Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


24 document(en) met "Alfons Hoe" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Hoe beminnelijk ze ook kan lijken^ ik weet niet hoe het is, men voelt opzet en men is ontstemd...Alfons Hoe ik jou gezind ben voel je niet...Hij scheldt op de natuur en het lot, Hoe bitter en hoe dwaas heb ik hem al niet vaak met zijn arts zien redetwisten

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
De bedoeling was dat de Vlamingen ten gerieve van de Franstaligen, en andersom, zouden toelichten hoe de rijkstoelagen binnen de respectieve taalgemeenschappen worden verstrekt; eventuele conclusies...Onverschilligheid Hoe staat de Belgische theaterwereld tegenover het Belgische Centrum...Alfons Van Impe, geboren op 8 februari 1921 in Wallonië uit Oostvlaamse ouders, thans directeur van de Opera voor Vlaanderen, woont in Vilvoorde en voelt zich Brabander

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Het Nederlands Theater Instituut (NThl) is actiever dan voorzitter Alfons Van Impe van het Belgisch Centrum van het Internationaal Theater Instituut (ITI) blijkens het interview in ETCETERA1 lijkt te...maken en te horen hoe het daar en daar gaat...Je ziet hoe moeizaam dat beweegt, omdat iedereen iedereen te vriend moet houden, anders klapt de boel uit elkaar

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
De bedoeling van een onderzoek naar de artistieke pretenties die Jan Decorte met zijn Torquato Tasso-enscenering heeft, is de vluchtige impressies van meteen na de voorstelling, hoe rationeel die ook...het 'wat' is particulier, het 'hoe' is universeel...En Decorte maakt het nog erger, als Alfons, de hertog, verschijnt

Nr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
Dat de subsidies voor het Vlaamse theater, in verhouding toch al veel lager dan in alle ons omringende landen, met zo een 50 a 60 miljoen zouden ingekrompen worden,... hoe er geherstructureerd en waar...Het Nederlandse Theater Instituut, actiever dan Alfons Van Impe wil weten, pag

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Het beschikbare materiaal - het sinds 1966 verschijnende Teaterjaar-boek, Alfons Van Impes 'Over toneel' (1978) en Daan Bauwens 'Kan iemand ons vermaken' (1980) - zijn ofwel niet genoeg...Belangrijke teksten, stuk voor stuk, en enkele interessante confrontaties, met name Oom Wanja, in een regie van Jean-Pierre De Decker, dat hoe dan ook vergeleken zal worden met Jan Decortes versie

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Zijn broer, Johan Verminnen, vertelt dat de Poolse ervaring hem erg veranderd had "daar de omstandigheden die hij ginder gezien had - hoe mensen leefden en werkten - in zo'n schril contrast stonden...Van Kampen en Zoon, 1970). Dit was ook het begin van een samenwerking tussen Bert Verminnen en Alfons Goris

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Decortes 'Kleur is alles' en Freuds 'Der...
De wetmatigheid blijft opgesloten in het onbewuste, we hebben nooit controle over hoe een droom zijn verhaal vertelt...zelden met Karin Peeters: hun spel is afgestemd op wat ze vertellen, hoe grotesk of vulgair hun repliek ook is. Konijn Freud werkt het grensgebied tussen 'grappig' en 'komisch' uit...De vrouw/vriend : "Hoe ?" Het buurmeisje: "Henriëtta

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Hoe moeten we dan het begrip 'métier' omschrijven en hoe is dat begrip geëvolueerd doorheen de tijd...Het is als op een voetbalmatch: hoe harder ze roepen, hoe harder die mannen lopen...SCHON BEDRIEGT NET/ARCA/T 19 auteur: Thomas Bernhard; regie: Alfons Goris; spelers: Luc Philips, Jo De Meyere

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Volgens Alfons Van Impe (Over toneel, Lannoo, 1978, p. 299) is het Koninklijk Besluit van 14 september 1954 'de eerste bestuursmaatregel die de culturele autonomie van de Vlamingen vaststelt, en daar...Hoe dat moet gebeuren, weet niemand goed, ook deze RAT niet

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
de handen van cultuurbureaucraat Alfons Van Impe, lijkt het door diens aanwezigheid en zijn hiërarchische plaats in dit comité a.h.w...Hoe werd er met dit geestelijk erfdeel omgesprongen...Wahrheit und Dichtung Het doorlichten van de bestaande De Gruyter-exegese in al haar aspecten is een taak die, hoe wenselijk ook, niet op deze plaats kan gebeuren

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Iedere keer opnieuw, per stuk, per scène, per situatie en per zin, moet je als regisseur en als acteur uitvinden, hoe dood te gaan, hoe flauw te vallen, hoe verdrietig te zijn of uitgelaten...Etcetera ontving Via zijn vierde lustrumboek vertelt het NTG hoe het zichzelf ziet, hoe het wil herkend worden...Hoe afficheert het NTG dan zichzelf

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
Nooit was Els Magerman beter dan als de vulgaire Amélie, en Herman Coessens kan, hoe weinig waarschijnlijk het ook klinkt, de vertoning met overtuiging dragen...Ze maakt nog eens duidelijk hoe ernstig de beleidsgroep van het gezelschap het meent...Tot slot toont deze vertoning hoe zeer het gezelschap Herman Gilis nog nodig heeft

Nr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Een opera voor Vlaanderen?
Hoe dan ook, uit dit kluwen komt één prangende vraag naar voren: moet er een opera van Vlaanderen bestaan...Hoe kan het zonder blozen de grote sommen gelds naar zich laten vloeien in een algemeen politiek klimaat, waarbij men steeds scherper op de centen gaat toekijken...Om hierop te antwoorden, is het nodig om los te komen van deze belachelijke miskleun en zich af te vragen hoe het operalandschap in ons land eruit ziet

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Hoe Frans en hoe Vlaams hij is. In een van de zeldzame beschouwingen die onlangs in het Nederlands over Crommelynck gepubliceerd werden, noteert Roger Vandenbrande (K&Cmagazine 03/87): 'Hoewel Chaud...Hoe gevaarlijk de partituur is, blijkt uit deze muzikale uitvoering, want bij Schonwandt hoort men hoe de traditie de overhand krijgt op de vernieuwing...Alfons Van Impe, Ode aan de uitvoerende kunstenaar in De Scène, 28ste jg

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
ruimte, hoe wisselende dialogen en dialoogpartners gecombineerd worden, hoe de aandacht van de toeschouwer verstrooid wordt over de verschillende gespreksmomenten...Vooral mooi is hoe de personages die niet aan de gespreksactie deelnemen een niet-talig leven blijven leiden...De duivel te slim, Hoe zotter, hoe liever, De Boevenprinses, enz

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
naar een toekomst groeien (Wolf en De Vlaminck). Willy Thomas zelf zegt dat Duiven en Schoenen gaat over "hoe dingen hun gang gaan": mensen bepalen hun lot niet zelf, ook niet als toneelpersonages, het...Hoe reageren we op de invloeden en de druk van het Westen...Zulk soort theater - ook een gevolg van de visualiserende trend in onze cultuur - heeft auteur en acteur verlamd, en de hedendaagse dramaturgie uitgedroogd," Alfons Van Impe

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Tindemans vermoedt dat de inspiratie daartoe voor een belangrijk deel van kabinetsmedewerker Alfons Van Impe kwam...Hoe dan ook, er werd een driehoek opgebouwd: de drie grotere steden van Vlaanderen zouden over een eigen professionele voorziening beschikken en naast Antwerpen werd "een vorm zoniet van gelijkheid

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
De voorzitter, Frans Grootjans, noemde de Opera voor Vlaanderen (OvV) een "schoolvoorbeeld hoe men een instelling die met gemeenschapsgeld werkt, niet moet besturen...Onder directeur Alfons Van Impe reisden koor en orkest mee met de produktie die ze gecreëerd hadden...Het bleef echter opvallend hoe het publiek verstek liet gaan bij de opvoering van minder bekende werken

Nr. 31, September 1990 • Johan Thielemans • HET SPOOK VAN DE OPERA
Bij de oprichting van de Opera voor Vlaanderen werd ik door Alfons Van Impe, de nieuwe intendant, aangezocht als dramaturg, binnen de Belgische context een primeur...Hoe staat het met de subsidies die u krijgt ? "Ze zijn absoluut minimaal...Als je ziet hoe klein de kans is dat een nieuwe creatie ook werkelijk slaagt, is een dergelijke houding niet eens verwonderlijk


Toon volgende resultaten