Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


24 document(en) met "Alfons Niet" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Alfons Hij kan niet eindigen, niet gedaan maken...Alfons Je neemt het hoger op dan ikzelf, Tasso, Antonio Herken je de mildheid van de vader niet...Alfons Hoe ik jou gezind ben voel je niet

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
wegwijs te worden, niet alleen in de theaters, maar ook in de universitaire structuren, om contacten te leggen, enz...Organizeerde dat bijvoorbeeld niet zelf theaterprodukties ? De jongste twee jaar heb ik nog weinig zicht op het Nederlandse Centrum...Ik heb jarenlang geprobeerd om Vlaamse decorateurs te laten participeren aan de Praagse quadriënnale voor scenografie en decorbouw; dat is me niet gelukt, met het gevolg dat alleen Franstalige

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
houden ons niet bezig met het Publiekstheater, omdat dit soort repertoiretheater ook in het buitenland wordt gemaakt, en je moet geen water naar zee dragen...Het gaat erom het buitenland te confronteren met dingen die ze daar niet hebben...Dat is niet onnuttig, maar als je besloten hebt om het te hebben over het levende theater... Ik ken geen centrum dat actief importeert en exporteert zoals het Nederlandse

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Ook hij gebruikt dat declameertoontje, haast nog nadrukkelijker : bij hem is het echter niet een truttigheid die belangrijk wil klinken, maar een angst om niet begrepen te worden...De pijniging - als karaktertrek van de dichter, niet als concreet gebeuren - wordt uitgedrukt, maar niet op een dramatisch uitputtende manier: deze gevoelens zijn nog niet aan de orde...Het hele eerste bedrijf is niet meer (ook niet minder) geweest dan een accuraat vastleggen van de personages

Nr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
Willy Thomas (HTP) wil zich niet 'inleven' maar acteert heel nadrukkelijk...Polemiseren past niet zo goed in de Vlaamse traditie, dat moet maar eens veranderen...Het Nederlandse Theater Instituut, actiever dan Alfons Van Impe wil weten, pag

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Dit overzicht is niet wetenschappelijk opgezet, dat is mijn taak niet, en wil integendeel - onder andere - aantonen dat de behoefte aan een wetenschappelijke repertoireanalyse groot is. Vooraf...Het beschikbare materiaal - het sinds 1966 verschijnende Teaterjaar-boek, Alfons Van Impes 'Over toneel' (1978) en Daan Bauwens 'Kan iemand ons vermaken' (1980) - zijn ofwel niet genoeg...Een vrij conformistische houding (zeker in de A- en B-categorie) die echter niet zo dwaas is als ze lijkt

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Deze werking verliep echter niet zoals Verminnen ze wenste...Daarna "hakte hij," aldus Bert Ghysels, "alle kabels door". Het theater zoals het hier gemaakt werd, interesseerde hem niet (meer), noch in zijn artistieke pretenties, noch in het pseudo...Ze zijn rusteloos, niet in staat in een kamer te blijven

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Decortes 'Kleur is alles' en Freuds 'Der...
de repertoriële fase en de fase van de 'poëtisering van de actie', is dat er niet meer als zodanig gewerkt wordt vanuit een betrokkenheid met een tekst of een thema, maar op een stijl...het uiterlijk van Jan Decorte, of het wanstaltige decor van de pseudo-apocalyptische scènes uit het tweede deel) en niet 'grappig'. Daarom lachte ik bijna altijd met Jan Decorte en Sigrid Vinks, en...Naïef is misschien een niet zo adequate term, omdat in dit procédé een nogal doortrapte deconstructie plaatsvindt van een klassiek effect uit de populaire komedie, nl

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Een indruk, een vluchtig gegeven en als dusdanig niet dieper te analyseren...Dat kan wel goed geweest zijn, maar het was niet zo doorleefd, niet zo bewust, niet tot op de bodem uitgediept...Een publiek dat al langer theater ziet, kan uiteraard een veel duidelijker onderscheid maken tussen wat goed is en wat niet goed is. Pas op, ik zit hier geen pleidooi te houden om toegevingen te doen

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
De publieke belangstelling is echter niet noodzakelijk recht evenredig met de artistieke waarde van een toneelproduktie, en ook niet met de sociale functie ervan...Het is niet waar dat alle dragers van een beroepskaart hier getalenteerde professionelen zijn, en ook niet alle pretendenten naar subsidies zijn dat...en in het theaterdecreet beschikt zij niet over de beste verdeelsleutel, en in haar beleidsopties niet over de sterkste verbeeldingskracht . ., Wat het Vlaamse theater echter wel doet versmachten, zelfs

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
het bijltje er bij neer te leggen: "Waarde vriend, ik schrijf U dit natuurlijk niet om U iets onaangenaams te zeggen, maar het loopt de spuigaten uit met de laksheid der vrienden van De Gruyter; voor mijn...Wahrheit und Dichtung Het doorlichten van de bestaande De Gruyter-exegese in al haar aspecten is een taak die, hoe wenselijk ook, niet op deze plaats kan gebeuren...Een voorbeeld uit vele: "Nochtans menen we dat 'Warenaar' (sic) volgens we van verschillende zijden vernemen niet zoo geschikt zal zijn, daar het weinig begrepen wordt en niet in den smaak valt" (14

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Maar of we nu hedendaags zijn of niet, we stellen ons die vraag niet meer...Göteborg is een opvoering van 'Wachten op Godot' niet kunnen doorgaan omdat vier van de vijf akteurs het voorbeeld van Godot navolgden en niet kwamen opdagen...Van het NTG kan niet gezegd worden dat het daar niet over reflecteert, de overige repertoiretheaters achten het minder nodig er een discours aan te wijden

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
Het Waalse publiek is met het stalinistische discours niet meer of niet minder vertrouwd dan eender welk ander Westeuropees publiek...Jean Louvet blijkt een repertoire-auteur te zijn die, mits een ernstige verdieping in de "produktievoorwaarden" van zijn schriftuur (maar geldt dat niet voor elke tekst...Blijkbaar hebt u niet genoeg geld'. Nee, niet waar

Nr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Een opera voor Vlaanderen?
Zo kan het niet langer, maar het gezelschap mag niet verdwijnen...Deze lijst is niet exhaustief, maar ze laat wel zien dat het niet moeilijk is om voor zichzelf taken te bedenken, die ertoe leiden dat men voor zijn gezelschap een echte plaats in het artistieke leven...Neen, een Vlaams operahuis mag niet worden afgeschaft, want één Munt is voor dit land niet voldoende

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Ik durf niet beoordelen of dit fragment met de werkelijkheid van de "personages" overeenstemt, maar dat doet er verder niet toe...Een toneelknecht met witte kopjes zonder meer is "veiliger". Niet dat alle pogingen tot illusie zonder meer onzinnig zijn, alleen is dit bij Discordia niet meer aan de orde...Een beroep doen op zijn "savoir faire" volstaat niet, en zeker niet als dat gescleroseerd is. Hij moet echt verrast zijn en niet enkel verrassing spelen

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Vooral mooi is hoe de personages die niet aan de gespreksactie deelnemen een niet-talig leven blijven leiden...1984 regisseerde hij nog het jeugd-feuilleton Xenon dat door het niet-alledaagse gebruik van muziek en stilte, door het niet-stereotiepe ritme en door de beangstigende sfeer, inging tegen wat in een...De taal van zijn stukken is direct, zonder franjes; de structuur niet traditioneel, de situaties niet realistisch en de personages niet psychologisch getekend, soms zelfs tot een niet-meer-menselijke

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
naar een toekomst groeien (Wolf en De Vlaminck). Willy Thomas zelf zegt dat Duiven en Schoenen gaat over "hoe dingen hun gang gaan": mensen bepalen hun lot niet zelf, ook niet als toneelpersonages, het...Duiven en Schoenen besluit in een smaakloze leegte, niet zoet, niet bitter: alleen de boom waarin Wolf en De Vlaminck verstrengeld raakten, is een tastbaar resultaat dat je ook even heeft ontroerd...Groot is de ontgoocheling dan als men merkt dat Tanghe die ultieme uitdaging niet aangaat, en het einde met een onduidelijke en onovertuigende ellips afdoet; de muziek van Umberto Tozzi kan niet

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Dat soort analytisch bewustzijn was ook bij Van Royen niet aanwezig, althans niet in die mate dat het een aanzet kon vormen voor een ontwerp naar iets anders, iets nieuws...bedreiging voor het NTG zagen) mede een factor is geweest die dat debat niet mogelijk of niet wenselijk heeft gemaakt...Ik zie T 68 als een soort van vrijstaand, vrijblijvend moment, niet een periode, maar een moment, waarbij door het manifest en de wil die erachter stak, getracht werd duidelijk te maken dat het niet

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
Niet alleen hebben de scènes van Antwerpen en Gent niet dezelfde afmetingen, het operagebouw in Gent verkeert in een lamentabele toestand en de technische uitrusting is er voorhistorisch...En of dat allemaal nog niet genoeg was, vond minister De Backer het nodig Alfons Van Impe met ingang van mei 1981 tot directeur van de nieuwe opera te benoemen...deskundigheid van Mortier, niet over een soortgelijke hechte ploeg en ook niet over diens budget kon beschikken

Nr. 31, September 1990 • Johan Thielemans • HET SPOOK VAN DE OPERA
De werkgelegenheid is dus niet meer gegarandeerd, maar ik zie niet hoe het in de artistieke sector anders kan...Dat een Nederlandse krant vindt dat we met Onegin de Munt naar de kroon steken maakt ons natuurlijk blij maar we weten dat zoiets niet haalbaar is. Je kan niet de kwaliteit van een...Gent heeft nog steeds niet ingezien wat dat gebouw voor de stad zou kunnen betekenen


Toon volgende resultaten