Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


33 document(en) met "Antonio Alleen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Alleen John Kraaij-kamp mag zich eens laten gaan (wat hij in de Spaanse scène schitterend doet), maar dat is een geïsoleerd moment, een kleine verademing in een opvoering die constant drukkend...Bij de pauze heerst er een zeldzaam gedrukte stemming: immers, Antonio is zwaarmoedig, Bassanio een nietsnut, Lorenzo zit acher Jessica aan om haar geld én omdat het opwindend is een meisje uit haar...Portia maakt duidelijk dat voor haar part Antonio nog een rol kan vervullen, maar Antonio weigert radicaal

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Shakespeare spelen of regisseren betekent niet alleen de verplichte klassieker van het jaarlijkse repertoire brengen, de vereiste dosis cultuur, maar is ook een uitdaging, een hoogtepunt in een...Wanneer dus Antonio in de openingsscène van De Koopman van tussen het gordijn op het voorplan stapt, of Jessica de wand van haar kamer openhouwt om met Lorenzo te vluchten, toont Marijnen hoe zij...Alhoewel er drie huwelijken plaats vinden, worden de hoofdfiguren Antonio en Shylock handig buiten gewerkt

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Antonio Je vraagt in een ogenblik wat alleen de tijd weloverwogen inwilligt...Antonio Je denkt alleen aan jou en denkt niet aan de vorst...Antonio Alleen vandaag niet

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
De schijnoplossingen waarmee Leonore en Antonio komen aandragen verwerpt hij, hij doet alleen moeite om zichzelf nog meer te overtuigen...Tasso en hij sluiten een soort verbond, Antonio uit pure berekening, Tasso omwille van zijn artistieke fierheid: Antonio zal Tasso steunen om zijn dichtwerk van de hertog terug te krijgen, zodat hij...Maar een genuanceerde onnozelheid: Antonio, en hij alleen, ensceneert de situatie en behoudt zo een sprankeitje superioriteit en uitzicht

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
En dit als morele overwinning van de man (de dichter en de staatsman) die zopas de dienst terug heeft opgenomen: Antonio's stem...Die wordt, nog maar eens, met de nadrukkelijkheid van het Duits citaat uitgevoerd door Antonio: "Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt..." Deze verzen klinken zo bekend dat men zich inderdaad...Het zijn vragen die hier moeten gesteld worden, en niet alleen omdat één van de betrokkenen toevallig Goethe heet

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
Hij schreef zich in aan Mount San Antonio College in het naburige Walnut maar gaf er na drie semesters de brui aan en werd liever lid van de Bishop's Company Reperto-ry Players die op toernee trokken...Daarin staat hij niet alleen: Erving Goffman (The Pre-sentation of Self in Everyday Life, 1959) stelt de mens gelijk aan de som van de rollen die hij speelt en Robert Lifton ("Protean Man," 1968...brengen, en nu we toch op dreef zijn, dat Shepard hier alleen maar op effecten jaagt en hun voorstel- ling dus aan authenticiteit wint

Nr. 17, Maart 1987 • Monique Spithoven • De Spaanse burgeroorlog in het theater
Destijds werd niet alleen een groot dichter en vernieuwend dramaturg vermoord, maar een heel volk monddood gemaakt...Eén van de belangrijkste dramaturgen hier is Antonio Buero Valle-jo, die - hoewel hij zich binnen het Spaanse theater in een nogal geïsoleerde positie bevond - invloed zou gaan uitoefenen op een

Nr. 26, Juni 1989 • Wanda Reisel • Op de hellingen van de Vesuvius
Ik moeizaam lopend en het kind stampend van ongeduld Het heerlijke ijs vaak is die gedachte alleen al voldoende SCÈNE 3 Antonio In Florence...Antonio Hij is soms zo alleen met zijn pijnen dat ook vaak ik die hem zo na staat hem niet helpen kan hij is zo gevoelig en bovendien nog maagd Fanny Als...dat verliezen wij ons respect en zonder het respect verliezen wij onze ruggegraat daarom en daarom alleen heb ik mijn zoon de kus verboden Fanny Kus me alsjeblieft Antonio

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Sarafina van het Market Theatre uit Johannes-burg was niet alleen een schitterende musical die elk Broadway spektakel moeiteloos naar de kroon kan steken ( en dat ook doet), niet alleen een prachtig...Dat gebeurt niet alleen via die sprong in de tijd van Schnitzler naar het heden, maar ook door de in de Müllertekst vaak herhaalde sleutelzin 'DIE REVOLUTION IST DIE MASKE DES TODES DER TOD IST DIE...Opvallend daarbij is dat naast gevestigde namen er ook een vernieuwingsdrang aanwezig is, niet alleen wat regisseurs, maar evenzeer wat auteurs betreft

Nr. 35, September 1991 • Pol Arias • Profiteren van de waarheid der dingen
Teatro O Bando Teatro O Bando is het enige Portugese gezelschap dat niet alleen te zien was in België, maar ook op tal van theaterfestivals over de hele wereld...Luis Miguel Cintra is ondertussen niet alleen de bekendste theaterdirecteur en regisseur in Portugal maar ook de bekendste acteur omdat hij de lievelingsacteur is van cineast Manoel de Oliveira...kennen maar twee theatergenies, Gil Vincente (1446-1537) en Antonio José da Silva (1705-1739). Buiten hen is er niet veel

Nr. 38, Mei 1992 • Klaas Tindemans • Drie keer Goethes Tasso
Het relatief rustige leven aan het hof wordt onderbroken door de komst van staatssecretaris Antonio Montecatino, die zonder omwegen zijn minachting over de dichter laat blijken...Tasso zoekt vriendschap met hem, ondanks alles, maar Antonio wijst hem af: Tasso daagt hem uit...die zin is Lamers trouwer aan Goethe dan Goethe zelf: deze ensceneerde immers het conflict tussen Antonio en Tasso om de paradoxen in zijn eigen bewustzijn overzichtelijker te maken

Nr. 38, Mei 1992 • Désirée Ortega Cerpa • Een theater van twee werelden
belangrijkste Spaanse theaterauteurs voor de Burgeroorlog waren Ramon del Valle-Inclan (1866-1936) en Federico Garcia Lorca (1899-1936). Valle-Inclan behoorde met figuren als Miguel de Unamuno en Antonio Machado...De tragische zin van het Spaanse leven kan alleen in een systematisch vervormde esthetiek weergegeven worden...Het werd niet alleen verworpen door de officiële kritiek, door de censuur en door het commerciële theater, ook de meest alerte sectoren van het Spaanse theater konden weinig beginnen met Arrabals

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Ik heb je mond gekust, Jochanaän
Het orkest was natuurlijk dat van het Brusselse huis, en de nieuwe chef-dirigent Antonio Pappano zou met de aartsmoelijke partituur van Richard Strauss zijn intrede doen als operadirigent...De liederlijke Herodes, die als toppunt van decadentie even boertachtig meedanst, komt aan de zaak niets veranderen . Alleen op het allerlaatst maakt één ogenblik indruk

Nr. 44, Februari 1994 • Johan Thielemans • Carmen, een tragedie
Alleen wie fundamentele vragen stelt, maakt kans op een beklijvende voorstelling...Muziek: Georges Bizet, libretto: Meilhac en Halévy, dirigent: Antonio Pappano, regie: Guy Joosten, decors: Johannes Leiacker, dramaturgie: Leo-Karl Gerhartz

Nr. 46, Januari 1994 • 
Zijn ondergang is ook aan zijn eigen persoonlijkheidsstructuur te wijten, elke gemeenschap zou het met zo iemand moeilijk hebben, niet alleen die van De Borrough rond 1860 in Engeland...Dit kan alleen maar tot de verrijking en diversificatie van het operalandschap bijdragen...Dat deze muziek ernstig moet genomen worden, hebben zowel Stefan Soltesz als Antonio Pappano laten horen, zij hebben de intensiteit en de persoonlijkheid ervan laten spreken

Nr. 46, Januari 1994 • Gunther Sergooris • Peter Grimes in de Munt en Billy...
Zijn ondergang is ook aan zijn eigen persoonlijkheidsstructuur te wijten, elke gemeenschap zou het met zo iemand moeilijk hebben, niet alleen die van De Borrough rond 1860 in Engeland...Dit kan alleen maar tot de verrijking en diversificatie van het operalandschap bijdragen...Dat deze muziek ernstig moet genomen worden, hebben zowel Stefan Soltesz als Antonio Pappano laten horen, zij hebben de intensiteit en de persoonlijkheid ervan laten spreken

Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
Anders dan Brecht creëerde Stein wel een, zij het artificiële, theatrale illusie, een wereld van schoonheid en harmonie waar alleen dat arme wilde lichaam van Tasso afbreuk aan doet...En wat konden wij in eerste instantie afzien aan Marion Brandsma die Marion Brandsma als Eleonora speelde, Kees Coolen als Kees Coolen de graaf, Rudolf Lucieer als Rudolf Lucieer Antonio (zeker...Op afstand werkt dat kennelijk alleen nog maar sterker

Nr. 46, Januari 1994 • Eddie Vaes • Lissabon 94 - Antwerpen 93
Wat opvalt is dat het programma van dit festival nergens te vinden is, nergens wordt er naar verwezen, alleen de agenda's geven summiere informatie over de stukken maar vertellen er niet bij of dit...Een voor de Portugese cultuur belangrijk historisch project opgezet door Lissabon 94 zelf, was Clamor naar de 17de eeuwse jezuïet Antonio Vieira door het Theatro Nacional Donna Maria II, geregisseerd

Nr. 48, Februari 1995 • Johan Thielemans • Peter Sellars blijft verbazen
Merkwaardig genoeg komt de dramatische climax van de confrontatie tussen Antonio en Shylock op het einde van het vierde bedrijf: daar weet Antonio zijn leven te redden en moet Shylock verslagen en...De eerste kandidaten grijpen naar goud en zilver, en alleen de Venetiaan Bassanio, het gepredestineerde, blanke lief, weet dat het onooglijke loden kistje de weg naar zijn geliefde is. De ongelukkige...Wie goed leest, en dat doet Sellars, merkt dat in die lijst alleen tragische verhalen worden opgesomd, een erg vreemde inleiding tot een lichtvoetig besluit van het stuk

Nr. 54, Februari 1996 • Johan Thielemans • Het woord dat mij ontbreekt
Als publiek sta je op iets onbegrijpelijks te staren en de inspanning van de vertolker, en de zeer dramatische, kleurrijke lezing van dirigent Antonio Pappano...Zo krijgen we een paradoxa- le opera waarin het hoofdpersonage alleen maar mag spreken...Nu Amsterdam nog maar eens bewezen heeft welk een sterk stuk Moses und Aron is, kan je alleen maar hopen dat het een vanzelfsprekend stuk wordt, met een plaats binnen het gangbare repertoire


Toon volgende resultaten