Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


35 document(en) met "Antonio Niet" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Hij vervangt hem door een lange stille scène, waarin hij de verhoudingen tussen Bassanio, de jonge man, Portia, zijn jonge bruid, en Antonio, de oude vriend, duidelijk maakt: een homo-sexuele liefde...Portia maakt duidelijk dat voor haar part Antonio nog een rol kan vervullen, maar Antonio weigert radicaal...Men vraagt zich dan af of de diepe ontevredenheid van de regisseur niet te sterk zijn produkties kleurt

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
grenzen overschrijden: Antonio door zijn homosexuele liefde en Jessica door haar liefde voor een niet-Jood...Het stuk speelt zich echter niet meer af op een eiland in de Caraïben met palmbomen en helderblauw water, maar op een donker, kunstmatig eiland bestaande uit plateaus, trappen en een lift die het...Maar deze weigering verbergt niet helemaal de aantrekking die de romantiek blijft uitoefenen: de keuze van de stukken liegt er niet om

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Ik mocht niet terughoudend zijn, Antonio, Maar, zeker, me opdringen wil ik niet...Antonio Niet helemaal, zoals het niet begrensd verstand kan denken...Het was altijd maar 'Antonio kom1, 'men moet Antonio schrijven', 'vraag Antonio'. Mij laat hij rusten, omdat hij denkt dat ik niet nuttig ben

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
De pijniging - als karaktertrek van de dichter, niet als concreet gebeuren - wordt uitgedrukt, maar niet op een dramatisch uitputtende manier: deze gevoelens zijn nog niet aan de orde...Het hele eerste bedrijf is niet meer (ook niet minder) geweest dan een accuraat vastleggen van de personages...Antonio is eigenlijk niet geïnteresseerd in de dichter, hij wandelt voortdurend weg en laat Tasso razen, hoewel zich reeds elementen van het ultieme verbond van beide 'intelligente personages

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Wanneer Decorte dan in een eigenzinnige omkering van Goethes tekst: "Die Maske fällt" een verkleinde afbeelding van het toneelscherm neerlaat, dan is Tasso wel helemaal rijp voor een niet-letale...Niet verenigbaar met het ontwikkelde concept lijkt mij verder het voorspel met het gedicht Pro-metheus (overigens een voor insiders onmiddellijk herkenbare 'verwijzing' naar Peymann in Bochum...Het zijn vragen die hier moeten gesteld worden, en niet alleen omdat één van de betrokkenen toevallig Goethe heet

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
De recuperatie van de marginaal - een "rock and roll Jesus with a cowboy mouth" - is nog niet voltrokken, de heiligverklaring uitgesteld...Tevens had Shepard het gevoel dat, naarmate zijn werk meer en buiten Off Off Broadway werd opgevoerd, hij niet meer over de ideale gemeenschap van eensgezinde theatermakers en -bezoekers beschikte...voor Zabris-kie Point (1970) niet zo best waren geweest (de dialoog was zogezegd niet "geëngageerd" genoeg). Een schets uit Hawk Moon vertolkt perfect de schrijnend-ridicule assimilatie door de

Nr. 17, Maart 1987 • Monique Spithoven • De Spaanse burgeroorlog in het theater
De Spaanse burgeroorlog is nog niet te herleiden tot de nietszeggende getallen 1936-1939 in een geschiedenisboekje...Eén van de belangrijkste dramaturgen hier is Antonio Buero Valle-jo, die - hoewel hij zich binnen het Spaanse theater in een nogal geïsoleerde positie bevond - invloed zou gaan uitoefenen op een...Deze geborgenheid is niets anders dan het resultaat van de niet-aflatende optimistische propaganda voor hun directeur... Via zijn werk tekende Alfonso Sastre protest aan tegen Franco

