door Antonio: "Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt..." Deze verzen klinken zo bekend dat men zich inderdaad

Nr. 8, September 1984 • (advertentie)
Heichele -- Figaro: Marcel Vanaud Basilio: Alexander Oliver -- Dottore Bartolo: Gérard Serkoyan -- Marcellina: Linda Finnie -- Cherubino: Anita Soldh Antonio: Dirk van Croonenborch -- Barbarina: Elzbieta Szmytka...DIONYSOS GAITE PARISIENNE Creatie in België Voorstellingen: Voorstellingen: van 28 november van 17 oktober tot 4 november 1984 tot 2 december 1984 in het Koninklijk Circus...CE QUE L'AMOUR ME DIT NOTRE FAUST Voorstellingen: Voorstellingen: van 5 tot 16 december 1984 van 16 tot 25 november 1985 in het Koninklijk Circus in de Koninklijke Muntschouwburg

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
Rockmuziek, ooit een teken van idealistische rebellie degenereerde immers tot lege glitter of artrock, tot moorddadige punk...die perfect de moeilijkheid tot communicatie in de geest van de toeschouwer branden...Hij valt samen met Eddie's en May's laatste (?) omhelzing die daardoor uitgroeit tot een wereldschokkende gebeurtenis, a.h.w

Nr. 17, Maart 1987 • Monique Spithoven • De Spaanse burgeroorlog in het theater
De Spaanse burgeroorlog is nog niet te herleiden tot de nietszeggende getallen 1936-1939 in een geschiedenisboekje...Eén van de belangrijkste dramaturgen hier is Antonio Buero Valle-jo, die - hoewel hij zich binnen het Spaanse theater in een nogal geïsoleerde positie bevond - invloed zou gaan uitoefenen op een...Alles moet kunnen, een totale vrijheid moet dit panische, dionysische (maar bijna mathematisch geënsceneerde) theater eigen zijn, tot op het walgelijke, pornografische en scatologische af

Nr. 26, Juni 1989 • Wanda Reisel • Op de hellingen van de Vesuvius
van de zuster dat is toch duidelijk Giacomo Antonio heb je de hamer gezien Antonio Hier Wees voorzichtig met zo'n hamer kan je iemand de...uw adjectieven Antonio Ach Antonio Ik heb een vrouw ontmoet in Florence Ze heeft je gedichten gelezen Giacomo Lieve god, maak dat die vrouw onmiddellijk...waar te zoeken en moet men oppassen voor teveel woorden van dank Antonio ben jij daar het is zo vreselijk zwart voor mijn ogen Antonio Ik maak licht

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Alex Mallems La Mission/Au Perroquet Vert is van 15/9 mee te maken in het Théâtre Vidy-Lausanne; van 17 tot en met 22/10 in het Théâtre National Populaire-Villeurbanne; van 7/11 tot en met...De samenstellers hebben zich daarbij niet beperkt tot de louter receptieve kant, tot een analyse van de opvoering; ze bieden ook actieve verwerkingsmogelijkheden aan in de vorm van spelopdrachten...Daar moet ge komen werken van tien tot vijf en dan hebben wij verplicht, van de vakbond uit, van één tot twee pauze en als ge nou toevallig om één uur net goed gaat met die ene scène waar je al weken

Nr. 35, September 1991 • Pol Arias • Profiteren van de waarheid der dingen
Die werd toen gedegradeerd tot staatssecretaris en staat onder direct gezag van de eerste minister...Dat uitgangspunt is tot vandaag bewaard...kennen maar twee theatergenies, Gil Vincente (1446-1537) en Antonio José da Silva (1705-1739). Buiten hen is er niet veel

Nr. 38, Mei 1992 • Klaas Tindemans • Drie keer Goethes Tasso
die zin is Lamers trouwer aan Goethe dan Goethe zelf: deze ensceneerde immers het conflict tussen Antonio en Tasso om de paradoxen in zijn eigen bewustzijn overzichtelijker te maken...beschouwen, maar als een vertwijfelde poging tot contact, tot conversatie in de 'verheven' betekenis van het woord...intriganten (Tasso en Antonio), die eikaars deugden het liefst willen afnemen, of misschien nog liever één persoon worden

Nr. 38, Mei 1992 • Désirée Ortega Cerpa • Een theater van twee werelden
theater in Europa zich meer en meer tot een luxevoorwerp omgevormd heeft, tot een verbruiksartikel dat ertoe bijdraagt vooral de openbare machten een zeker prestige te verlenen, maar dat zich steeds verder...de Precolumbiaanse traditie en de Spaanse cultuur tot hun meest elementaire vorm worden teruggebracht, tot voorstellingen die gedragen worden door de eenvoud van de verteller, zoals de Costaricaanse...Désirée Ortega Cerpa Désirée Ortega Cerpa werkt aan het CAT (Andalusisch Theater centrum te Sevilla) Het "Festival Ibeno Americano de Teatro" (FIT) gaat door van 18/9 tot 10/10 met

Nr. 40, Februari 1993 • Gunther Sergooris • Wantrouw heersers die verheerlijkt worden
Mozart schreef zijn opera ter ere van de kroning van Leopold II tot koning van Bohemen en Verdi en zijn medestanders droomden luidop van Victor-Emanuel als symbool van het verenigde Italië...Verdi en zijn librettist Antonio Somma hadden zich immers uitgesloofd van hun Gustaaf III, koning van Zweden,' een vader des vaderlands' te maken, kortom een crème van een koning...De grote scène van Amelia en het liefdesduet, muzikaal de meest overtuigende passages, gingen hierdoor de mist in. De vertolkers namen hun toevlucht tot de poses van het standaardrepertoire

Nr. 44, Februari 1994 • Johan Thielemans • Carmen, een tragedie
Eén ogenblik voelt ze zich tot hem aangetrokken, maar dan gaat ze weer haar eigen weg...Uit al die disparate elementen maakte Bizet echter een partituur die van het begin tot het einde boeiend en verrassend is. Eerlijkheid Als je dit werk wil opvoeren, kan je vele kanten...Joosten eist van zijn twee zangers dat ze de hele scène roerloos zingen, tot op het moment van de moord, waarbij een paar eenvoudige gebaren een uitzonderlijk wrede kracht krijgen

Nr. 46, Januari 1994 • 
Men kan volhouden dat er eigenlijk niets gebeurd is. Deze abstrahering die het mogelijk maakt tot de essentie van het gegeven door te dringen, is voor een belangrijk deel het werk van scenograaf John...Het is een van de weinige zangers die met zijn niet bepaald flaterende fysiek een personage tot leven kan wekken en een ruimte effectief kan bespelen...Dit kan alleen maar tot de verrijking en diversificatie van het operalandschap bijdragen

Nr. 46, Januari 1994 • Gunther Sergooris • Peter Grimes in de Munt en Billy...
Als het naderhand echter blijkt mee te vallen, kunnen we het met een gerust geweten hebben over het 'gelukkige toeval'. In dit geval leidde het tot een boeiende confrontatie met strategieën om de...Als acteur was hij op zijn best waar hij niet al te enthousiast voor de dag moest komen, want dat ontaardde tot molengewiek en een overspannen gestiek...Dat deze muziek ernstig moet genomen worden, hebben zowel Stefan Soltesz als Antonio Pappano laten horen, zij hebben de intensiteit en de persoonlijkheid ervan laten spreken

Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
En weglaten leidt zoals we weten, tot uitvergroting van het wel aanwezige...En als de tranen dan echt komen, dan is dat omdat Woudstra in deze voorstelling een van die zeldzame momenten in een kunstenaarsschap heeft bereikt waarin een ieder omvattende liefde tot loutering en...Hun ahistorische configuratie maakt ze tot culturele iconen, zo niet fetishfiguren van de homo-scène, letterlijke fremdkörper, die de toeschouwer associërend moet zien in te vlechten in een veellagig

Nr. 46, Januari 1994 • Eddie Vaes • Lissabon 94 - Antwerpen 93
Weliswaar richtten beide participanten een vennootschap op, de Sociedade Lisboa 94, maar je ontkomt niet aan de indruk dat de rechtsteekse invloed van stad en staat tot in de kantoren van Lissabon 94...Een voor de Portugese cultuur belangrijk historisch project opgezet door Lissabon 94 zelf, was Clamor naar de 17de eeuwse jezuïet Antonio Vieira door het Theatro Nacional Donna Maria II, geregisseerd...het algemeen zijn de internationale gezelschappen gekende tot zeer vermaarde groepen, die evenwel nog nooit in Portugal waren en dat is volgens Barbosa een bewuste educatieve keuze geweest

Nr. 48, Februari 1995 • Johan Thielemans • Peter Sellars blijft verbazen
Een blanke die zich tot een zwarte moet wenden om geld te lenen, ervaart dit als een even grote vernedering als dat voor Antonio in Venetië was, toen hij Shylock moest gaan opzoeken...De verhouding tussen Shylock en Antonio krijgt er vanzelf een pak rauwe emotie bij, een ongezellige herkenbaarheid, een stuk gevaar en een deel waarheid...Merkwaardig genoeg komt de dramatische climax van de confrontatie tussen Antonio en Shylock op het einde van het vierde bedrijf: daar weet Antonio zijn leven te redden en moet Shylock verslagen en


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK