Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "Amerikaanse Burgeroorlog"Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Een gebeuren dat zich het best laat begrijpen vanuit de traditie van de Amerikaanse avant-garde kunst...Het spektakel heet the CIVIL warS, maar over burgeroorlog gaat het nauwelijks...Binnen dat gegeven spelen zich dan nog een ontelbaar aantal andere acties af: het Amerikaanse element brengt wat meer materiaal uit de Burgeroorlog aan

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Zeker, het stuk heet CIVIL warS: in Rotterdam was daarvan slechts een spoor te zien in de gedaante van een gewonde soldaat uit de Amerikaanse burgeroorlog...zien ook een legerkamp uit de Burgeroorlog in de ochtend langzaam tot leven komen, en zich tot een peloton samenvoegen...De burgeroorlog is dan slechts een herhaling van de onenigheid op kleine schaal

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • De Knee Plays uit de CIVIL warS
Waar in het "corpus" van de CIVIL warS grote mythische en historische momenten vanuit Wilsons mens- en maatschappij beeld - dat ontegenzegge-lijk een versie is van het Amerikaanse...Deze verandering, gekoppeld aan het feit dat Duitse en niet Amerikaanse musici (zoals in Minneapolis en op de plaatversie) deze score uitvoerden, gaf een belangrijke wending aan dit auditieve aspect...Wilsons verbindingen zijn soms ook minder anekdotisch, zoals het hernemen, ook in de Knee Plays, van het tentenkamp uit de burgeroorlog, één van de visuele hoofdthemata uit de CIVIL warS

Nr. 30, Juni 1990 • Johan Callens • O'Neill Het leven als tussenspel
de auras of egoism in Welded). De regisseur van de Amerikaanse première was Philip Moeller, één van de eersten die in die hoedanigheid op Broadway erkenning kreeg, en in 1914 medeoprichter van de...wijze aan het Amerikaanse model, terwijl Nina's witte verschijning in het zwarte decor, van meet af aan zowel haar initiële maagdelijkheid - ze sliep niet met Gordon -als haar melodramatisch en idealistisch...het zesde bedrijf houdt de stripheld een Amerikaanse voetbal vast, zoals de all american hero Gordon Shaw, terwijl hij er in het zevende bij staat met indiaanse vederbos en speer, een tegenspeler van

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Het stuk laat zich zowel inhoudelijk als formeel nog het best omschrijven als een "klassieke tragedie". Het Zuiden speelt zich af op de vooravond van de Amerikaanse burgeroorlog (12 april 1861) in het...harten) als symbool voor een burgeroorlog die een land onherroepelijk in twee zal verdelen, maar evenzeer een symbool voor de in zichzelf verscheurde personages; het zwarte mannenlijf dat verwijst naar de...Wim Vandekeybus en Ultima Vez ontvingen voor de tweede maal de Amerikaanse dansonderscheiding Bessie Award én de International Award van Dance Umbrella '90 in London voor Les Porteuses des Mauvaises

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
Het is geen ongebruikelijke tactiek: bij Amerikaanse neo-conservatieve intellectuelen als Allan Bloom tref je dezelfde stelligheid aan...naar de leiding op te kijken als naar martelaren van alle denkbare proletarische beproevingen (Stalingrad, Buchenwald, de Spaanse Burgeroorlog, enz

Nr. 37, April 1992 • Hugo Durieux • De meubels van Robert Wilson
De soldatenfiguur die in The ClVIL warS eindeloos langzaam op de achtergrond van rechts naar links beweegt mag dan wel associaties oproepen met de Amerikaanse Burgeroorlog, het enige wat hij doet

Nr. 42, Juni 1993 • Katrien Jacobs • Over de val van een keizer-travestiet
Daarom bijvoorbeeld het succes van de films van Spike Lee, die uiterst belangrijk zijn voor een hedendaagse Amerikaanse identiteit en waarin het aangetrokken worden door het andere ras (wat men sinds...geschreven had, dat ik mij niet anders kon voorstellen dan dat men dit als een ongelofelijk prachtig stuk Amerikaanse folklore zou beschouwen...Rond de jaren twintig greep dit soort theater terug naar bepaalde slaventradities van voor de burgeroorlog — de zwarte werd bijvoorbeeld Caesar, Cicero of Moses genoemd

Nr. 61, Januari 1997 • Klaas Tindemans • Shakespeare en het pelliculetaboe
kwestie is. Dit 'realistische' beeld van een Amerikaanse grootstad gaat uit van sociologische premissen (anonimiteit, abstract geweld) die tè ver staan van de sociale context die de door Shakespeare geschetste...Deze Richard III verraadt, explicieter dan Romeo + luliet, nog een behoefte aan narratieve eenheid - een fictieve burgeroorlog in de jaren '30 - maar ontsnapt op de cruciale momenten aan de dwang van

Nr. 72, Juni 2000 • Johan Wambacq • Wanhoop en weerzin, liefde en lust
het geraas en getier, in het hakken en moorden van Bloetwollef, resoneert de gruwel van Bosnië, Rwanda,... De Rwandese burgeroorlog die op dat moment woedt, kost honderdduizenden het leven...Decorte speelt een tapdansende en sigaren rokende George S. Patton, de Amerikaanse generaal en medearchitect van de geallieerde overwinning in 1944-1945

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
Engeland lange tijd geen burgeroorlog is geweest, wil dat nog niet zeggen dat hetgeen in Bosnië gebeurt ons niet raakt...Hun aanvalswapens noemen ze 'Apache' en 'Tomahawk', namen die verwijzen naar de Indianen, slachtoffers van die andere massale uitroeiing door het blanke Amerikaanse leger...Apocalypse Now' krijgt een officier de geheime opdracht een eind te maken aan de terreur van een Amerikaanse generaal die zich in de oerwouden van Vietnam heeft teruggetrokken en daar, zonder enige

Nr. 73, Januari 2000 • Dirk Tuypens • GELEGENHEID IS DE BEPALENDE FACTOR
Welk scenario men daarbij voor ogen houdt, staat reeds genoteerd in het Pentagonrapport van 1996: 'In het verleden was Zaïres stabiliteit en eenheid het belangrijkste voor de Amerikaanse regering...Het ondersteunen van een afgescheiden provincie of regio zou een buitengewoon riskante politiek zijn, die tot burgeroorlog kan leiden...Het is precies deze optie die vandaag wordt gerealiseerd, hetgeen nog eens bevestigd wordt in een document dat in juni 1999 in de Amerikaanse senaat werd besproken: 'Zolang het machtsvacuüm in Congo

Nr. 79, December 2001 • Hilde Teuchies • Kunst, liefde en engagement: Sittings (het Net...
Deel één 'vertelt' over de Italiaanse fotografe en communiste Tina Modotti (1896-1942) en de Amerikaanse fotograaf Edward Weston (1886-1958), over hun relatie(s), over de verhouding tot hun werk...kennismaking met de kring van kunstenaars en revolutionairen aldaar, communiste, geliefde, verbannen communiste, Berlijn, Moskou, geheim agente voor de Russische KP, de Spaanse Burgeroorlog, terug naar Mexico, een

Nr. 82, Juni 2002 • Loek Zonneveld • Heerlijk, helder toneelspelen!
menselijke dilemma’s (hoe reageren mensen onder grote druk). Mentaal is hij een nuchter idealist, schatplichtig aan het credo van de Amerikaanse theatermaker Peter Sellars, waarin wordt gesteld dat kunst ‘een...Elektra en Pleuni Touw als Klytemnestra) in Rotterdam, tijdens een van de talloze dieptepunten in de Bosnische burgeroorlog...Geen romantisch heiligenleven, zoals in de film Lenny (regie: Bob Fosse, titelrol: Dustin Hoffman, gemaakt 1974, acht jaar na de vroege dood van de Amerikaanse godfather van de stand-up-comedy). Toen

Nr. 83, Januari 2002 • Erwin Jans • De intieme band tussen oorlog en media
Peter Sellars regisseert Artauds hoorspel als de persconferentie van een Amerikaanse generaal...Daarin gaat het gerucht dat er in het Amerikaanse leger experimenten gedaan worden met het sperma van jongemannen om een nieuwe klasse van soldaten te kweken: 'Car de plus en plus les Américains...Sellars ondermijnt op die manier de verwarring die hij opgebouwd heeft door de woorden van Artaud te leggen in de mond van een Amerikaanse generaal

Nr. 83, Januari 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Werkverslag. Hoofdstuk I: Nuanceren: Over het innemen...
te schakelen in een partij en om tijdens de Spaanse Burgeroorlog letterlijk in het bloed te gaan staan, terwijl zij - Weston en Modotti - toch eikaars leven en werk een aantal jaren gedeeld hebben...Maar wat als eerlijke communistische intenties - zoals de hare -tot een bloedbad als de Spaanse Burgeroorlog leiden...Het fragment omtrent de Spaanse Burgeroorlog in Be in'nie bijvoorbeeld werd in feite gemaakt door de acteurs; er werd hen een hele reeks materiaal aangereikt waaruit zij een keuze maakten, met als

Nr. 93, Januari 2004 • Jeroen Peeters • Schimmenspel als herinneringsarbeid: Het documentaire theater van...
recente geschiedenis van de Libanese burgeroorlog (1975-1991) documenteert, in het bijzonder door het institutionaliseren en ontsluiten van persoonlijke fictionele archieven...Op de complexe context van de Libanese burgeroorlog en de invloed daarvan op staat, geschiedschrijving en publieke ruimte kunnen we hier niet dieper ingaan...juni 2002 gaf de Amerikaanse filosofe Judith Butler een lezing aan de universiteit van Gent over 'Violence, Mourning, Politics', waarin ze de vraag stelde naar de 'rouwbaarheid' van levens, het gebrek

Nr. 111, April 2008 • Wouter Hillaert • Brussel-Beiroet retour
De Stannen waren vooraf wat op hun ongemak: hoe zou het Libanese publiek reageren op hun reconstructie van deze Amerikaanse rechtszaak waarin geloofsargumenten rond de menselijke schepping scherp...begin van de Libanese burgeroorlog...De vier acteurs zitten gewoon naast elkaar in zeteltjes te vertellen: ze comprimeren samen de Libanese burgeroorlog door de bril van vier alter ego’s, simpele stervelingen


Development and design by LETTERWERK