Nr. 26, Juni 1989 • Wanda Reisel • Op de hellingen van de Vesuvius
tien geboden in z'n gezicht zetten Giacomo Als je niet oppast Antonio Ais je niet oppast De moeder Beschermen moet men de kinderen beschermen tegen het afschuwelijke...dit huis gekocht Paolina Antonio en ik veel geld hadden we niet het huis is gekocht en niet elke dag de mensen en vooral niet elke dag de...onvindbare vrouw hem redden Niet Fanny die zeker niet haar heb ik gehaat Hoe vaak niet heeft ze Antonio proberen te verleiden in de aanwezigheid van mijn

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Dat doen ze doorgaans niet voor musea, dus maak ik me sterk voor nieuwe vormen en of dat kunst is of niet maakt me niet uit...Sarafina van het Market Theatre uit Johannes-burg was niet alleen een schitterende musical die elk Broadway spektakel moeiteloos naar de kroon kan steken ( en dat ook doet), niet alleen een prachtig...Daarmee manifesteert Bruzzle zich als tegenpool van het overdaadfestival: niet de kwantiteit staat voorop, maar de zorgvuldige selectie; niet de dure namen, maar het kleine relevante werk; niet de

Nr. 35, September 1991 • Pol Arias • Profiteren van de waarheid der dingen
Brecht en zijn Berliner Ensemble was een van die sterke punten, daarbij mag je niet vergeten dat Brecht eerst in 1975 kon opgevoerd worden in Portugal...Jonge acteurs, ik verwijt hun dat niet, denken eerder aan hun carrière en willen liefst met zoveel mogelijk regisseurs werken, denken dus niet aan ensemblevorming...kennen maar twee theatergenies, Gil Vincente (1446-1537) en Antonio José da Silva (1705-1739). Buiten hen is er niet veel

Nr. 38, Mei 1992 • Klaas Tindemans • Drie keer Goethes Tasso
Deze Tasso gelooft niet meer in een zinvolle plek voor de kunstenaar in de samenleving, ook niet als hofnar, en hij bekijkt het hof waaraan hij vertoeft als een zielig stel would be-tirannen...Decorte heeft nu geen behoefte meer aan een metafoor als Torquato Tasso, hij heeft het nu over pijn die niet te verbijten valt, over Aids, en niet meer bij een gehoor van schaarse gelijkgezinden, maar...De dichteres Karoline von Günderrode bleef zeggen dat Goethe zich sinds Werther niet meer had overtroffen, en Kleist - in het verhaal van Christa Wolf - begrijpt haar: Goethe heeft als kunstenaar niet

Nr. 38, Mei 1992 • Désirée Ortega Cerpa • Een theater van twee werelden
Daarnaast schreef een aantal andere stukken als Asi que pasen cinco anos( 1931) en Elpublico (1933), waarin de werkelijkheid niet lineair verloopt maar vertakt...Maar beide formules deden het al gauw niet meer: de eerste omdat ze te vaak gebruikt werd, en de tweede omdat het publiek zich niet kon identificeren met de onderwerpen...Criticus Fernandez Torres hierover in 'El Publico': (deze centra werden niet opgericht vanuit) een bezinning over wat het theater als openbare dienst moet zijn, maar wel vanuit het verlangen om te

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Ik heb je mond gekust, Jochanaän
deze ruimte staat nooit iemand op de juiste plaats, want die is er gewoon niet...Saint Sulpice is dan niet ver af, en plots wordt dit een stuk over goede boodschappen en mensen (Herodes en zijn santeboetiek) die Het Licht niet willen zien...gefrustreerde lust bij een vrouw (een thema dat rond 1900 zo onaanvaardbaar was, dat het stuk niet opgevoerd mocht worden, wat Richard Strauss niet belette om in 1903 er een opera van te maken

Nr. 40, Februari 1993 • Gunther Sergooris • Wantrouw heersers die verheerlijkt worden
Verdi en zijn librettist Antonio Somma hadden zich immers uitgesloofd van hun Gustaaf III, koning van Zweden,' een vader des vaderlands' te maken, kortom een crème van een koning...Dat was deze keer zeker niet het geval...Verdi schreef niet zonder enig paternalisme: 'Het publiek mag zich absoluut niet bekommeren om de middelen die de kunstenaar gebruikt

Nr. 44, Februari 1994 • Johan Thielemans • Carmen, een tragedie
heeft iets met een toreador te maken'), of de kitsch ('Toreador, op ne kletskop stoat gien hoar', zingen Brusselse kinderen). Carmen is de ideale opera, zegt men, maar ook dat is niet zonder schaduwkant...Het koor bevindt zich niet langer in de coulissen maar wordt in de loges links en rechts van het toneel geplaatst, en de twee tragische protagonisten bevinden zich voor een intens rood doek...Muziek: Georges Bizet, libretto: Meilhac en Halévy, dirigent: Antonio Pappano, regie: Guy Joosten, decors: Johannes Leiacker, dramaturgie: Leo-Karl Gerhartz

Nr. 46, Januari 1994 • 
Waardoor je daarbij vooral getroffen wordt, is de humaniteit die uit deze opera spreekt: de dromen, verlangens, fouten en mislukkingen worden door de muziek niet toegeschud of opgeblazen, zij krijgen...De enige die dat gebaar van verachting niet maakt is Ellen Orford, de dorpsonderwijzeres, die van Grimes houdt...Het is een van de weinige zangers die met zijn niet bepaald flaterende fysiek een personage tot leven kan wekken en een ruimte effectief kan bespelen

Nr. 46, Januari 1994 • Gunther Sergooris • Peter Grimes in de Munt en Billy...
Pears beschikte niet over een stralende tenor, maar hij benaderde zijn rollen vanuit het woord, dat hij muzikaal en vocaal oplaadde...Nochtans is Billy Budd niet uitsluitend een opera over homoseksualiteit, dit thema is ingebed in een gedifferentieerd geheel dat de rijkdom van dit werk uitmaakt...Dat is het wat Cochran duidelijk maakt; hij verdedigt zijn personage niet, hij zet het neer zoals het is", onevenwichtig en impulsief

Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
Niet de seksuele voorkeuren maar de narcistische krenkingen en afwijzingen lijken zijn seksuele patronen te vormen, die in zijn geval, kroonprins aan het Spaanse hof...Zij bemiddelen hun rol niet, dragen hem niet voor of over, zij zijn hem eenvoudig...Dan blijkt er een grote afstand te liggen tussen de monologische esthetiek van Peter Stein en de pluriformiteit in expressie van deze niet door kunstvormen gekoloniseerde acteurs

Nr. 46, Januari 1994 • Eddie Vaes • Lissabon 94 - Antwerpen 93
Antwerpen was het grootschalig aanbod niet overweldigend: 4 opera's, 7 van de 23 dansprodukties en 7 van de 24 theaterproducties, daarnaast nog enkele jeugdprodukties en een deel van het...Naast de prachtige muziek op teksten van o.a Paul Celan, Fernando Pessoa, Linhares Barbosa en vele anderen, speelden dans en beweging een niet onbelangrijke rol...Een voor de Portugese cultuur belangrijk historisch project opgezet door Lissabon 94 zelf, was Clamor naar de 17de eeuwse jezuïet Antonio Vieira door het Theatro Nacional Donna Maria II, geregisseerd

Nr. 48, Februari 1995 • Johan Thielemans • Peter Sellars blijft verbazen
Merkwaardig genoeg komt de dramatische climax van de confrontatie tussen Antonio en Shylock op het einde van het vierde bedrijf: daar weet Antonio zijn leven te redden en moet Shylock verslagen en...Stelt de prins zich immers niet voor met de woorden: 'Versmaad mij om mijn kleur niet' (vertaling Burgersdijk). Bij Sellars valt de lach weg, want zijn prins wordt vertolkt door een kleurling...En Portia maakt duidelijk dat ze niet langer gesteld is op Antonio


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK