Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


17 document(en) met "Alfons Toch"Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Prinses Als een vriend, die met ons zou wandelen, zijn voet verwondde, dan zouden we toch liever traag lopen en hem graag en gewillig onze hand lenen ? Alfons Beter ware, dat we hem konden...Alfons Voor de tweede keer verdien je alle lof en eert bescheiden jezelf en ons tegelijk...Alfons Toch om mee te werken, wel

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Het Nederlands Theater Instituut (NThl) is actiever dan voorzitter Alfons Van Impe van het Belgisch Centrum van het Internationaal Theater Instituut (ITI) blijkens het interview in ETCETERA1 lijkt te...Ik volg het ITI nu toch al een twaalf jaar, o.a

Nr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
Dat de subsidies voor het Vlaamse theater, in verhouding toch al veel lager dan in alle ons omringende landen, met zo een 50 a 60 miljoen zouden ingekrompen worden,... hoe er geherstructureerd en waar...er bespaard wordt,... dat vraagt om een open discussie ! Vlaanderen is toch geëmancipeerd ? Die polemiek hebt u van Etcetera tegoed...Het Nederlandse Theater Instituut, actiever dan Alfons Van Impe wil weten, pag

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Het beschikbare materiaal - het sinds 1966 verschijnende Teaterjaar-boek, Alfons Van Impes 'Over toneel' (1978) en Daan Bauwens 'Kan iemand ons vermaken' (1980) - zijn ofwel niet genoeg...Toch een artikel, al was het maar om puur encyclopedisch opvallende breuken (of het ontbreken daarvan) vast te stellen...Boel-gakov en De Zelfmoordenaar van Nikolaj Erdman), maar toch ook twee interessante Vlaamse creaties: Le Nombril van Jean Anouilh en The American Clock van Arthur Miller

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Toch hebben we getracht even binnen te dringen in wat achter deze vreugde schuilgaat...Waar het op aan komt is toch de context van elke zin aan te geven: wat heeft de auteur ermee bedoeld...Maar je kan toch niet een zin vermassacreren om aan het publiek de kans te geven hem te interpreteren naar eigen goeddunken

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
Zo was vorig jaar bijvoorbeeld de initiatiefnemer van het Nationael Tooneel van Antwerpen, Victor Driessens (1820-1885), aan de beurt en waren er, anders maar toch enigszins vergelijkbaar, de...de handen van cultuurbureaucraat Alfons Van Impe, lijkt het door diens aanwezigheid en zijn hiërarchische plaats in dit comité a.h.w...bepaalde beeldvorming over De Gruyter in de hand die, zoniet verkeerd, dan toch onvolledig is: De Gruyter als "fanatisch woordestheet" (6). De (voorlopig) laatste inbreng in het systematische

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
lang geleden in Gent opgerichte produktieplatform Jeux Interdits). Met het risico de genuanceerde realiteit tekort te doen, willen we toch proberen binnen de nieuwe lichting kindertheatermakers enkele...Alex Mallems DIALOGEN samenstelling, vormgeving en regie: Cis Bierinckx; acteurs: Jolente de Keersmaeker, Damiaan de Schrijver, Waas Gramser, Erik Martens, Jan de Backer, Cis en Alfons...blijkt dat het plan om de hele 20ste eeuw te behandelen toch wel wat hoog gegrepen is. In een vertwijfelende poging om de overblijvende zestig jaar theatergeschiedenis te overbruggen, wordt de tot hiertoe

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
Maar hun verlangen orn theater te maken was zo groot dat ze toch overleefden...uit: Info Opera, juni 1986, interview met uittredend directeur Alfons Van Impe van de Opera voor Vlaanderen) "Film heeft meer met realiteit te maken dan theater, heeft iemand eens gezegd...Dat klinkt toch vreemd: in film kun je, om maar een sterk voorbeeld te noemen, ruimtereizen ondernemen en marsmannetjes horen praten, daar splijt de Rode Zee in twee, storten steden in elkaar

Nr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Een opera voor Vlaanderen?
Na het directeurschap van Alfons Van Impe bevindt het gezelschap zich in een diepe crisis...Men beschikt over weinig geld en toch wil men kwaliteit brengen

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
vrouwelijke aantrekkingskracht hier als een kooi en een noodlot wordt beklemtoond, is één van die typische vrouwenhaterige trekjes die Jean-Pierre De Decker niet achterwege kan laten), toch was het te veel...Ondanks de verschillende tekortkomingen betekent deze voorstelling voor KNS toch het begin van het overwinnen van de routine door een artistiek werken, een eerste terugvinden ook van soberheid en...Niemand luistert nog, onverstaanbaarheid is de gebruikelijke spreekwijze, en toch blijft een zekere helderheid van de structuur gehandhaafd

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Dat zijn stukken - ooit gecreëerd door theatergrootheden als Jean Vilar, Jean-Louis Barrault of Pierre Dux - zo weinig bekend zijn en gespeeld worden, is toch wel merkwaardig gezien de opvallende...Op die manier kan zo'n prestigieus festival toch een soort gangmakersfunctie vervullen (wat vorig jaar via vergelijkbare auteur sprojecten rond Valère Novari-na en Nathalie Sarraute ook al gebeurde...Enkel drie thema's worden uitgelicht: het gebrek aan een eigen dramaturgie (Hugo Meert), de visie van ex-directeur Alfons Van Impe op de financieel-politieke situatie van de Opera van Vlaanderen, en

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
De aversie van de critici richtte zich echter niet zozeer tegen de toch merkwaardige inhoudelijke aspecten, maar wel tegen de vorm waarin deze gegoten zijn...Toch sluit het schaamteloos aflezen van de tekst het "spel" niet uit, zij het dat er meer naast de tekst dan met de tekst wordt gespeeld...Niet dat er in deze Scribe/Claus echt gaten vallen, maar de voorstelling maakt toch niet helemaal duidelijk waartoe de confrontatie van de drie teksten moet leiden

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Toch was er een initiatief geweest "dat op dat ogenblik als een signaal was opgevangen maar waaraan geen gevolg werd gegeven; achteraf gezien is het toch wel het begin...Dit bleef toch nagekauwd drama, er werden teksten gespeeld, en de acteurs en de actrices waren eigenlijk niet veel meer dan georkestreerde instrumenten, een soort van doorgeef-kanaal, en de eigen...En wij vonden, met alle megalomanie die ons natuurlijk kenmerkte, dat dit wellicht geen exclusief maar toch een aardig trio vormde omdat een soort van rolverdeling in die driehoeksverhouding was aan

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
Onder directeur Alfons Van Impe reisden koor en orkest mee met de produktie die ze gecreëerd hadden...En of dat allemaal nog niet genoeg was, vond minister De Backer het nodig Alfons Van Impe met ingang van mei 1981 tot directeur van de nieuwe opera te benoemen...Als men de 280 miljoen die door haar aan de VLOS gespendeerd worden, vergelijkt met de nog geen 500 miljoen voor het geheel van het gesproken toneel, dan gaat het toch om een belangrijke hap uit het

Nr. 31, September 1990 • Johan Thielemans • HET SPOOK VAN DE OPERA
Al roept zijn theorie heel wat vraagtekens op, toch vertoont het werk van de regisseurs als bijvoorbeeld Harry Kupfer er nog de sporen van...Toch was ik ook hierdoor gefascineerd...Bij de oprichting van de Opera voor Vlaanderen werd ik door Alfons Van Impe, de nieuwe intendant, aangezocht als dramaturg, binnen de Belgische context een primeur

Nr. 38, Mei 1992 • Klaas Tindemans • Drie keer Goethes Tasso
Torquato Tasso toont de beroemde Italiaanse dichter - uit wiens epen de Duitse klassieken moeiteloos konden citeren - aan het hof van Ferrara, waar hertog Alfons van Este hem verwent...Discordia Het is moeilijk om Torquato Tasso los te zien van deze woelige opvoeringsgeschiedenis, en je vraagt je toch echt af wat theatermakers bezielt om, met zijn drieën en ongeveer...De drang tot 'scoren', die elke speler, ijdel als hij/zij is, toch kenmerkt, wordt door Goethes poëzie genadeloos bestraft

Nr. 111, April 2008 • Klaas Tindemans • Tasso vandaag
Alfons meent dat ze me moeten houden, want de natuur heeft mij dan wel een mooi talent gegeven – helaas heeft zij die hoge gave jammerlijk gepaard aan allerlei gebreken, aan tomeloze trots, aan...en verder moet je hem laten leven, laten sterven zoals hij geboren is. is dit de onwankelbare Alfons die ik ken...critici van zijn tijd – zo suggereert hij toch