Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


24 document(en) met "Alfons Dan" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Alfons Laten we dan samenwerken, lieve zuster, zoals we vaak gedaan hebben in beider voordeel...Prinses Als een vriend, die met ons zou wandelen, zijn voet verwondde, dan zouden we toch liever traag lopen en hem graag en gewillig onze hand lenen ? Alfons Beter ware, dat we hem konden...Alfons Je neemt het hoger op dan ikzelf, Tasso, Antonio Herken je de mildheid van de vader niet

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Maar dat is minder belangrijk dan het feit dat met name buitenlandse vorsers en universitaire medewerkers bij het Belgische Centrum terechtkomen hetzij met de vraag om studies te maken, hetzij om...Ik durf beweren dat het Belgische Centrum daarvan, mentaal dan, de grondslagen heeft gelegd...Alfons Van Impe, geboren op 8 februari 1921 in Wallonië uit Oostvlaamse ouders, thans directeur van de Opera voor Vlaanderen, woont in Vilvoorde en voelt zich Brabander

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Het Nederlands Theater Instituut (NThl) is actiever dan voorzitter Alfons Van Impe van het Belgisch Centrum van het Internationaal Theater Instituut (ITI) blijkens het interview in ETCETERA1 lijkt te...Informatie is het sleutelwoord, en dan in een heel brede zin: van een vel papier tot b.v...Buiten de reeds genoemde activiteiten is er dan nog de afdeling Internationale Zaken

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Opnieuw is er sprake van een meer dan duidelijk aangebrachte dramatische tegenstelling: meer en meer blijkt dat het gevecht een loopgravenoorlog is, zonder beweging en met een hortend ritme...Theatraal is deze monoloog uiterst sterk, omdat tekst en handeling hier, meer dan in de rest van de voorstelling, consequent autonoom een betekenis produceren die in hun tegenstrijdigheid veel...Wel is duidelijk dat het proces belangrijker wordt geacht dan het resultaat, maar ook dit resultaat is betekenisvol, want multi-interpretabel

Nr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
18 Goethe 'Bij het horen van de naam Goethe denken veel mensen eerder aan 'n bestoven foliant, of liever aan een onafzienbare rij van bestoven folianten, dan aan 'n schrijver...30 Het eerste nummer van Etcetera werd meer en uitvoeriger besproken in de Nederlandse dan in de Vlaamse pers...Het Nederlandse Theater Instituut, actiever dan Alfons Van Impe wil weten, pag

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Georges Kaisers Von Morgen bis Mitternachts en Botho Strauss' Bekannte Gesichter, gemischte Gefühle staan indrukwekkend op een affiche, maar zijn de artistieke voorwaarden - en dan bedoel ik vooral de...Ik vrees er voor, en dan is 'de eerste Botho Strauss in Vlaanderen' een bedenkelijke reclamestunt...Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat meer dan 30 gezelschappen kunnen overleven in deze sfeer van navelstaarderij en zelfoverschatting

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Je kon hem niet overtuigen dat negatieve kritiek beter was dan 'doodzwijgen'. Het kwetste hem zéér zéér diep...Maar zelfs wanneer het klimaat en de hem omringende figuren optimaal waren geweest, dan nog zou Verminnen zeer waarschijnlijk zijn eigen-grillige-reis-zonder-bestemming gemaakt hebben...gebruikt om met de nachtwaker van de Petite Rue des Bouchers --een Rus met Lepold II-baard, met grote cape en kepi-- hele nachten door te praten, mekaars leven te stelen en dan verder niets ? Wat doe

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Decortes 'Kleur is alles' en Freuds 'Der...
Psychoanalytisch heeft dit zijn weerslag op het proces waarmee onbewuste inhouden --in eerste instantie verdrongen lusten, al dan niet seksueel-- via het voorbewuste, talige kader, in bewuste...Het doorbreken van de logica van het Ueber-Ich, de moraal, doet psychische energie vrijkomen die helemaal bevredigd wordt --wederzijds dan-- in het lachen van het publiek...Dit is nauwelijks nog een subtiele 'marivaudage', dit is zuivere nonsens, maar dan nonsens als constructief systeem

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Eén aanknopingspunt is er althans: de levende acteur van vandaag en dan nog liefst die acteur, die doorheen een lange carrière een stuk acteergeschiedenis in zich zelf opgeslagen weet...Als je naar iets gaat kijken en je verstaat het niet, dan ga je toch weg in de pauze...Zo van: 'als ik het niet kan, dan zal ik maar niets doen, want dan kan ik niets misdoen'. Het is natuurlijk het recht van de regisseur om te vragen : 'kijk, ik zou het graag zò willen; laat de

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Volgens Alfons Van Impe (Over toneel, Lannoo, 1978, p. 299) is het Koninklijk Besluit van 14 september 1954 'de eerste bestuursmaatregel die de culturele autonomie van de Vlamingen vaststelt, en daar...feite was het decreet niet veel meer dan de consecratie van de bestaande toestand...En het huilen om subsidies, bij hoevelen is dat ingegeven door artistieke gedrevenheid voor hun werk eerder dan door een (overigens begrijpelijke) hang naar verzekering van hun boterham

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
Maar dan één dat in het licht van de huidige stand van zaken in een aantal van onze theaters en meerbepaald in de Antwerpse KNS, waarvan De Gruyter directeur was toen hij op 43 - jarige leeftijd...de Bom, voorzitter van het DGG en eindredacteur-coördinator voor het boek, ergert zich naarmate de tijd verstrijkt meer en meer aan de nonchalance van sommige redacteuren en overweegt meer dan eens...Aan de hand van de briefwisseling die er werd gevoerd tussen het VVT en de diverse organisatoren blijkt meer dan eens overduidelijk dat de algemene consensus tussen theaterproducenten en -consumenten

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Historische factoren spelen ook een rol: zo lang is het nog niet geleden dat het spelen voor kinderen enkel werd overgelaten aan goedwillende amateurs en onderwijzers of dat, in beroepsmiddens dan...Het stuk maakt een cyclische boog: de voorspellingen van Wolfgang komen uit en zijn niks anders dan een herhaling van zijn eigen gedesillusioneerde jeugdervaringen...Momenteel, komen we samen om te eten, lezen we artikels die ons emotioneel voorbereiden en dan repeteren we. Wij leven in het heden

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
van de opera niet hebt, dan schilder je ze na; als je geen toeschouwers hebt, dan teken je die erbij). Wanneer dat kleine rode gordijntje dan op zijn beurt opengaat, zie je de scène van Love Theater: de...Dank zij hun talent worden de meeste plooien dan ook glad gestreken, maar het is duidelijk dat het stuk alleen overeind blijft als het verdedigd wordt door virtuoze vertolkers...uit: Info Opera, juni 1986, interview met uittredend directeur Alfons Van Impe van de Opera voor Vlaanderen) "Film heeft meer met realiteit te maken dan theater, heeft iemand eens gezegd

Nr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Een opera voor Vlaanderen?
Dat is natuurlijk helemaal wat anders dan als alternatief van kwaliteit (de Munt) de mediocriteit van de Vlaamse provincies te stellen (de Aïda van Gent). Er moeten plaatsen zijn waar Vlaamse...Het plaatselijk gerijpte talent kan dan later zijn weg naar dat internationale circuit vinden (een zanger die voor deze stap klaar is, heeft dan niet eens Brussel nodig: het hele circuit ligt meteen...Zinnig is het altijd om jonge mensen kansen te geven, en het moeten dan niet uitsluitend jonge mensen van bij ons zijn

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Dat het, integendeel, meer zou zijn dan een historische reflex, dan een onderdanig toegeven aan de ideologie van het genie, heeft men hier niet duidelijk kunnen maken...De tekst zou dan ook als gewet staal moeten klinken: doelgericht, trefzeker, of het nu om te zalven dan wel om te slaan is. Daar slaagt het Théâtre des Amandiers, in een regie van Patrice...Dan kan de toeschouwer zijn eigen belevenis opbouwen, door zijn blik te richten waar hij wil, en te kiezen, nu links dan rechts

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Het is dan ook de vraag waarom deze produktie in het kader van een theatervernieuwend festival als het Kaaitheater uitgenodigd wordt, tenzij men een voorbeeld wil stellen aan onze...Enkel drie thema's worden uitgelicht: het gebrek aan een eigen dramaturgie (Hugo Meert), de visie van ex-directeur Alfons Van Impe op de financieel-politieke situatie van de Opera van Vlaanderen, en...De teksten in deze bundel samengebracht zijn van de hand van avant-garde-schilders, -dichters, en -theoretici die ook gelegenheidsdrama geschreven hebben dat minder aandacht gekregen heeft dan het

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Dramaturgie in de verouderde betekenis van "toneelliteratuur". Nochtans hebben Kaaitheater en Schaamte de afgelopen jaren meer dan eens getoond dat het actuele theater de rechtlijnige verhouding...De keuze voor een tekst van Claus lag misschien voor de hand, maar is toch in meer dan één opzicht interessant...buiten stuurt dan ze binnenkwamen, dan is theater fantastisch

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Het perspectief was dood, "ook al was dat dan al maar zeer sporadisch opgetreden na deze vele jaren van toenemende lethargie...grote mate gebaseerd op de misschien niet direct Stanislavskiaanse metode, maar dan toch op een poging om een karakterinhoud te projecteren, waarbij een achtergrond werd opgebouwd en een...Het feit dat we vandaag de dag in Vlaanderen zovele theaterbehoeften hebben, om het even of het om projectmatige dan wel gestructureerde gezelschappen gaat, is, geloof ik

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
Het bleven er echter altijd minder dan in de OvV...De VLOS De reorganisatie van Dewael gaat veel verder dan die ten tijde van de oprichting van de OvV...Wil men deze verruiming verwezenlijken dan zullen de mogelijkheden moeten worden geboden om projecten op lange termijn uit te werken

Nr. 31, September 1990 • Johan Thielemans • HET SPOOK VAN DE OPERA
Hoe wordt dat weinige geld dan besteed ? Komen er voor het volgende seizoen acht nieuwe voorstellingen ? "Neen, dat is onmogelijk...Mijn grote droom is het om in deze zalen, die een prachtige suite vormen, een einde-jaarsconcert te organiseren, waarop dan een galadiner of een bal zouden volgen...Ik hoop dat de politici dan eindelijk het belang van de opera zullen inzien


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK