Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


17 document(en) met "Alfons Toch"Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Prinses Als een vriend, die met ons zou wandelen, zijn voet verwondde, dan zouden we toch liever traag lopen en hem graag en gewillig onze hand lenen ? Alfons Beter ware, dat we hem konden...Alfons Toch om mee te werken, wel...Alfons Mijn zuster gaat met haar vriendin meteen terug

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Het Nederlands Theater Instituut (NThl) is actiever dan voorzitter Alfons Van Impe van het Belgisch Centrum van het Internationaal Theater Instituut (ITI) blijkens het interview in ETCETERA1 lijkt te...Ik volg het ITI nu toch al een twaalf jaar, o.a

Nr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
Dat de subsidies voor het Vlaamse theater, in verhouding toch al veel lager dan in alle ons omringende landen, met zo een 50 a 60 miljoen zouden ingekrompen worden,... hoe er geherstructureerd en waar...er bespaard wordt,... dat vraagt om een open discussie ! Vlaanderen is toch geëmancipeerd ? Die polemiek hebt u van Etcetera tegoed...Het Nederlandse Theater Instituut, actiever dan Alfons Van Impe wil weten, pag

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Het beschikbare materiaal - het sinds 1966 verschijnende Teaterjaar-boek, Alfons Van Impes 'Over toneel' (1978) en Daan Bauwens 'Kan iemand ons vermaken' (1980) - zijn ofwel niet genoeg...Toch een artikel, al was het maar om puur encyclopedisch opvallende breuken (of het ontbreken daarvan) vast te stellen...Boel-gakov en De Zelfmoordenaar van Nikolaj Erdman), maar toch ook twee interessante Vlaamse creaties: Le Nombril van Jean Anouilh en The American Clock van Arthur Miller

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Als je naar iets gaat kijken en je verstaat het niet, dan ga je toch weg in de pauze...Maar je kan toch niet een zin vermassacreren om aan het publiek de kans te geven hem te interpreteren naar eigen goeddunken...SCHON BEDRIEGT NET/ARCA/T 19 auteur: Thomas Bernhard; regie: Alfons Goris; spelers: Luc Philips, Jo De Meyere

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
Zo was vorig jaar bijvoorbeeld de initiatiefnemer van het Nationael Tooneel van Antwerpen, Victor Driessens (1820-1885), aan de beurt en waren er, anders maar toch enigszins vergelijkbaar, de...de handen van cultuurbureaucraat Alfons Van Impe, lijkt het door diens aanwezigheid en zijn hiërarchische plaats in dit comité a.h.w...bepaalde beeldvorming over De Gruyter in de hand die, zoniet verkeerd, dan toch onvolledig is: De Gruyter als "fanatisch woordestheet" (6). De (voorlopig) laatste inbreng in het systematische

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Met de nodige goodwill om zelf te structureren hou je aan Dialogen toch drie kwartier boeiend tekstmateriaal over...Alex Mallems DIALOGEN samenstelling, vormgeving en regie: Cis Bierinckx; acteurs: Jolente de Keersmaeker, Damiaan de Schrijver, Waas Gramser, Erik Martens, Jan de Backer, Cis en Alfons...blijkt dat het plan om de hele 20ste eeuw te behandelen toch wel wat hoog gegrepen is. In een vertwijfelende poging om de overblijvende zestig jaar theatergeschiedenis te overbruggen, wordt de tot hiertoe

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
En al gingen ze één keer, twee keer, alle dagen bijna dood, toch noemden de enen zich Love Theater en speelden: de geschiedenis van een wonderbare mandarijn, die in een huis binnengelokt door een hoer...Toch worden vrij vlug twee verhaallijnen duidelijk: die van een regisseur en een actrice die, bedreigd door failliet, het koste wat het wil, een succes-produktie moeten maken en hiervoor het thema van...Door Louvet geconcipieerd als zachtaardige, licht verbitterde en vermoeide arbeiders, ontpoppen zij zich bij Boermans-met dezelfde tekst toch, en zonder die echt te forceren-tot Beckettiaanse types

Nr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Een opera voor Vlaanderen?
Na het directeurschap van Alfons Van Impe bevindt het gezelschap zich in een diepe crisis...Men beschikt over weinig geld en toch wil men kwaliteit brengen

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
vrouwelijke aantrekkingskracht hier als een kooi en een noodlot wordt beklemtoond, is één van die typische vrouwenhaterige trekjes die Jean-Pierre De Decker niet achterwege kan laten), toch was het te veel...Het paradoxale aan Nacht in februari is dat een haast angstvallig vermijden van duidelijke "morele" standpunten, toch niet leidt tot een kleurloze neutraliteit of immobilisme...Toch zou het wel eens kunnen dat, net zoals Vladimir en Estragon op hun best zijn als clowns, ook deze tekst een soort primaire, kinderlijke kolder nodig heeft

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Op die manier kan zo'n prestigieus festival toch een soort gangmakersfunctie vervullen (wat vorig jaar via vergelijkbare auteur sprojecten rond Valère Novari-na en Nathalie Sarraute ook al gebeurde...Toch bezitten theaterdocumenten een belangrijk percentage historische verantwoording...Enkel drie thema's worden uitgelicht: het gebrek aan een eigen dramaturgie (Hugo Meert), de visie van ex-directeur Alfons Van Impe op de financieel-politieke situatie van de Opera van Vlaanderen, en

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
De keuze voor een tekst van Claus lag misschien voor de hand, maar is toch in meer dan één opzicht interessant...Toch sluit het schaamteloos aflezen van de tekst het "spel" niet uit, zij het dat er meer naast de tekst dan met de tekst wordt gespeeld...Toch moet de vlam wakker gehouden worden, en moet de theatergemeenschap nationaal en internationaal solidair blijven, om zich te beschermen tot de nationale en internationale leerlingtovenaars weer

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Tindemans vermoedt dat de inspiratie daartoe voor een belangrijk deel van kabinetsmedewerker Alfons Van Impe kwam...Toch was er een initiatief geweest "dat op dat ogenblik als een signaal was opgevangen maar waaraan geen gevolg werd gegeven; achteraf gezien is het toch wel het begin...het blijft mij voorkomen dat ze naast deze lokale servitudes in de betere zin van het woord minstens toch ook een blik hadden moeten ontwikkelen om wat in de totaliteit van de theatervoorziening mogelijk

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
En of dat allemaal nog niet genoeg was, vond minister De Backer het nodig Alfons Van Impe met ingang van mei 1981 tot directeur van de nieuwe opera te benoemen...Overname van Muntprodukties biedt hier misschien een tijdelijke oplossing, maar toch zal het een zware, zoniet onmogelijke taak voor het nieuwe koor en orkest worden...Anders De grootste leemte is nochtans het ontbreken van hedendaags werk in de programma's. Toch wordt er ook vandaag nog veel voor het theater gecomponeerd

Nr. 31, September 1990 • Johan Thielemans • HET SPOOK VAN DE OPERA
Al roept zijn theorie heel wat vraagtekens op, toch vertoont het werk van de regisseurs als bijvoorbeeld Harry Kupfer er nog de sporen van...Toch was ik ook hierdoor gefascineerd...Bij de oprichting van de Opera voor Vlaanderen werd ik door Alfons Van Impe, de nieuwe intendant, aangezocht als dramaturg, binnen de Belgische context een primeur

Nr. 38, Mei 1992 • Klaas Tindemans • Drie keer Goethes Tasso
Torquato Tasso toont de beroemde Italiaanse dichter - uit wiens epen de Duitse klassieken moeiteloos konden citeren - aan het hof van Ferrara, waar hertog Alfons van Este hem verwent...De drang tot 'scoren', die elke speler, ijdel als hij/zij is, toch kenmerkt, wordt door Goethes poëzie genadeloos bestraft...Toch is het moeilijk om deze voorstelling op zijn waarde te beoordelen, je weet immers nooit of de gevoelens en gedachten die zich voor je ogen in al hun dubbelzinnigheid

Nr. 111, April 2008 • Klaas Tindemans • Tasso vandaag
Alfons meent dat ze me moeten houden, want de natuur heeft mij dan wel een mooi talent gegeven – helaas heeft zij die hoge gave jammerlijk gepaard aan allerlei gebreken, aan tomeloze trots, aan...en verder moet je hem laten leven, laten sterven zoals hij geboren is. is dit de onwankelbare Alfons die ik ken...critici van zijn tijd – zo suggereert hij toch


Development and design by LETTERWERK