Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


36 document(en) met "Antonio Door" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Bij de pauze heerst er een zeldzaam gedrukte stemming: immers, Antonio is zwaarmoedig, Bassanio een nietsnut, Lorenzo zit acher Jessica aan om haar geld én omdat het opwindend is een meisje uit haar...Hij vervangt hem door een lange stille scène, waarin hij de verhoudingen tussen Bassanio, de jonge man, Portia, zijn jonge bruid, en Antonio, de oude vriend, duidelijk maakt: een homo-sexuele liefde...Portia maakt duidelijk dat voor haar part Antonio nog een rol kan vervullen, maar Antonio weigert radicaal

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
de mate dat Shakespeare ze zelf grondig door elkaar gooit - daar dienen zijn talrijke "stormen" voor - dramatiseert hij de verwarring die b.v...grenzen overschrijden: Antonio door zijn homosexuele liefde en Jessica door haar liefde voor een niet-Jood...Alhoewel er drie huwelijken plaats vinden, worden de hoofdfiguren Antonio en Shylock handig buiten gewerkt

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Antonio Door jullie is hij al zeker van zijn roem...Antonio Wie matig is wordt vaak koud genoemd door mensen die denken dat ze warmer zijn dan anderen...Het was altijd maar 'Antonio kom1, 'men moet Antonio schrijven', 'vraag Antonio'. Mij laat hij rusten, omdat hij denkt dat ik niet nuttig ben

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Als Antonio verschijnt, nauwelijks opgemerkt door de personages maar des te meer door het publiek, verdwijnt alle aandacht van de hertog en de vrouwen voor de dichter en begroeten ze hem...Tasso en hij sluiten een soort verbond, Antonio uit pure berekening, Tasso omwille van zijn artistieke fierheid: Antonio zal Tasso steunen om zijn dichtwerk van de hertog terug te krijgen, zodat hij...Antonio laat door zijn superieure beheersing van de onnozelheid nog uitzichten open

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Want plaats daarin een in vormloos geel beschilderde achterwand en laat voor dit noodpaneel de twee Leonores in shorts en met net iets te fel door de zon gevlekte armen en benen als "recht beglückte...Je verwacht ieder ogenblik het uitvallen van deze sonore aarzelingen, was er niet het personage Tasso, dat door zijn natuurlijke onstuimigheid de beweging op gang houdt...Die wordt, nog maar eens, met de nadrukkelijkheid van het Duits citaat uitgevoerd door Antonio: "Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt..." Deze verzen klinken zo bekend dat men zich inderdaad

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
Hij schreef zich in aan Mount San Antonio College in het naburige Walnut maar gaf er na drie semesters de brui aan en werd liever lid van de Bishop's Company Reperto-ry Players die op toernee trokken...Deze Russische spiritualist predikt zelfkennis door een onderscheid te maken tussen de illusoire, uiterlijke wereld en de waarachtige innerlijke...verbaal beeld van de jojo wordt concreet gedupliceerd door de schommelstoel van de Ouwe: beiden worden heen en weer geslingerd tussen tegengestelde keuzen

Nr. 17, Maart 1987 • Monique Spithoven • De Spaanse burgeroorlog in het theater
Met het door hem geleide "Tea-tro de la Barraca" trok hij naar vele uithoeken van Spanje om het toneel bij het volk te brengen...thema van de Spaanse burgeroorlog wel opgenomen door dramaturgen van andere nationaliteiten...en hij werd door het publiek beschreven als een onvergetelijke en indringende ervaring

Nr. 26, Juni 1989 • Wanda Reisel • Op de hellingen van de Vesuvius
van de zuster dat is toch duidelijk Giacomo Antonio heb je de hamer gezien Antonio Hier Wees voorzichtig met zo'n hamer kan je iemand de...het oneindige wilde bereiken onze moeder heeft toen de vellen weggegooid Giacomo Paolina Antonio was het nu achttienhonderd of zeventienhonderd Antonio Je bent nu...telt de sterren door Antonio Als maagd geboren als maagd sterven Als een veel te klein laken op een te groot bed zo heb ik onze vriendschap alle

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Controversieel waren de zeven creaties van Gillmore dan ook zeker: de hemel ingeprezen door de sommigen, de grond in geboord door de anderen (eerder de velen), en terwijl na afloop de ene helft van...De twee stukken schuiven, mede door die thematische verwantschap en door het eenheidsdecor waarin gespeeld wordt, als het ware in elkaar, met acteurs die van rol switchen, maar die in hun Schnitzler...Verwarmd door de hitte van de spots begint deze een verkenning over de vloer, later gevolgd door haar soortgenoten

Nr. 35, September 1991 • Pol Arias • Profiteren van de waarheid der dingen
Bichos of De dieren, door hem geregisseerd naar de verhalen van Miguel Torga...Door de normalisatie van het politieke leven in Portugal, waardoor de politieke partipatie van de bevolking erg is afgezwakt, is de keuze van teksten moeilijker geworden...kennen maar twee theatergenies, Gil Vincente (1446-1537) en Antonio José da Silva (1705-1739). Buiten hen is er niet veel

Nr. 38, Mei 1992 • Klaas Tindemans • Drie keer Goethes Tasso
Het relatief rustige leven aan het hof wordt onderbroken door de komst van staatssecretaris Antonio Montecatino, die zonder omwegen zijn minachting over de dichter laat blijken...bij Toneelgroep Amsterdam), Viviane De Muynck (opgeleid door Jan Decorte, actrice bij o.a...Het cynisme van Antonio, als zodanig door Sam Bogaerts sterk aangezet, evolueert langzaam naar twijfel

Nr. 38, Mei 1992 • Désirée Ortega Cerpa • Een theater van twee werelden
De dynamiek van het Latijnsamerikaanse theater wordt bepaald door zijn zoektocht naar een aansluiting met de geschiedenis en de actualiteit...Nicaragua nam de Comedia Nacional (opgericht in 1965) deel aan de Cruzada de Alfabetizacion (alfabetiseringskruistocht) georganiseerd door de Revolucion Popular Sandinista...Het werd niet alleen verworpen door de officiële kritiek, door de censuur en door het commerciële theater, ook de meest alerte sectoren van het Spaanse theater konden weinig beginnen met Arrabals

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Ik heb je mond gekust, Jochanaän
Bondy werd door Gerard Mortier uitgenodigd om tijdens het eerste Salzburgse seizoen Salomé van Richard Strauss te regisseren...Het orkest was natuurlijk dat van het Brusselse huis, en de nieuwe chef-dirigent Antonio Pappano zou met de aartsmoelijke partituur van Richard Strauss zijn intrede doen als operadirigent...Salomé is hierdoor een braaf, kleinburgerlijk spektakel geworden, terwijl het door Oscar Wilde, toen hij het stuk in 1891 schreef, bedoeld werd als een tekst die de perversiteit toonde van de

Nr. 40, Februari 1993 • Gunther Sergooris • Wantrouw heersers die verheerlijkt worden
Dat hij hem liet omringen door een indrukwekkende lijfwacht, brengt een correctie aan op de hagiografie van de koning, want wie zoveel bescherming nodig heeft, is met zijn 'ongehoorzame kinderen...Hij die doodde zal door het zwaard worden gedood, Dat is zijn verdiende loon...Hij lijkt te gaan in de richting van een associatie van gouverneur Riccardo - Verdi werd door de censuur gedwongen van zijn Zweedse koning Gustavo III een Graaf Ricardo te

Nr. 44, Februari 1994 • Johan Thielemans • Carmen, een tragedie
De twee eerste bedrijven zijn speels, luchtig, en worden bevolkt door enkele komische personag Carmen ontmoet ook Don José, een man die onmiddellijk smoorverliefd wordt op de schone...Hij breekt met zijn deftige achtergrond, en laat zich door Carmen op sleeptouw nemen...Muziek: Georges Bizet, libretto: Meilhac en Halévy, dirigent: Antonio Pappano, regie: Guy Joosten, decors: Johannes Leiacker, dramaturgie: Leo-Karl Gerhartz

Nr. 46, Januari 1994 • 
Willy Decker is erin geslaagd door een sobere regie in een gedepouilleerd decor het publiek de essentie van het werk voor ogen te voeren...Nochtans wordt hij geobsedeerd door het verlangen naar integratie, de weg om deze te bereiken is volgens hem materiële welstand...Men kan volhouden dat er eigenlijk niets gebeurd is. Deze abstrahering die het mogelijk maakt tot de essentie van het gegeven door te dringen, is voor een belangrijk deel het werk van scenograaf John

Nr. 46, Januari 1994 • Gunther Sergooris • Peter Grimes in de Munt en Billy...
Oper 1993 werd zijn Keulse produktie van Billy Budd, die door de Vlaamse Opera overgenomen werd, door verscheidene critici als beste produktie van het jaar bestempeld...Op die manier wordt hij ook de door Budd afgewezen minnaar, die al zijn bewondering en liefde reserveert voor de kapitein "starry Vere". In deze mannenopera, in dit opzicht...Opnieuw nieuwsgierig Als je als toehoorder door een voorstelling opnieuw nieuwsgierig wordt naar werk dat je al vrij goed meende te kennen, dan heb je een belangrijke avond meegemaakt

Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
Want kijken we anders, bemiddeld juist door dat onaangepaste lichaam van Tasso, dan zien we het hunkerende kind tegenover de aangepaste volwassenen, totdat het uiteindelijk door allen uit die...Als iedere zoon zijn gang door het oedipale verhaal moet maken, de strijd tussen het verlangen naar de moeder en de wens de vader te doden, dan is de uitkomst daarvan altijd een mengsel van...Terwijl ik me Woudstra's enscenering van Racine's Britannicus probeer te herinneren, word ik geblokkeerd door twee zinnetjes: 'maar dat was opera' en 'dat verschrikkelijke gehuil'. U zult me moeten

Nr. 46, Januari 1994 • Eddie Vaes • Lissabon 94 - Antwerpen 93
Een voor de Portugese cultuur belangrijk historisch project opgezet door Lissabon 94 zelf, was Clamor naar de 17de eeuwse jezuïet Antonio Vieira door het Theatro Nacional Donna Maria II, geregisseerd...Belangrijk modern werk gespeeld door Portugese gezelschappen werd getoond in Pirandello's Vannacht improviseren wij, in drie variaties gemaakt door drie regisseurs, gespeeld door Culturgest, een...Verder in Peter Handkes De Kwis door het Cornucopia Theater en in Arthur Schnitzlers De Journalisten door acteurs van het Nationaal Theater, geregisseerd door Jorge Lavelli van het Parijse Théâtre de

Nr. 48, Februari 1995 • Johan Thielemans • Peter Sellars blijft verbazen
Hij onderbouwt zijn stelling door vanuit de tekst van Shakespeare een nieuw licht te werpen op Bassanio's motieven om Antonio tijdens zijn proces ter hulp te snellen...Als ze even later in Venetië verschijnt, vermomd als jurist, en dank zij een sofisme Antonio van het mes van Shylock redt, doet ze dat geplaagd door een innerlijke strijd, want ze redt haar mededinger...Dat kwam vooral door het vooruitgeschoven speelvlak (de 'apron stage'), waardoor de acteurs van drie zijden omringd werden door toeschouwers — en we willen het dan nog niet hebben over het feit dat er


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK