Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


50 document(en) met "anciaux" • Resultaten 41 tot 50 worden getoondNr. 101, April 2006 • 9
DOCUMENTAIRE BEDENKINGEN DEEL I Minister Anciaux beweert dat de kunstensector meer maatschappelijke verantwoordelijkheid moet opnemen

Nr. 101, April 2006 • Elke Van Campenhout • Documentaire bedenkingen deel I
DOCUMENTAIRE BEDENKINGEN DEEL I Minister Anciaux beweert dat de kunstensector meer maatschappelijke verantwoordelijkheid moet opnemen

Nr. 104, December 2006 • Thomas Crombez • Massakunst en gemeenschaps­ drama
Anciaux staat niet zomaar in de rij met Wagner, Nietzsche, Lenin, Lunatsjarski, Meyerhold, Artaud, Grotowski, of (binnen een nationale context beschouwd) Jan Oscar De Gruyter, Herman Teirlinck en...Sterker nog, Anciaux en zijn kabinet beseffen ten gronde dat grootse aspiraties het meest heikele punt vormen van hun plannen voor meer cultuurparticipatie...Anciaux 13) Hiermee wringt het kabinet Cultuur zich echter in een eigenaardige spagaat

Nr. 106, April 2007 • Lieve Dierckx • Allemaal samen: mag ballet ook dans zijn?
een artikel in het kader van bovengenoemde veldanalyse stelt Steven De Belder dat het kabinet Anciaux profiteert van die gespletenheid om een ‘non-beleid’ te voeren

Nr. 111, April 2008 • Eric Corijn, Stefaan de Ruyck • De kunst, de politiek en de markt
Stefaan De Ruyck is voormalig kabinetschef van minister van Cultuur Bert Anciaux en sinds kort directeur van het kunstencentrum Vooruit...Perscommuniqué van 19/12/2007 over de plannen van minister Anciaux voor een aanvullend pensioen voor kunstenaars

Nr. 111, April 2008 • (Personalia) • (Personalia)
Stefaan De Ruyck (1957) was zakelijk leider van Blauwe Maandag Cie en het Toneelhuis, en kabinetschef bij minister van Cultuur Bert Anciaux

Nr. 111, April 2008 • (Etcetera) • De Gebeurtenissen
Minister van Cultuur Bert Anciaux geeft 4,75 miljoen euro extra aan de zeven grote Vlaamse cultuurinstellingen: de Vlaamse Opera, het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, deFilharmonie, het Vlaams Radio

Nr. 111, April 2008 • Klaas Tindemans • Blue in the face
Dit amalgaam – het kankerstokje als symbool voor de grenzeloze autonomie van de kunstenaar – bevalt Vic Anciaux niet en bovendien gaat Fabres voorstelling in tegen de geest van het wettelijk...De minister van Volksgezondheid deed een beroep op de Grondwet ten gunste van het ‘artistiek roken’, Anciaux roept dezelfde Grondwet in – het recht op gezondheid – om de regels strikt te interpreteren...Het meningsverschil tussen de minister en Anciaux is principieel, zeker als deze laatste nog eens de voorbeeldfunctie van het rookverbod ter sprake brengt: hij pleit onomwonden voor ‘moreel activisme

Nr. 112, Juni 2008 • Johan Reyniers • De Gebeurtenissen
Minister van Cultuur Bert Anciaux vraagt garanties voor een correct beheer van het museum • Volgens een onderzoek van het steunpunt Cultuur Lokaal is de gemiddelde bezoeker van een Vlaams

Nr. 114, December 2008 • Delphine Hesters • De mythen en sagen uit Kunstenrijk
Minister Anciaux en de collega’s van de andere partijen waren het er onderling over eens dat het toch niet plezierig zou zijn voor de volgende minister als die zijn ambtstermijn moet ingaan op het...Anciaux heeft gelijk als hij stelt dat er dringend beleid moet gemaakt worden voor de ‘individuele kunstenaars’ in de sector, maar mag niet de fout maken om daarom de individuen als individu...Anciaux heeft het niet zo voor de autonomie van de Fondsen (het vaf en het vfl). Dat ze relatief autonoom werken (met een beheersovereenkomst), wil zeggen dat ze zelf beleidskeuzes maken, zonder


Development and design by LETTERWERK