Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


24 document(en) met "Alfons Dan" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Alfons Laten we dan samenwerken, lieve zuster, zoals we vaak gedaan hebben in beider voordeel...Prinses Als een vriend, die met ons zou wandelen, zijn voet verwondde, dan zouden we toch liever traag lopen en hem graag en gewillig onze hand lenen ? Alfons Beter ware, dat we hem konden...Alfons Je neemt het hoger op dan ikzelf, Tasso, Antonio Herken je de mildheid van de vader niet

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Maar dat is minder belangrijk dan het feit dat met name buitenlandse vorsers en universitaire medewerkers bij het Belgische Centrum terechtkomen hetzij met de vraag om studies te maken, hetzij om...Gevangenen Is het Nederlandse Theater Instituut niet actiever dan het Belgische...theaters met hun decors naar Praag gingen (waaraan dan eventueel Vlaamse decorateurs deel hadden, maar niet in Vlaams verband). Gelukkig is dat nu sinds een jaar of twee goed van start gegaan: er bestaat nu

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Het Nederlands Theater Instituut (NThl) is actiever dan voorzitter Alfons Van Impe van het Belgisch Centrum van het Internationaal Theater Instituut (ITI) blijkens het interview in ETCETERA1 lijkt te...Buiten de reeds genoemde activiteiten is er dan nog de afdeling Internationale Zaken...zitten daar in, en die contacten zijn voor ons belangrijker dan het ITI

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Dan verschijnt Tasso, in een contrasterende slordige plunje...Het hele eerste bedrijf is niet meer (ook niet minder) geweest dan een accuraat vastleggen van de personages...Het kan aan haar meer geprononceerde spel liggen, maar de prinses is alleen minder truttig dan met haar vriendin, zeker als ze blijft zitten

Nr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
30 Het eerste nummer van Etcetera werd meer en uitvoeriger besproken in de Nederlandse dan in de Vlaamse pers...Dat de subsidies voor het Vlaamse theater, in verhouding toch al veel lager dan in alle ons omringende landen, met zo een 50 a 60 miljoen zouden ingekrompen worden,... hoe er geherstructureerd en waar...Het Nederlandse Theater Instituut, actiever dan Alfons Van Impe wil weten, pag

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Het beschikbare materiaal - het sinds 1966 verschijnende Teaterjaar-boek, Alfons Van Impes 'Over toneel' (1978) en Daan Bauwens 'Kan iemand ons vermaken' (1980) - zijn ofwel niet genoeg...Georges Kaisers Von Morgen bis Mitternachts en Botho Strauss' Bekannte Gesichter, gemischte Gefühle staan indrukwekkend op een affiche, maar zijn de artistieke voorwaarden - en dan bedoel ik vooral de...Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat meer dan 30 gezelschappen kunnen overleven in deze sfeer van navelstaarderij en zelfoverschatting

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Van Kampen en Zoon, 1970). Dit was ook het begin van een samenwerking tussen Bert Verminnen en Alfons Goris...Maar zelfs wanneer het klimaat en de hem omringende figuren optimaal waren geweest, dan nog zou Verminnen zeer waarschijnlijk zijn eigen-grillige-reis-zonder-bestemming gemaakt hebben...gebruikt om met de nachtwaker van de Petite Rue des Bouchers --een Rus met Lepold II-baard, met grote cape en kepi-- hele nachten door te praten, mekaars leven te stelen en dan verder niets ? Wat doe

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Decortes 'Kleur is alles' en Freuds 'Der...
Psychoanalytisch heeft dit zijn weerslag op het proces waarmee onbewuste inhouden --in eerste instantie verdrongen lusten, al dan niet seksueel-- via het voorbewuste, talige kader, in bewuste...Dit is nauwelijks nog een subtiele 'marivaudage', dit is zuivere nonsens, maar dan nonsens als constructief systeem...Freud vat heel het domein van grappen, schertsen en komische toestanden als volgt samen: "De euforie, die we op deze manier willen bereiken, is niets anders dan de stemming van een levensfase, waarin

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Voor Philips betekent acteren niks meer en niks minder dan: de vreugde van het spelen...Schweik speelde hij niet minder dan vijf keer: driemaal in Haseks versie, tweemaal in die van Brecht...Zo van: 'als ik het niet kan, dan zal ik maar niets doen, want dan kan ik niets misdoen'. Het is natuurlijk het recht van de regisseur om te vragen : 'kijk, ik zou het graag zò willen; laat de

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Volgens Alfons Van Impe (Over toneel, Lannoo, 1978, p. 299) is het Koninklijk Besluit van 14 september 1954 'de eerste bestuursmaatregel die de culturele autonomie van de Vlamingen vaststelt, en daar...feite was het decreet niet veel meer dan de consecratie van de bestaande toestand...En het huilen om subsidies, bij hoevelen is dat ingegeven door artistieke gedrevenheid voor hun werk eerder dan door een (overigens begrijpelijke) hang naar verzekering van hun boterham

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
Het resultaat van dit proces is ondertussen bekend en boeit ons dan ook maar matig: De Gruyter en met hem het merendeel van zijn theaterpraktijk is, "in de herinnering van de gemiddelde Vlaamsbewuste...Blancquaert, J. Diels) meer dan eens in de steek gelaten: "het d.G.G...mythes uit de rijkgevulde theaterpraktijk van De Gruyter aan een summier onderzoek te onderwerpen: die van het Vlaamse Volkstoneel (1920- 1924). Maar dan nog moeten we ons verder beperken

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Tot slot kunnen/moeten we van de lage appreciatie voor het kindertheater nog zeggen dat zij vaak ook terecht is: meer nog dan in het "grote-gewone-mensen-thea-ter" stelt men zich...Hoe afficheert het NTG dan zichzelf...Dan kwamen de andere personages op de proppen

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
van de opera niet hebt, dan schilder je ze na; als je geen toeschouwers hebt, dan teken je die erbij). Wanneer dat kleine rode gordijntje dan op zijn beurt opengaat, zie je de scène van Love Theater: de...Nu was Sireuils enscenering evenmin regionalistisch of anekdotisch, maar Lahaut is minder moeilijk te situeren in Brussel, voor een Franstalig publiek, dan in het zuiden van Nederland...uit: Info Opera, juni 1986, interview met uittredend directeur Alfons Van Impe van de Opera voor Vlaanderen) "Film heeft meer met realiteit te maken dan theater, heeft iemand eens gezegd

Nr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Een opera voor Vlaanderen?
Meteen rijst de vraag waar dat Belgisch talent dan wel gevonden, begeleid en gestimuleerd kan worden...Het plaatselijk gerijpte talent kan dan later zijn weg naar dat internationale circuit vinden (een zanger die voor deze stap klaar is, heeft dan niet eens Brussel nodig: het hele circuit ligt meteen...Want, als men nu een gezelschap zou schrappen, dan is het morgen voor de man met de schitterende ideeën onbegonnen werk om van nul af aan opnieuw te beginnen

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Macbeth (De Munt) Dan zijn er niet anders dan problemen...Dat het, integendeel, meer zou zijn dan een historische reflex, dan een onderdanig toegeven aan de ideologie van het genie, heeft men hier niet duidelijk kunnen maken...Dan kan de toeschouwer zijn eigen belevenis opbouwen, door zijn blik te richten waar hij wil, en te kiezen, nu links dan rechts

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
En revelerend is dat theatraal Moskou of Budapest veel en veel dichter bij ons staan dan b.v...gegevens een immens en ondankbaar werk is. Het is dan ook bewonderenswaardig dat dit jaarboek er telkens weer ligt, nu voor de derde keer in een produktie en uitgave van De Scène...De teksten in deze bundel samengebracht zijn van de hand van avant-garde-schilders, -dichters, en -theoretici die ook gelegenheidsdrama geschreven hebben dat minder aandacht gekregen heeft dan het

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Door hun eenduidige lectuur, minder gericht inhoudelijke interpretatie dan wel op bepaalde spelmogelijkheden, worden beide teksten het formele kader waarbinnen het veel complexere stuk De dans van de...Anno 1988 heeft het stuk minder scherpe kanten dan vijfentwintig jaar geleden...buiten stuurt dan ze binnenkwamen, dan is theater fantastisch

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Naast de grote drie was er "zo'n onduidelijk, ongedefinieerd, statutair los aan elkaar hangend geheel van kleine ondernemingen waarbij de wil om theater te maken toch wel groter was dan het artistieke...Maar einde de jaren '60 was ook de periode van de flower people en zo, "de theatralisering van het maatschappelijke leven, veeleer dan de vermaatschappelijking van het theatrale leven...Al ging het een andere richting uit dan in 1968 kon worden voorzien: T 68 bedoelde niet meteen zich te gaan bemoeien met de opvatting noch met de praktijk van de samenleving, terwijl het politieke

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
De VLOS De reorganisatie van Dewael gaat veel verder dan die ten tijde van de oprichting van de OvV...De redenering van Dewael is eenvoudig: de VLOS krijgt meer dan de OvV, heeft minder personeel in dienst en kan als vzw gemakkelijker een beroep doen op sponsoring...Wil men deze verruiming verwezenlijken dan zullen de mogelijkheden moeten worden geboden om projecten op lange termijn uit te werken

Nr. 31, September 1990 • Johan Thielemans • HET SPOOK VAN DE OPERA
Bij de oprichting van de Opera voor Vlaanderen werd ik door Alfons Van Impe, de nieuwe intendant, aangezocht als dramaturg, binnen de Belgische context een primeur...Meer dan de Munt van de stad Brussel krijgt...Het komt er op aan Gent zo veel mogelijk aan Antwerpen aan te passen, dan kunnen de produkties gemakkelijk en op een verantwoorde manier uitgewisseld worden


Toon volgende resultaten