Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


21 document(en) met "Alfons Hij" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Alfons En denk je dat we de zaak spoedig kunnen beëindigen ? Antonio Het strookje land, dat hij je afstaat, weet hij net als je vriendschap, juist te waarderen...Alfons is geen tyran, hij sprak me vrij...Alfons Hij komt

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Alfons Van Impe, geboren op 8 februari 1921 in Wallonië uit Oostvlaamse ouders, thans directeur van de Opera voor Vlaanderen, woont in Vilvoorde en voelt zich Brabander...Jarenlang was hij ambtenaar bij het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur, in 1980 werd hij conservator van het Kasteel van Gaasbeek, functie die hij tot eind 1982 waarnam naast...Hij stichtte het Theaterjaarboek voor Vlaanderen, doceerde theater-economie aan het RÏTCS te Brussel en heeft talrijke publicaties op zijn naam staan, o.m

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Ook hij wijst de opdringerige, om erkenning en vriendschap smekende Tasso af, omdat hij zulk een houding niet als basis van vriendschap wil zien...De schijnoplossingen waarmee Leonore en Antonio komen aandragen verwerpt hij, hij doet alleen moeite om zichzelf nog meer te overtuigen...Tasso en hij sluiten een soort verbond, Antonio uit pure berekening, Tasso omwille van zijn artistieke fierheid: Antonio zal Tasso steunen om zijn dichtwerk van de hertog terug te krijgen, zodat hij

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Het beschikbare materiaal - het sinds 1966 verschijnende Teaterjaar-boek, Alfons Van Impes 'Over toneel' (1978) en Daan Bauwens 'Kan iemand ons vermaken' (1980) - zijn ofwel niet genoeg...Het is volstrekt onmogelijk, ook voor een theaterrecensent die ongeveer weet waar hij moet zoeken, over het Vlaamse theater te schrijven in een juist historisch perspectief

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Het eerst manifesteerde hij zich als dichter - meestal onder de naam van Bert Verm - maar vrij snel werd hij ook betrokken bij het initiatief T61, een klein theatertje dat van 1961 tot 1964...Omdat hij meestal zijn eigen werken regisseerde, wist hij zeer goed waar hij met een tekst naartoe wou...Hij stierf in de week waarin hij voor het eerst in zijn leven met alle papieren van de sociale zekerheid in orde zou zijn geweest... Bert Verminnen is dood en we kunnen alleen maar pijn

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Decortes 'Kleur is alles' en Freuds 'Der...
Hij heet Alfons of Gustaaf of Francois (Francis...) Hij heeft een probleem...Hij wil een schilderij maken --dat weet hij zeker-- maar heeft geen doek, geen penselen, geen verf...altijd met zulke middelmatige acteurs, waarom kiest hij voor zo'n verbrokkelde zegging, voor zo'n wankele decors, waarom presenteert hij zijn diefstalletjes uit kunst- en theatergeschiedenis zo graag als

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Zolang hij alleen met een interviewer geconfronteerd wordt, houdt hij een rustige en toch enthousiaste monoloog; op het moment dat de schminkster en enkele andere BRT-personeelsleden weer opdagen om...Een acteur moet op dezelfde manier weten wat hij met een tekst, met een rol, met de hele infrastructuur kan doen, om dat aan een publiek mee te delen wat hij wil meedelen...Doorheen de benadering van zijn vak en het talent waarmee hij dat uitoefent, verbindt hij zich met essentiële problemen van het Vlaamse theater

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
De boom van het theaterdecreet staat in de wind, Tien jaar geleden werd hij door de toenmalige 'Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap' in vaste grond neer-geplant...Volgens Alfons Van Impe (Over toneel, Lannoo, 1978, p. 299) is het Koninklijk Besluit van 14 september 1954 'de eerste bestuursmaatregel die de culturele autonomie van de Vlamingen vaststelt, en daar...Daarom deed hij einde juni een oproep om suggesties, voorstellen, kritiek

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
Verrast door de dramatische verslechtering van zijn ziekte (een paar maand voordien leidde hij nog repetities in de KNS), en de relatief jonge leeftijd waarop hij overlijdt (43 jaar), brengt de...De Melomanen, ressorterend onder de beroemde toneelvereniging Broedermin en Taelyver, geeft in 1949 een nieuwe impuls aan de De Gruyter verering wanneer hij de declamatiewedstrijd Dr...dit opzicht heeft Walter Tillemans gelijk waneer hij het als een opdracht van de Vlaamse theaterwetenschap ziet dat zij "deze fenomenen eens [zou] moeten toetsen op hun historische werkelijkheid

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Alles Liebe was hij seksueel gefrustreerd, in Hora est het imbeciel-tje, en in Alpenrozentango gaat hij op beide terreinen nog enkele stappen verder...Hij zit op riskant terrein, want hij is een te veelzijdig acteur om zich met "mannetjesmaken" tevreden te stellen...merken dat, hoewel hij de artistieke leiding van zijn Tiedrie in andere handen overlaat, hij niet van plan is zijn staart helemaal in te trekken

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
Zijn verlangen naar haar was zo groot dat hij niet kón sterven, voor hij haar bezeten had...Hij heeft eerst met het plezierige Le Saperlot een lange stijloefening afgeleverd, waarbij hij de schabionen van de Franse boulevardkomedie aanwendde om eigenzinnig met taal om te gaan...Het stuk levert een spanning op die de artistieke onderneming van Bourdet kenmerkt: aan de ene kant gebruikt hij populaire vormen, zodat hij het grote publiek niet verliest, maar binnen dat kader

Nr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Een opera voor Vlaanderen?
Na het directeurschap van Alfons Van Impe bevindt het gezelschap zich in een diepe crisis...Hij laat dit gat in de markt volledig onbenut...Hij moet een instrument vinden dat hij in handen kan nemen, en waarmee hij kan werken

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Daar ontmoet hij een jonge reisgids, en als hij haar ziet, maakt de lust zich van hem meester...De acteur moet meer zijn dan een vakman, hij is een artiest, zei Benoin nog, en hij moet de eerlijkheid van het spel volhouden...De Antwerpse stadsschouwburg noemde hij "un paradis". Hij werd verliefd op de zaal toen hij de grote scène voor het eerst zag

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Wellicht heeft de confrontatie met het toen nog jonge televisiemedium (waarin, zoals hij zelf zei "op twee uur tijd al het materiaal erdoor gedraaid werd waarmee hij normaal twee jaar lang het land...de jeugdfeuilletons Johan en de Alverman (1966) en Midas (1968) vertolkte hij respectievelijk de Alverman en de onhan-dig-domme spion Blabber; hij was de Reinaert in Peter Welfens' televisie-opera...Hij had ook veel te dragen, hij zag zoveel

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Een man, Gregor, keert terug naar zijn geboortedorp, nadat hij een brief van zijn broer gekregen heeft, waarin deze vraagt dat Gregor afstand zou willen doen van het huis van hun ouders, dat hij als...Hij ontpopt zich in de loop van het stuk als iemand met uitgesproken reactionaire reflexen: niet alleen ziet hij zijn geboortestreek als een mythische plaats die van de geschiedenis moet gered worden...een programmanota biedt hij hiervoor zijn excuses aan, maar hij kan het ook niet helpen dat hij "vanzelf' komedies schrijft, zegt hij

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
En terwijl hij dus deze ervaringen in Nederland opdeed, die nogmaals gezegd wel gradueel, maar daarom nog niet fundamenteel verschilden van zijn voorgeschiedenis in Vlaanderen, terwijl hij ook in zijn...Toen is hij naar mij toegekomen, om daar over te praten en uit ons gezamenlijk overleg hebben we besloten Hugo Claus daar bij te betrekken...Dat vond hij het geschikte lichaam om de suggestie van dit anderssoortige theater aan te bieden

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
Ondertussen vond hij ook nog de tijd om onder het pseudoniem Luc Vilsen toneelstukken te schrijven en later werd hij nog conservator van het kasteel van Gaasbeek...Natuurlijk stond hij onder druk door het feit dat hij "werk" moest geven aan twee koren en orkesten...Tijdens de volgende seizoenen heeft hij wel gepoogd het aantal produkties te verminderen; zo volgde hij de omgekeerde weg van Mortier, die zijn aantal stelselmatig opdreef

Nr. 31, September 1990 • Johan Thielemans • HET SPOOK VAN DE OPERA
Felsenstein hechtte een zeer groot belang aan de dramaturgie, en daar hij in de DDR werkte, is het logisch dat hij en zijn leerlingen een zeer sociaal-kritische benadering voorstonden...Hij streefde naar een zo geloofwaardig mogelijke identificatie van de vertolker met het personage...Mortier beklaagt zich al tien jaar over de 750 miljoen die hij krijgt

Nr. 38, Mei 1992 • Klaas Tindemans • Drie keer Goethes Tasso
Hij verbijt wanhopig zijn ellende in een doorzichtige cel van plexiglas die hij langzaam van het licht afsluit met vellen papier...Tasso hoeft geen geboren narcist te zijn, en zelfs als hij dat was, is het, lijkt me, interessanter om te tonen hoe hij tegen andere personages opbotst, dan om hem enkel tegen de muur op te laten...Door te kiezen voor de oude vertaling van P. C. Boutens versterkt hij nog de afstand in de tijd, maar aan verdere historisering komt hij niet toe

Nr. 55, April 1996 • Lieve Demin • In het spoor van Laban
Starck, Nand Buyl, Dré Poppe, Jo Dua, Fred Engelen, Walter Tillemans en Alfons Goris...Steeds opnieuw wordt hij gedwongen om het bekende los te laten op zoek naar oorspronkelijkheid...Lieve Demin Met dank aan An-Marie Lambrechts, Jeanne Brabants, Alfons Goris en Marijke Van Hedde-gehem


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK