Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


24 document(en) met "Alfons Door" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Alfons Door welke middelen is de zaak gelukt...Prinses Op die weg zullen we wel nooit gezelschap vinden, Tasso, Dit pad verleidt ons om door eenzaam struikgewas, door stille dalen weg te trekken...Alfons Hij komt

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Het colloquium was georganiseerd door het Belgische Centrum van het Internationaal Theater Instituut (ITI). Het was de eerste keer sinds jaren dat het Centrum naar buiten trad...Bij de Franstaligen is, dank zij een intensieve campagne en door het uitspelen van een tegenstelling tussen de Franstalige Brusselaars en de Walen, een emulatie ontstaan waardoor een aantal...Wij hadden voor 1980 intensieve kontakten, maar in 1979 maakte het Nederlandse Centrum in Sofia (tijdens een ITI-congres dat daar werd gehouden) een crisis door, waarvan ik de indruk heb dat ze haar

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Verder helpen we natuurlijk mensen uit het buitenland die in Nederland hun voorstellingen willen laten zien, door ze informatie te geven zodat ze een en ander zelf aankunnen of we verwijzen ze naar...Gelukkig hebben wij, door een speling van het lot, een aantal merkwaardige, rare theatergroepen, bijvoorbeeld de twee uit Hauser Orkater ontstane groepen...Zo creëer je een vraag, ook door met mensen te praten, werk te laten zien

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Als Antonio verschijnt, nauwelijks opgemerkt door de personages maar des te meer door het publiek, verdwijnt alle aandacht van de hertog en de vrouwen voor de dichter en begroeten ze hem...De betekenismogelijkheid dat het om een noodzakelijk maneuver van de hertog gaat om de staatsidee overeind te houden wordt zo door Decorte verworpen: de enige bedoeling is de profilering van twee...De dialoog tussen Leonore en de prinses is door Decorte grondig uitgezuiverd: alleen wat essentieel is voor de functie die Decorte aan de vrouwen toebedeelt, blijft over

Nr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
Twee stukken van de 'bestoven foliant ', Torquato Tasso en Clavigo, werden de jongste maanden geregisseerd, door respectievelijk Jan Decorte en Herman Gilis...Als verklaring werd aangevoerd de momentele bloei van het Vlaamse theater en dat de redactie van dit blad zich wil profileren door het Nederlandse theater met het slagersmes in de hand te bespreken...Het Nederlandse Theater Instituut, actiever dan Alfons Van Impe wil weten, pag

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
En de rest Er zijn groepen, vooral niet-gesubsidieerde, die dit beter aankunnen, omdat hun artistiek overleven precies bepaald wordt door deze eenheid tussen intentie en resultaat en deze...Een twijfelend gezelschap in dit opzicht zijn de Mannen van den Dam: door hun acteurs aan sterk uiteenlopende teksten (Wolfgang Deichsels Een gat in de kop en Racines Britannicus) en regisseurs (resp...Ook het Kollektief INS maakt zo'n moeilijke periode door: zij spelen Wij betalen niet van Dario Fo, dat in 1980 door Arturo Corso zelf al bij het NTG opgevoerd werd en over hun eigen creatie Bij

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Daarna "hakte hij," aldus Bert Ghysels, "alle kabels door". Het theater zoals het hier gemaakt werd, interesseerde hem niet (meer), noch in zijn artistieke pretenties, noch in het pseudo...gebruikt om met de nachtwaker van de Petite Rue des Bouchers --een Rus met Lepold II-baard, met grote cape en kepi-- hele nachten door te praten, mekaars leven te stelen en dan verder niets ? Wat doe...Wat doe je met iemand die in het sanatorium aangekleed op bed ligt, klaar om uit te gaan, de eerste bezoekers de weg wijst naar het café en zelf door de haag kruipt om die bezoekers daar te vervoegen

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Decortes 'Kleur is alles' en Freuds 'Der...
ieder geval lust door lachen) context ontstaat door de onbedoelde dubbelzinnigheid van het kind, lokt Decorte de 'ontlading' uit door de figuur van het konijn heel het stuk door tot in het absurde te...running gag'), door het zeurderig-opdringerig toontje van Sigrid Vinks, door de krankzinnige omgeving (een dadaïstisch beeld rond de bom die al gevallen is), allemaal elementen die los staan van de...Kleur is alles krijg je regelmatig met dergelijke absurde aaneenschakelingen van misverstanden te maken, door Decorte nog aangedikt door stopwoorden

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Hij wil zich tonen, verbaal en fysiek, aan wie naar hem kijkt, aan dit kleine publiek, verdubbeld door de spiegels boven de schminktafels...Zijn grootste populariteit verkreeg hij zonder twijfel door zijn televisiewerk, o.m...Er ontstaat een soort fluidum, golven die van de acteur uitgaan en door het publiek opgevangen en gedecodeerd worden

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Aangezien het decreet destijds goedgekeurd werd door het Vlaamse parlement, de hierboven genoemde 'Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap', kan het alleen door dit wetgevend lichaam, de...men daar zo zeker van, dat ons theater stikt door de schuld van de overheid (of die nu belichaamd wordt door een excellentie van links of van rechts)? De overheid heeft maar zoveel geld als zij heeft...En het huilen om subsidies, bij hoevelen is dat ingegeven door artistieke gedrevenheid voor hun werk eerder dan door een (overigens begrijpelijke) hang naar verzekering van hun boterham

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
de handen van cultuurbureaucraat Alfons Van Impe, lijkt het door diens aanwezigheid en zijn hiërarchische plaats in dit comité a.h.w...Gruyter ook die "bijna uitsluitend geleid [wordt] door zijn groote liefde voor het woord" (De Schelde 1.3.29). Ook de mythe van het Vlaamse Volkstoneel (hierna VVT), wordt nu geboren: "Gansch Vlaanderen door...De Gruyter door alle middelen vereeren". De definitieve ka-nonisering van De Gruyter was ondertussen wel een feit en niet toevallig komt vanaf 1934 de reeks zelfstandige publicaties, ingezet door het

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
En hij slaagt erin, niet door alle contradicties tot één psychologische typering te herleiden, maar precies door alle verschillen op te blazen, door bliksemsnel van toon, van mimiek, van...Teater is een vorm van anarchie, het oproepen van spanningsvelden door tegenstellingen en reakties losmaken, dat is de taak van teater, een funktie die tegenwoordig van bovenaf in een wurggreep wordt...Ook dat herken ik als typisch NTG: het oogt mooi, maar het glijdt soms af door nonchalance, door een gebrek aan radicalisme

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
De mooiste scènes hierin waren-zonder ironie-het langzaam opbrandende manuscript van Lövborg in het haardvuur, en de weder-samenstelling van Lövborgs notities door Tesman en Elvsted, onder een...de Chinees-mandarijn (een vreemdeling in New York, net als de acteurs) wordt aan het slot door de regisseur in de rol van pooier 'echt' gedood; het kleine meisje - spelend met...De droom van de actrice die als een leidmotief (hij komt drie keer terug) door de voorstelling loopt, is zowat een liefdesverklaring van de bezeten acteur van zijn vak

Nr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Een opera voor Vlaanderen?
Na het directeurschap van Alfons Van Impe bevindt het gezelschap zich in een diepe crisis...Dat alles werd ondersteund door een Gents koor, dat vooral bij de diepere mannenstemmen ongelooflijk ondermaats was...Als we, als Vlaamse gemeenschap, de indruk hebben dat het ons ontstolen wordt door falende talenten, dan is het fout om ons cultuurgoed meteen weg te gooien: neen, we moeten het terugnemen, het

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Het spel wordt structureel op gang gehouden door een "gedachtenmachine" van de Jongen - bediend door de "werklieden" - die, afwisselend, ofwel zelf het verloop bepaalt, dan wel gebruikt wordt, door de...deze taalstrijd, die eigenlijk geen winnaar of verliezer kent, slaat de balans, door toedoen van het publiek, door in het voordeel van de dealer, want Isaach de Bankole krijgt langzaam maar zeker de...Deze referentie wordt nog versterkt door hun sjofele plunjes en het beeld van de doodlopende straat, dat opgeroepen wordt door de twee tegenover elkaar geplaatste publiekstribunes, aan één kant

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
van zijn gezelschap). Nochtans blijft zo'n voorstelling een gewaagde onderneming door de fragiliteit van het spektakel dat door vorm en inhoud voortdurend balanceert op de smalle grens tussen...1984 regisseerde hij nog het jeugd-feuilleton Xenon dat door het niet-alledaagse gebruik van muziek en stilte, door het niet-stereotiepe ritme en door de beangstigende sfeer, inging tegen wat in een...Sterckx: "Toneel wordt niet gespeeld door acteurs, maar door mensen die men personages noemt"... (De Vlaamse Gids, 1959). Precies het feit dat Stercks in het begin van de jaren '50 het

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Wat het geheel aan inhoud ontbeert, tracht Tanghe te compenseren door een mooi-ogend spektakel waarvan de steunpilaar het esthetisch verfijnde decor is, dat gemaakt wordt door een schitterende...Daarin wordt ze voortreffelijk geholpen door een pracht van een vervallen paleis uit de barok, dat ontworpen werd door scenograaf Ezio Frigerio...Deze voorstelling door het Théâtre de la Salamandre in Tourcoing werd door een nieuwe troep gebracht, want regisseur Bourdet heeft zijn oude medewerkers aan de deur gezet

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Het was een "situatie tussen hangen en wurgen". De grote drie hadden "zonder enige twijfel voldoende begaafdheid om een anderssoortige opvatting van theater voor te staan of door te drukken". Dat had...genomen, in grote mate door de auteur bepaald bleef, en niet door de acteurs, laat staan de regisseur, naar eigen behoefte of goeddunken kon worden behandeld...Ik zie T 68 als een soort van vrijstaand, vrijblijvend moment, niet een periode, maar een moment, waarbij door het manifest en de wil die erachter stak, getracht werd duidelijk te maken dat het niet

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
Gent en Antwerpen die de meerderheid hadden in de raad van bestuur van de intercommunale, blonken niet uit door enthousiasme voor de nieuwe formule die ze door de toenmalige minister van Nederlandse...Er wordt gesteld dat de VLOS hoofdzakelijk met Vlaamse mensen moet werken en dat het repertoire moet worden vernieuwd door het muziekdrama uit de twintigste eeuw aan bod te laten komen en door...Niet alleen door de restauratie van de Muntschouwburg, maar ook door zijn activiteiten bij de "Bastille" in Parijs

Nr. 31, September 1990 • Johan Thielemans • HET SPOOK VAN DE OPERA
Bij de oprichting van de Opera voor Vlaanderen werd ik door Alfons Van Impe, de nieuwe intendant, aangezocht als dramaturg, binnen de Belgische context een primeur...het geval met de Onegin, een produktie die nog door Mortier gekocht is bij de Komische Opera te Berlijn...Omgekeerd is Manon Lescaut gekocht door de Opéra de la Bastille


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK