Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


21 document(en) met "Alfons Hij" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Alfons En denk je dat we de zaak spoedig kunnen beëindigen ? Antonio Het strookje land, dat hij je afstaat, weet hij net als je vriendschap, juist te waarderen...Alfons is geen tyran, hij sprak me vrij...Alfons Hij komt

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Alfons Van Impe, geboren op 8 februari 1921 in Wallonië uit Oostvlaamse ouders, thans directeur van de Opera voor Vlaanderen, woont in Vilvoorde en voelt zich Brabander...Jarenlang was hij ambtenaar bij het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur, in 1980 werd hij conservator van het Kasteel van Gaasbeek, functie die hij tot eind 1982 waarnam naast...Hij stichtte het Theaterjaarboek voor Vlaanderen, doceerde theater-economie aan het RÏTCS te Brussel en heeft talrijke publicaties op zijn naam staan, o.m

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Ook hij wijst de opdringerige, om erkenning en vriendschap smekende Tasso af, omdat hij zulk een houding niet als basis van vriendschap wil zien...De schijnoplossingen waarmee Leonore en Antonio komen aandragen verwerpt hij, hij doet alleen moeite om zichzelf nog meer te overtuigen...Tasso en hij sluiten een soort verbond, Antonio uit pure berekening, Tasso omwille van zijn artistieke fierheid: Antonio zal Tasso steunen om zijn dichtwerk van de hertog terug te krijgen, zodat hij

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Het beschikbare materiaal - het sinds 1966 verschijnende Teaterjaar-boek, Alfons Van Impes 'Over toneel' (1978) en Daan Bauwens 'Kan iemand ons vermaken' (1980) - zijn ofwel niet genoeg...Het is volstrekt onmogelijk, ook voor een theaterrecensent die ongeveer weet waar hij moet zoeken, over het Vlaamse theater te schrijven in een juist historisch perspectief

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
het tijdschrift Teater publiceerde hij diverse reacties uit zijn Wroclaw-periode en in 1973-74 stelde hij het speciaal theaternummer van het tijdschrift Enklave samen...Omdat hij meestal zijn eigen werken regisseerde, wist hij zeer goed waar hij met een tekst naartoe wou...Hij stierf in de week waarin hij voor het eerst in zijn leven met alle papieren van de sociale zekerheid in orde zou zijn geweest... Bert Verminnen is dood en we kunnen alleen maar pijn

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Decortes 'Kleur is alles' en Freuds 'Der...
Hij heet Alfons of Gustaaf of Francois (Francis...) Hij heeft een probleem...Hij wil een schilderij maken --dat weet hij zeker-- maar heeft geen doek, geen penselen, geen verf...altijd met zulke middelmatige acteurs, waarom kiest hij voor zo'n verbrokkelde zegging, voor zo'n wankele decors, waarom presenteert hij zijn diefstalletjes uit kunst- en theatergeschiedenis zo graag als

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Als hij in 1941 uit krijgsgevangenschap terugkeert, neemt hij het besluit zijn weg in het theater te zoeken...Hij moet weten wat hij met dat materiaal allemaal kan doen...Doorheen de benadering van zijn vak en het talent waarmee hij dat uitoefent, verbindt hij zich met essentiële problemen van het Vlaamse theater

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
De boom van het theaterdecreet staat in de wind, Tien jaar geleden werd hij door de toenmalige 'Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap' in vaste grond neer-geplant...Volgens Alfons Van Impe (Over toneel, Lannoo, 1978, p. 299) is het Koninklijk Besluit van 14 september 1954 'de eerste bestuursmaatregel die de culturele autonomie van de Vlamingen vaststelt, en daar...Daarom deed hij einde juni een oproep om suggesties, voorstellen, kritiek

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
Maar dan één dat in het licht van de huidige stand van zaken in een aantal van onze theaters en meerbepaald in de Antwerpse KNS, waarvan De Gruyter directeur was toen hij op 43 - jarige leeftijd...de handen van cultuurbureaucraat Alfons Van Impe, lijkt het door diens aanwezigheid en zijn hiërarchische plaats in dit comité a.h.w...Verrast door de dramatische verslechtering van zijn ziekte (een paar maand voordien leidde hij nog repetities in de KNS), en de relatief jonge leeftijd waarop hij overlijdt (43 jaar), brengt de

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Gelukkig zal de man pas zijn als hij naast het boek ook zijn primaire bronnen in een archief verzameld vindt en als hij verschillende visies/beelden kan confronteren...Hij vertelde dat hij, door Etcetera omschreven als een "marginaal figuur", zich geplaatst zag in de marge van het grote (theater)boek, gevaarlijk dicht bij de rand...merken dat, hoewel hij de artistieke leiding van zijn Tiedrie in andere handen overlaat, hij niet van plan is zijn staart helemaal in te trekken

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
Zijn verlangen naar haar was zo groot dat hij niet kón sterven, voor hij haar bezeten had...Hij heeft eerst met het plezierige Le Saperlot een lange stijloefening afgeleverd, waarbij hij de schabionen van de Franse boulevardkomedie aanwendde om eigenzinnig met taal om te gaan...Het stuk levert een spanning op die de artistieke onderneming van Bourdet kenmerkt: aan de ene kant gebruikt hij populaire vormen, zodat hij het grote publiek niet verliest, maar binnen dat kader

Nr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Een opera voor Vlaanderen?
Na het directeurschap van Alfons Van Impe bevindt het gezelschap zich in een diepe crisis...Hij laat dit gat in de markt volledig onbenut...Hij moet een instrument vinden dat hij in handen kan nemen, en waarmee hij kan werken

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Tegelijkertijd beperkt hij zich tot wat hij gezien en gehoord heeft en het lijkt mij dat veel van het politieke gelobby voor De Buck ongezien bleef...discussies met de acteurs pleitte hij voor een "théâtre maximaliste": elk personage moet doorleven, de hele voorstelling lang; de acteur mag niet in een wachtende houding terugvallen tot hij weer eens...De Antwerpse stadsschouwburg noemde hij "un paradis". Hij werd verliefd op de zaal toen hij de grote scène voor het eerst zag

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Wellicht heeft de confrontatie met het toen nog jonge televisiemedium (waarin, zoals hij zelf zei "op twee uur tijd al het materiaal erdoor gedraaid werd waarmee hij normaal twee jaar lang het land...Hij had ook veel te dragen, hij zag zoveel...Veertig jaar lang werkte hij als journalist bij De Nieuwe Gazet waar hij o.a

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Als kunstenaar is hij niet langer geïnteresseerd in de donkere kanten van dit bestaan, maar gaat hij resoluut op zoek naar "schoonheid", naar het "universele", het "klassieke" als elementen van die...Hij ontpopt zich in de loop van het stuk als iemand met uitgesproken reactionaire reflexen: niet alleen ziet hij zijn geboortestreek als een mythische plaats die van de geschiedenis moet gered worden...een programmanota biedt hij hiervoor zijn excuses aan, maar hij kan het ook niet helpen dat hij "vanzelf' komedies schrijft, zegt hij

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
En terwijl hij dus deze ervaringen in Nederland opdeed, die nogmaals gezegd wel gradueel, maar daarom nog niet fundamenteel verschilden van zijn voorgeschiedenis in Vlaanderen, terwijl hij ook in zijn...Maar ook daar bleef de fundamentele discussie "volstrekt afwezig". Hij denkt dat de regionalistische samenstelling van die raad (waar de vertegenwoordigers van Gent in het voorstel van T 68 een...Een ander kenmerk, dat chronologisch in het verlengde ligt van het politiserende theater, is volgens Tindemans, voor zover hij zich daar nu al een beeld kan van vormen, dat we in de nieuwe golf van

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
Ondertussen vond hij ook nog de tijd om onder het pseudoniem Luc Vilsen toneelstukken te schrijven en later werd hij nog conservator van het kasteel van Gaasbeek...Natuurlijk stond hij onder druk door het feit dat hij "werk" moest geven aan twee koren en orkesten...Tijdens de volgende seizoenen heeft hij wel gepoogd het aantal produkties te verminderen; zo volgde hij de omgekeerde weg van Mortier, die zijn aantal stelselmatig opdreef

Nr. 31, September 1990 • Johan Thielemans • HET SPOOK VAN DE OPERA
Felsenstein hechtte een zeer groot belang aan de dramaturgie, en daar hij in de DDR werkte, is het logisch dat hij en zijn leerlingen een zeer sociaal-kritische benadering voorstonden...Bij de oprichting van de Opera voor Vlaanderen werd ik door Alfons Van Impe, de nieuwe intendant, aangezocht als dramaturg, binnen de Belgische context een primeur...Hij kwam met zeer realistische voorstellen en de compatibiliteit tussen beide zalen stond ook voor hem voorop

Nr. 38, Mei 1992 • Klaas Tindemans • Drie keer Goethes Tasso
Deze Tasso gelooft niet meer in een zinvolle plek voor de kunstenaar in de samenleving, ook niet als hofnar, en hij bekijkt het hof waaraan hij vertoeft als een zielig stel would be-tirannen...Tasso hoeft geen geboren narcist te zijn, en zelfs als hij dat was, is het, lijkt me, interessanter om te tonen hoe hij tegen andere personages opbotst, dan om hem enkel tegen de muur op te laten...Door te kiezen voor de oude vertaling van P. C. Boutens versterkt hij nog de afstand in de tijd, maar aan verdere historisering komt hij niet toe

Nr. 55, April 1996 • Lieve Demin • In het spoor van Laban
Die beschouwt hij als bijdragen tot de ontcijfering van de dans: zijn wetten, grammatica en syntaxis, zijn communicatie...Steeds opnieuw wordt hij gedwongen om het bekende los te laten op zoek naar oorspronkelijkheid...Lieve Demin Met dank aan An-Marie Lambrechts, Jeanne Brabants, Alfons Goris en Marijke Van Hedde-gehem


Toon volgende resultaten