Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


24 document(en) met "Alfons Niet" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Alfons Hij kan niet eindigen, niet gedaan maken...Alfons Je neemt het hoger op dan ikzelf, Tasso, Antonio Herken je de mildheid van de vader niet...Alfons Hoe ik jou gezind ben voel je niet

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
wegwijs te worden, niet alleen in de theaters, maar ook in de universitaire structuren, om contacten te leggen, enz...Organizeerde dat bijvoorbeeld niet zelf theaterprodukties ? De jongste twee jaar heb ik nog weinig zicht op het Nederlandse Centrum...niet-goevernementele organisatie, categorie A, met een secretaris-generaal in Parijs, een 'executive committee' van 14 tot 16 leden en nationale centra in bijna 60 landen

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
organiseren niet zelf tournees in het buitenland, we doen er wel presentaties...houden ons niet bezig met het Publiekstheater, omdat dit soort repertoiretheater ook in het buitenland wordt gemaakt, en je moet geen water naar zee dragen...Dat is niet onnuttig, maar als je besloten hebt om het te hebben over het levende theater... Ik ken geen centrum dat actief importeert en exporteert zoals het Nederlandse

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Ook hij gebruikt dat declameertoontje, haast nog nadrukkelijker : bij hem is het echter niet een truttigheid die belangrijk wil klinken, maar een angst om niet begrepen te worden...De pijniging - als karaktertrek van de dichter, niet als concreet gebeuren - wordt uitgedrukt, maar niet op een dramatisch uitputtende manier: deze gevoelens zijn nog niet aan de orde...Het hele eerste bedrijf is niet meer (ook niet minder) geweest dan een accuraat vastleggen van de personages

Nr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
Willy Thomas (HTP) wil zich niet 'inleven' maar acteert heel nadrukkelijk...Polemiseren past niet zo goed in de Vlaamse traditie, dat moet maar eens veranderen...Het Nederlandse Theater Instituut, actiever dan Alfons Van Impe wil weten, pag

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Dit overzicht is niet wetenschappelijk opgezet, dat is mijn taak niet, en wil integendeel - onder andere - aantonen dat de behoefte aan een wetenschappelijke repertoireanalyse groot is. Vooraf...Het beschikbare materiaal - het sinds 1966 verschijnende Teaterjaar-boek, Alfons Van Impes 'Over toneel' (1978) en Daan Bauwens 'Kan iemand ons vermaken' (1980) - zijn ofwel niet genoeg...de niet-tekst-sector komen Jan Fabre (waarschijnlijk) en het Epigonen-theater met nieuw werk, maar dit kan natuurlijk geen absoluut alternatief zijn

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Daarna "hakte hij," aldus Bert Ghysels, "alle kabels door". Het theater zoals het hier gemaakt werd, interesseerde hem niet (meer), noch in zijn artistieke pretenties, noch in het pseudo...Je kon hem niet overtuigen dat negatieve kritiek beter was dan 'doodzwijgen'. Het kwetste hem zéér zéér diep...Dostojevski- Links: Bert Verminnen -1964 Rechts: Onbekende Bewoners figuur met zich droeg', 'een hermetisch in zich zelf opgesloten man', 'overgevoelig, eigenlijk niet gemaakt voor

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Decortes 'Kleur is alles' en Freuds 'Der...
Dit boekje blijkt de leidraad bij uitstek te zijn om de komische esbattementen bij Jan Decorte-- die overigens niet nieuw zijn, alleen leken ze vroeger misplaatst of per ongeluk terechtgekomen in de...de repertoriële fase en de fase van de 'poëtisering van de actie', is dat er niet meer als zodanig gewerkt wordt vanuit een betrokkenheid met een tekst of een thema, maar op een stijl...Structureel, maar niet psychologisch --hij is zelden of nooit infantiel -- grijpt Decorte met Kleur is alles inderdaad terug naar de vanzelfsprekendheid van de kindertijd

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Een indruk, een vluchtig gegeven en als dusdanig niet dieper te analyseren...Dat kan wel goed geweest zijn, maar het was niet zo doorleefd, niet zo bewust, niet tot op de bodem uitgediept...Als je die pijn zou spelen zoals in televisiewerk, zouden ze dat achteraan niet zien

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
De publieke belangstelling is echter niet noodzakelijk recht evenredig met de artistieke waarde van een toneelproduktie, en ook niet met de sociale functie ervan...Het is niet waar dat alle dragers van een beroepskaart hier getalenteerde professionelen zijn, en ook niet alle pretendenten naar subsidies zijn dat...en in het theaterdecreet beschikt zij niet over de beste verdeelsleutel, en in haar beleidsopties niet over de sterkste verbeeldingskracht . ., Wat het Vlaamse theater echter wel doet versmachten, zelfs

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
het bijltje er bij neer te leggen: "Waarde vriend, ik schrijf U dit natuurlijk niet om U iets onaangenaams te zeggen, maar het loopt de spuigaten uit met de laksheid der vrienden van De Gruyter; voor mijn...Dat men echter wel degelijk aan een dergelijk kritisch onderzoek toe is, leidt niet de minste twijfel...Een voorbeeld uit vele: "Nochtans menen we dat 'Warenaar' (sic) volgens we van verschillende zijden vernemen niet zoo geschikt zal zijn, daar het weinig begrepen wordt en niet in den smaak valt" (14

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Maar of we nu hedendaags zijn of niet, we stellen ons die vraag niet meer...Göteborg is een opvoering van 'Wachten op Godot' niet kunnen doorgaan omdat vier van de vijf akteurs het voorbeeld van Godot navolgden en niet kwamen opdagen...Van het NTG kan niet gezegd worden dat het daar niet over reflecteert, de overige repertoiretheaters achten het minder nodig er een discours aan te wijden

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
Het Waalse publiek is met het stalinistische discours niet meer of niet minder vertrouwd dan eender welk ander Westeuropees publiek...Klaas Tindemans (1) De man die de zon in zijn zak had is niet de eerste Nederlandstalige opvoering van een tekst van Jean Louvet...Blijkbaar hebt u niet genoeg geld'. Nee, niet waar

Nr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Een opera voor Vlaanderen?
Zo kan het niet langer, maar het gezelschap mag niet verdwijnen...Deze lijst is niet exhaustief, maar ze laat wel zien dat het niet moeilijk is om voor zichzelf taken te bedenken, die ertoe leiden dat men voor zijn gezelschap een echte plaats in het artistieke leven...Neen, een Vlaams operahuis mag niet worden afgeschaft, want één Munt is voor dit land niet voldoende

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Dat Macbeth en zijn edelen niet op de juiste plaats zitten om de situatie en de muziek te laten functioneren, loopt niet uit op een nieuwe betekenis, maar gewoon op de absolute afwezigheid: hier...Shaws The Phi-landerer bleek de statische a-synchrone accuratesse van hun spel-houding niet altijd een efficiënt antwoord op het gedateerde karakter, het zuiver structurele en niet meer doorvoelbaar...Een beroep doen op zijn "savoir faire" volstaat niet, en zeker niet als dat gescleroseerd is. Hij moet echt verrast zijn en niet enkel verrassing spelen

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Vooral mooi is hoe de personages die niet aan de gespreksactie deelnemen een niet-talig leven blijven leiden...1984 regisseerde hij nog het jeugd-feuilleton Xenon dat door het niet-alledaagse gebruik van muziek en stilte, door het niet-stereotiepe ritme en door de beangstigende sfeer, inging tegen wat in een...De taal van zijn stukken is direct, zonder franjes; de structuur niet traditioneel, de situaties niet realistisch en de personages niet psychologisch getekend, soms zelfs tot een niet-meer-menselijke

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
naar een toekomst groeien (Wolf en De Vlaminck). Willy Thomas zelf zegt dat Duiven en Schoenen gaat over "hoe dingen hun gang gaan": mensen bepalen hun lot niet zelf, ook niet als toneelpersonages, het...Duiven en Schoenen besluit in een smaakloze leegte, niet zoet, niet bitter: alleen de boom waarin Wolf en De Vlaminck verstrengeld raakten, is een tastbaar resultaat dat je ook even heeft ontroerd...Dit pathetische en bezwerende karakter werd volledig weggevlakt en ook de geforceerdheid van het happy-end viel niet op, daar het gewoonweg niet getoond werd

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
niet meer wat het voordien was geweest maar het zou nadien ook niet worden wat het drietal voor ogen had gestaan...behoefteëx-pressie, het niet in kaart te brengen gebied van het theater, dat lijkt mij sedertdien, aansluitend bij dat grondvlak van T 68 maar niet onmiddellijk daaruit voortkomend, mede een kenmerk te zijn...Ik zie T 68 als een soort van vrijstaand, vrijblijvend moment, niet een periode, maar een moment, waarbij door het manifest en de wil die erachter stak, getracht werd duidelijk te maken dat het niet

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
Niet alleen hebben de scènes van Antwerpen en Gent niet dezelfde afmetingen, het operagebouw in Gent verkeert in een lamentabele toestand en de technische uitrusting is er voorhistorisch...En of dat allemaal nog niet genoeg was, vond minister De Backer het nodig Alfons Van Impe met ingang van mei 1981 tot directeur van de nieuwe opera te benoemen...deskundigheid van Mortier, niet over een soortgelijke hechte ploeg en ook niet over diens budget kon beschikken

Nr. 31, September 1990 • Johan Thielemans • HET SPOOK VAN DE OPERA
De werkgelegenheid is dus niet meer gegarandeerd, maar ik zie niet hoe het in de artistieke sector anders kan...Dat een Nederlandse krant vindt dat we met Onegin de Munt naar de kroon steken maakt ons natuurlijk blij maar we weten dat zoiets niet haalbaar is. Je kan niet de kwaliteit van een...Ik zie de toekomst zeer somber in als de subsidies niet fors de hoogte in gaan


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK