Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


31 document(en) met "Antoine Ik" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
deze vertaling berust bij Almo, Frankrijklei 128, Galloudec aan Antoine, Ik schrijf deze brief op mijn sterfbed...Antoine Het past haar niet, als ik over mijn grote tijd praat...Ik heb een afspraak met de chef (in gedachten noem ik hem Nummer Eén), zijn bureau is op de vierde etage, of was het de twintigste; als ik er over nadenk, ben ik al niet meer zeker

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Vanaf mei '81 zijn Delval, die mee het avontuur wilde wagen, en ik beginnen vechten om het gebouw vast te krijgen...Zo regisseert Marcel Delval En attendant Godot van Beckett, Michel Dezoteux La Cerisaie van Tsjechow en ik de eerste versie van Dans la jungle des villes van Brecht...Daarbij wil ik opmerken dat, in tegenstelling met de Vlaamse gezelschappen, er langs Franse zijde bijna geen acteurs permanent verbonden zijn aan een gezelschap

Nr. 4, September 1983 • Jean-Pierre De Decker • Wat moest bewezen worden
Hier wordt zwaar geïnvesteerd in één man : na zijn TNP-periode mocht Chéreau voor Frankrijk niet verloren gaan : meer nog dan Antoine Vitez, Jean-Pierre Vincent of Daniel Mesguich blijft hij een...Er is geen eigen gezelschap maar de acteurs worden per produktie uitgeruste schouwburg met twee zalen ; toen ik Les Paravents ging bekijken liep in de andere zaal nog altijd Combat de nègre et de

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Honderd kralen van koraal en ik zal de jouwe zijn, Jules ... Pierre En ik gruwde van alles waarvoor ik geploeterd heb onder de zon, want ik kan het niet meenemen, ik moet het nalaten aan wie na mij...vrouwen, treur niet meer... Verne Als ik zeg dat ik niets uitvoer, beste vader, is dat alleen bij wijze van spreken; ik blijf haast in weerwil van mezelf werken aan de ideeën die ik in mijn hoofd heb...Ik ben langs de verschillende punten gelopen die een rol hebben gespeeld tijdens de opstootjes, de rue Saint-Jacques, Saint-Martin, Saint-Antoine en ik begrijp nu nog minder van die

Nr. 13, April 1986 • Karst Woudstra over Lars Norén
Karst Woudstra: "Ik heb Lars leren kennen als dichter, toen ik in Zweden woonde; ik studeerde daar Scandinavische talen en in het milieu van literatuurstudenten kwam ik in contact met Noréns poëzie...Toen ik in '78 De Vorstenlikker las was ik daar ongelooflijk onder de indruk van, die afdaling in jezelf en dan de moed durven hebben om niet terug te schrikken voor de angsten die dat oproept...Dat ik leef zoals ik leef

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Het is een wens die ik met des te meer aandrang uit, omdat ik onder de huidige componisten er geen andere ken die én zulk een groot talent heeft én zulk een aanleg om een werkzame opera met een...het tweede deel wordt alles fijn, doorzichtig en gedetailleerd, persoonlijk hou ik meer van de barokke aanpak, al is de consensus dat het tweede deel muzikaal beter geschreven is (maar ik vind dat het...Maar, als ik werk stel ik geen vragen over de geschiedenis

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Ik was wel met steun van de socialisten daar geplaatst, maar heb het persoonlijk verkorven omdat ik in 1968 opgekomen ben op de Trotskistische lijst...Van dan af heb ik niets meer kunnen verkrijgen: ik was politiek onbetrouwbaar...Ik heb dan ook besloten om te stoppen, want ik kon niets meer doen voor de school

Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
11) Ik ben een tempel en fungeer als een muzikaal hoofdthema; ik vertel het oude verhaal en de bovenbouw vertelt het op een tweede plan, in zijn taal, als een sobere simultaan-vertaling...Ik word zoiets als een vergulde tand in een nieuw gebit, waar ik nochtans helemaal in profiel en detail deel van uitmaak...Maar ik wacht de beschildering en de ontmanteling van de werf af

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Vooral de door Pinget gehanteerde taal - voor het niveau refereer ik naar Beckett - met zijn heel persoonlijke stijl en kleur werkt zeer sterk...Zoals voor die ene sopraan van 88 die op de persconferentie de volgende wens uitdrukte: "Het is de eerste keer dat ik in Avignon ben...Ik ben zeer gelukkig om dit te mogen beleven en hoop volgend jaar opnieuw uitgenodigd te worden

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
die ik voor het Nieuw Vlaams Toneel in Antwerpen schrijf... Alles bij mekaar kan ik niet klagen over de aandacht, en het soort aandacht, dat ik van de pers heb ondervonden...En jawel, ik lees stukken uit het buitenland en ga af en toe wat kijken en dat word ik jaloers...Als ik er dan van uitga dat er niets is, dan moet ik het zeker niet proberen te verbeelden

Nr. 23, September 1988 • Alex Mallems • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Winter's Tale, de tweede Shakespeare op de Cour d'Honneur, zag ik in de schouwburgversie in Nanterre...De Cour d'Honneur is volgend jaar alvast gereserveerd voor Antoine Vitez die La Célestine van Fernando de Rojas zal regisseren met als sterren Jeanne Mo-reau en Lambert Wilson

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Coste Eerste consul, ik leef niet van m'n renten zoals u. de Manissieu Eigenbelang en persoonlijke rancunes zijn op dit ogenblik uit den boze, Antoine...Bij mij zijn het de vele keren dat ik naar de markt ging, de zorgen die ik aan jou besteedde, de ontelbare maaltijden die ik klaarmaakte... Ik weet dat alleen nog, echt herinneren doe ik het me niet...Om Romans te houden zoals het is: amechtig, aamborstig, oud en ziek, (pauze) Je weet, Jean Serve, dat ik naar hier gekomen ben omdat ik beloofd heb de gerechtigheid te helpen zegevieren in deze stad

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Koudwatervrees voor de radicale lectuur
Marc Van Eeghem, een wat onverwachte Platonov, begrijpt zijn personage in alle facetten, ik denk zelfs ook in het door Jappe Claes verdonkeremaande sociaal-politieke aspect, maar zijn aanwezigheid...Dit versterkt nog de neiging tot moralisme, maar toont tegelijk ten overvloede aan dat er van een ensemble bij ARCA geen sprake is. Naar deze voorstelling te oordelen althans, ik zag er dit seizoen...De vermoedelijk meest radicale Tsjechow-enscenering (ik zag de voorstelling zelf niet), was De Drie Zusters van het Squat Theatre, 1976, in Boedapest

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
En vooraleer ik dan al die andere niet geziene voorstellingen samen met de quantité négligable naar het wit van het blad verwijs, moet ik het nog even kort hebben over het -eigenlijk ook vrij...Door een toeval kon ik de productie meemaken in Mormoiron, een minuscuul dorpje in de Vaucluse, waardoor ik het unieke van deze vorm van decentralisatie kon inschatten...Die twee verhaallijnen lopen voortdurend door elkaar en ik weet nooit in welk verhaal ik zit, dat van de echte James of dat van de James die James speelt ? Dit spel tussen realiteit en fictie, op twee

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
wil nog een citaat ? Deze keer van man tot vrouw : "Weet je, Emily, ik kan steeds onmiddellijk herkennen dat ik van je hou...Carmilla vindt uiteindelijk een mogelijke identiteit door het zieke tegenover het zogenaamde gezonde te stellen : "Ik ben ziek, dus besta ik...Omdat de personages in hele tekstfragmenten zichzelf trachten te definiëren ("Ik ben ik" - "Ik lijd, en ik voel me goed

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Ik verlos, ik vervorm, ik ontwricht...Kijk ik op dezelfde manier als wanneer ik een Gregoriaanse mis of een Pessach-viering zou bijwonen ? Of ben ik dan toegeeflijker omdat die tradities willens nillens iets gewoons blijven hebben...Zakelijk leider Jo Decaluwe treurt er alvast niet om : "Al bij al ben ik tevreden dat hij weg is, ik had hem zelf zijn ontslag gegeven" (DM, 29/06/1990). Ivo van Hove, artistieke leider van

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries • De Opdracht theatrale kaalslag
Het stuk, geschreven in 1979, heeft een vrij eenvoudige fabel: in opdracht van de Franse Revolutie, vertegenwoordigd in de persoon van Antoine, exporteren drie gezanten de revolutionaire ideeën naar...Zelden zag ik een grotere beperking van de middelen: de acteurs verschijnen in de toevallige kleding van de dag, belichting beperkt zich tot wat neonverlichting, en het decor bestaat uit niet meer dan

Nr. 49, April 1995 • Marleen Baeten • Een spiegelpaleis van verhalen
Na een lange ontstaansgeschiedenis in het Oosten, beleefden die immers vanaf het begin van de achttiende eeuw nog een hele vertaalgeschiedenis in het Westen, ingezet door de Franse oriëntalist Antoine...Ik ben er haast zeker van dat Rieks Swarte zich niet heeft laten leiden door deze 'stelregels'. Door zeer concreet bezig te zijn met het gekozen materiaal en door de fantasie -niet geremd door een

Nr. 54, Februari 1996 • Heiner Müller • Manifest
Ik had op een bepaald ogenblik het gevoel dat ik alles geschreven had wat men over deze onderneming kon schrijven - Peter von Becker: Of de rest is journalistiek -Heiner Müller: - en dat...Heiner Müller: Ik denk dat ik wat dat betreft zeer ongecompliceerd ben...Ik voel me soms als een olifant in een porseleinwinkel wanneer ik hoor over de problemen van andere mannen met vrouwen, omdat ik - misschien bij gebrek aan sensibiliteit - daar niet ontvankelijk voor

Nr. 59, Maart 1997 • Tuur Devens • In de piste van verbeelding
Heilig theater Dertig jaar na deze uitspraak en na Kantor en een aantal danstheaterproducties, zie ik een theatervorm die sterk naar dat sobere theater neigt: bij voorbeeld Les liaisons dangereuses...dat Dirk Opstaele 'choreografeerde' bij Feria Musica, en nog meer werk dat ik de jongste seizoenen zag, vaak in tenten of in openlucht, gebracht door groepen die zich veelal 'circus' noemen...Acrobatieën worden getoond, en ik geef toe, het zijn zeer knappe lichamelijke kunstjes, maar die zag ik ook bij al de andere beschreven producties


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK