Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


24 document(en) met "Alfons Zo" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Alfons Jullie kinderen, ik kom zo gauw als mogelijk is met hem terug...Alfons Zo houd ik het eindelijk in mijn handen en noem het van mij...Het is zo groot, zo uitgestrekt wat voor je ligt

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
bij het Commissariaat-Generaal voor de Internationale Culturele Samenwerking, of een eetmaal of zelfs logies bij vrienden of zo aanbieden...Het Nederlandse Centrum vervulde inderdaad ook een bepaalde impressariaatsfunctie: het bracht buitenlandse voorstellingen naar Nederland op tournee, zo een beetje als het Vlaams Theatercircuit bij ons...Alfons Van Impe, geboren op 8 februari 1921 in Wallonië uit Oostvlaamse ouders, thans directeur van de Opera voor Vlaanderen, woont in Vilvoorde en voelt zich Brabander

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Maar het kan best zijn dat dit voor een buitenstaander niet zo duidelijk is, ook al omdat het hem nooit met zoveel woorden werd uitgelegd...Het Nederlands Theater Instituut, zo vertelt Ruud Engelander, is zo'n vijftal jaren geleden ontstaan uit drie verschillende, voordien onafhankelijke instellingen: het Nederlands Centrum van het ITI...Het voordeel van dat soort manifestaties, zo voegt Ruud Engelander eraan toe, is dat ze als ze er eenmaal zijn, vanzelf groeien, omdat mensen die er lucht van krijgen, er ook wat willen mee te maken

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
dit als probleemstelling interessant, en zo niet, misschien wel als procesverloop...De betekenismogelijkheid dat het om een noodzakelijk maneuver van de hertog gaat om de staatsidee overeind te houden wordt zo door Decorte verworpen: de enige bedoeling is de profilering van twee...Dat de uitdieping van beide personages de uitdieping van de twijfels van de theatermaker representeert, is zo vanzelfsprekend getoond, dat de slotscène wel meerduidig (als betekenisresultaat) moet

Nr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
Polemiseren past niet zo goed in de Vlaamse traditie, dat moet maar eens veranderen...Zo moet de grote polemiek (in het Vlaams 'dialoog' ?) over het theaterbeleid alhier nog gevoerd worden...Dat de subsidies voor het Vlaamse theater, in verhouding toch al veel lager dan in alle ons omringende landen, met zo een 50 a 60 miljoen zouden ingekrompen worden,... hoe er geherstructureerd en waar

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Het beschikbare materiaal - het sinds 1966 verschijnende Teaterjaar-boek, Alfons Van Impes 'Over toneel' (1978) en Daan Bauwens 'Kan iemand ons vermaken' (1980) - zijn ofwel niet genoeg...Een vrij conformistische houding (zeker in de A- en B-categorie) die echter niet zo dwaas is als ze lijkt...Ook het Kollektief INS maakt zo'n moeilijke periode door: zij spelen Wij betalen niet van Dario Fo, dat in 1980 door Arturo Corso zelf al bij het NTG opgevoerd werd en over hun eigen creatie Bij

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Zijn broer, Johan Verminnen, vertelt dat de Poolse ervaring hem erg veranderd had "daar de omstandigheden die hij ginder gezien had - hoe mensen leefden en werkten - in zo'n schril contrast stonden...Van Kampen en Zoon, 1970). Dit was ook het begin van een samenwerking tussen Bert Verminnen en Alfons Goris...Zo iemand die elke externe systematiek of aanvaarde orde overboord smijt en zijn eigen persoonlijkheid als enige absolute coherentie naar voren schuift, moet opbotsen tegen alle muren, zeker tegen die

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Decortes 'Kleur is alles' en Freuds 'Der...
altijd met zulke middelmatige acteurs, waarom kiest hij voor zo'n verbrokkelde zegging, voor zo'n wankele decors, waarom presenteert hij zijn diefstalletjes uit kunst- en theatergeschiedenis zo graag als...originele vondsten ? In Kleur is alles -- na velejaren nog eens een zelfgeschreven tekst, maar in niets verwant aan zijn morbide ernst uit Kosmika en Ambrosio -- blijkt gedeeltelijk de irrelevantie van zo...Naïef is misschien een niet zo adequate term, omdat in dit procédé een nogal doortrapte deconstructie plaatsvindt van een klassiek effect uit de populaire komedie, nl

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Dat kan wel goed geweest zijn, maar het was niet zo doorleefd, niet zo bewust, niet tot op de bodem uitgediept...Iets dat zo exclusief is, dat je dat niet kan leren...Als je pijn toont, moet je dat in het theater zo veruiterlijken dat je de afstand overbrugt, want die op de laatste rij hebben ook betaald

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Volgens Alfons Van Impe (Over toneel, Lannoo, 1978, p. 299) is het Koninklijk Besluit van 14 september 1954 'de eerste bestuursmaatregel die de culturele autonomie van de Vlamingen vaststelt, en daar...men daar zo zeker van, dat ons theater stikt door de schuld van de overheid (of die nu belichaamd wordt door een excellentie van links of van rechts)? De overheid heeft maar zoveel geld als zij heeft

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
Zo was vorig jaar bijvoorbeeld de initiatiefnemer van het Nationael Tooneel van Antwerpen, Victor Driessens (1820-1885), aan de beurt en waren er, anders maar toch enigszins vergelijkbaar, de...met het rudimentaire waarmede men tevreden moest zijn [...]" (Tooneelstudio 9.3.29). Maar hierover zo dadelijk uitvoeriger...De geringe financiële draagkracht van de eventuele initiatiefnemers hoeft voorlopig geen obstakel te zijn: zo heel veel valt er op dit vlak in Vlaanderen niet te lauweren

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Ik ben niet zo'n liefhebber van "spetterend" acteurstheater, waarin een acteur zich naadloos doorheen een zo groot mogelijk scala aan gevoelens weet te werken...Van bovenaf zegt men immers: 'zie je wel dat het ondanks het verminderen van toelagen ook nog gaat, kom, we besnoeien nog wat'. Zo komt het teater in een slop van kompromissen-sluiten terecht en...Eenzelfde nochalance ook voor de periode van 1950 tot nu, hier wat meer begrijpelijk omdat de recente geschiedenis natuurlijk niet zo eenvoudig te (om)vatten valt

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
Zijn verlangen naar haar was zo groot dat hij niet kón sterven, voor hij haar bezeten had...Toen de vertolker-de Gentse acteur Gil La-gay-aan Bourdet vroeg waarom dat zo moest, antwoordde deze: "Dat is wat ik hoor als ik Belgen hoor praten...uit: Info Opera, juni 1986, interview met uittredend directeur Alfons Van Impe van de Opera voor Vlaanderen) "Film heeft meer met realiteit te maken dan theater, heeft iemand eens gezegd

Nr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Een opera voor Vlaanderen?
Zulke negatieve reacties zijn onvermijdelijk, als een huis zich zo verlaagt...Een ingewikkeld apparaat als de Opera voor Vlaanderen, met zijn twee huizen, één te Antwerpen en één te Gent, moet blijven bestaan, om de zo noodzakelijke continuïteit te verzekeren...De tijd rond Mozart kan zo weer ontgonnen worden, en tot ieders vreugd haalt men voortdurend nieuwe parels uit de bibliotheek te voorschijn

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Zelden heeft hij zo sterk de essentie van een tekst getroffen...Maar het is precies dat woordgebruik dat een hertaling van Crommelyncks stukken zo aartsmoeilijk maakt...De koperblazers hebben zelden zo homogeen en zo warm geklonken

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Het geven van creatie-opdrachten en de meerwaarde die zo'n festi-valproduktie dan meekrijgt, kan echter ook nefast werken...Zo creëerde Tilly, een hedendaags auteur die ook al bij ons gespeeld werd (Charcuterie Fine bij het NTG bijvoorbeeld), een nieuw stuk rond racisme...de sport, of omdat de sponsors zo opvallend in het festivalbeeld aanwezig waren (rokers konden hier een aardige hoeveelheid gratis pakjes M. inslaan), wel ter wille van de opkomst en de respons van het

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Zo wordt Strauss adembenemend, zo hoor je overduidelijk hoe Strauss een meester van de orkestkleur is. De scène met Klytamnestra en Elektra is een tapijtwerk van wisselende stemmingen, van oor...de traditionele autochtone theatervormen in de ontwikkelingslanden zou beschermen en bevorderen, en zo mogelijk nationale professionele structuren in het leven roepen...Zo wordt een theater wel verplicht zichzelf te verjongen of zich tenminste vragen te blijven stellen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Tindemans vermoedt dat de inspiratie daartoe voor een belangrijk deel van kabinetsmedewerker Alfons Van Impe kwam...individuen die probeerden de interrelaties bij middel van taal zo ongestoord mogelijk te laten verlopen en waarbij dus ook de eigen wettigheid van ruimte en tijd die sedertdien in het theater zo'n vlucht hadden...Het tweede punt vat Tindemans zo samen: "T68 was ontstaan uit de behoefte om niet meer een soort van robotachtige acteurs op de scène te hebben, maar om het interne leven van de acteur in veel grotere

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
Het ging, zoals zo vaak in dit land, om een compromis waarbij artistieke bekommernissen van secundair belang waren...Tijdens de volgende seizoenen heeft hij wel gepoogd het aantal produkties te verminderen; zo volgde hij de omgekeerde weg van Mortier, die zijn aantal stelselmatig opdreef...Zo komt er plaats vrij voor creativiteit en vernieuwing in de programmatie en daar is meer dan ooit behoefte aan

Nr. 31, September 1990 • Johan Thielemans • HET SPOOK VAN DE OPERA
Hij streefde naar een zo geloofwaardig mogelijke identificatie van de vertolker met het personage...Bij de oprichting van de Opera voor Vlaanderen werd ik door Alfons Van Impe, de nieuwe intendant, aangezocht als dramaturg, binnen de Belgische context een primeur...Wat we nastreven is een uitvoering die muzikaal zo authentiek mogelijk en scenisch zo modern mogelijk is. In geen geval mag het museumkunst worden


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK