Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "Actie Tomaat"Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Ze blijft dus motor van de actie, al bepalen de anderen of het publiek begrip voor haar opbrengt of niet: Jason doet hysterisch als hij Medea speelt; Glauke aarzelt; de arts maakt van haar lijnen een...Als je die theaterrealiteit van vandaag, februari 1983, met open ogen bekijkt en ze confronteert met de uitspraak van Arne Sierens dat we "binnen de 5 jaar een tweede Aktie Tomaat zullen meemaken

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Wij verwezenlijkten echt waar de actie Tomaat naar vroeg: wij namen onze maatschappelij ke verantwoordelij k-heid op

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Na een uitgebreid vertoog over de Nederlandse theatergeschiedenis sinds de Actie Tomaat, als antwoord op een vraag over 'Maatschappij Discordia en het theater in Nederland', concludeert JJL: "Waar wij

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
Ik denk dat de Actie Tomaat in die verandering een belangrijke rol heeft gespeeld...Die hele evolutie, het besef dat toneel naast kunst ook communicatie is, is door de Actie Tomaat en de discussies die daar gevoerd werden fel geactiveerd geworden...Zij schoven geruisloos tussen podium-met-panel en publiek het zaaltje binnen waar met veel hoofdbrekens gepraat werd over toneel, na de Actie Tomaat en legden met stukjes papier en luciferdoosjes

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont, Marc Didden, Ivo Van... • De bijna utopische perfectie zoekend
Ten gevolge van Aktie Tomaat - een reeks van activiteiten tegen het 'gevestigde theater', in de nasleep van mei 68-wordt de Nederlandsche Comedie ontbonden...Buiten de actie, in een iets te grote jas, met een groot litteken over zijn gelaat, kijkend naar alles wat zich in en om het centrum bewoog en vooral luisterend naar wat er gezegd werd

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
De enige actie die men uit de tekst kan distilleren, bestaat erin dat de klant, die de jas van de dealer geweigerd heeft, de zijne op de grond gooit, zodat ze quitte zijn...het (negatieve) belang van het vormingstheater en de Actie Tomaat in een aantal bijdragen in een boek dat nochtans de ondertitel draagt "Reacties op de nieuwste theatertrends ". Niet alleen de

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Nederland de Actie Tomaat) in het theaterlandschap geslagen werd, lijkt elke dag nog breder te worden...Rond die tijd (de Actie Tomaat in 1969 was er de meest spectaculaire uitdrukking van) ontstond er een breuk in de theaterbeleving zowel bij publiek als bij theatermakers; aan de ene kant bleven er...Pol Dehert wijst erop dat de felle reacties in het kader van de Actie Tomaat in de Nederlandse theaterwereld een aantal verschuivingen op macro-vlak teweegbrachten

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Onze repertoiretheaters hebben al de trein gemist die het Nederlandse repertoiretheater na Actie Tomaat en het Duitse onder impuls van eminente artistieke leiders als Stein, Gosch, Flimm, Grüber

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Rieks Swarte
De jonge turken pikten het niet en gooiden tomaten naar het podium: Actie Tomaat...Het naturalisme past er in feite niet, dat speel je beter in een vlakke -vloertheater, iets wat we in Nederland na Tomaat verworven hebben

Nr. 39, December 1992 • Janine Brogt • Hoezo repertoire?
Na de Actie Tomaat in 1969, maakte repertoiretoneel niet langer deel uit van een ontwikkeling, maar enkel nog van een consolidering...Het deel van het toneelpubliek dat de Actie Tomaat als een inbreuk op de goede orde beschouwde, kon nog steeds terecht in de Amsterdamse stadsschouwburg, waar het Publiekstheater triomfen vierde...En op het moment dat het daar zit, treedt - weer - de artistieke ijstijd in. Dan wordt het weer tijd voor een actie Tomaat

Nr. 43, November 1993 • Johan Thielemans • Lezing zonder titel of: De vleugels van...
Voor Nederland is een vertrekpunt van elk oordeel over toneelspelen vandaag het feit van de Actie Tomaat en die Actie heeft al een hele poos geleden plaatsgehad...De actie heeft in de generatie theatermakers en spelers van toen diepe wonden geslagen...Want in Vlaanderen was er geen actie Tomaat geweest, was er een grotere continuïteit blijven bestaan, en was er meteen ook een mindere dosis aan zelf-bevraging gebeurt

Nr. 45, April 1994 • Johan Thielemans • Een wreed spel, gespeeld op de pianissimo's...
vloek over de volledige actie van het stuk blijft hangen...Sedert Actie Tomaat is dat volledig anders geworden zodat het concept van het spelen van de traditie, gewoon om die traditie levend te houden, voor velen een zinloze bezigheid is. Rijnders zegt in een

Nr. 47, December 1994 • Marianne Van Kerkhoven • Jac Heijer
Niet de Actie Tomaat is bepalend geweest voor zijn ontplooiing als criticus, maar wel het werk van Ritsaert ten Cate in Mickery

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
De Aktie Tomaat is als één daarvan de geschiedenis ingegaan...Deze actie-voerende acteurs voelden zich eerder verwant met geïsoleerde situaties zoals Kees van Iersels experimentele Studio-groep en vooral met Ritsaert ten Cate's Mickery Theater

Nr. 53, December 1995 • Kurt Vanhoutte • De taal van de schouwburgen
De erfenis van Actie Tomaat: achterhaalde vooroordelen of gezond wantrouwen

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
Bestuderen wat vergeten is, wat onder- en overbelicht wordt, brengt ons bij de ideologie in actie, de opties van deze geschiedenis (vaak tegen wil en dank). Treffend blijft het overwicht van het grote...publicaties over Actie Tomaat), het Vlaams Theater Instituut (Kritisch Theater Lexicon), maar ook van de initiatiefnemers van het boek Dans in Vlaanderen, om opnieuw een stem te verlenen aan die

Nr. 90, Februari 2004 • Paul Kuyper • Het engagement van het woord
Bepalend voor het Nederlands toneel is in dit opzicht de typering van dat toneel als 'geïnstitutionaliseerde marginaliteit'. Sinds de Actie Tomaat heeft het Nederlands toneel gekozen voor het...Het kan niet worden afgedwongen door een wilsbesluit of door een politieke actie...Aktie Tomaat: de Nederlandse theaterrevolte die begon in 1969 toen toneelschoolstudenten met tomaten smeten naar de acteurs van de Nederlandse Comedie op de scène van de Amsterdamse Stadsschouwburg

Nr. 111, April 2008 • Johan Leysen • Johan Leysen: ‘Ik wil vermijden dat ik...
Na Actie Tomaat werd het hele bestel herzien...Brengt het de actie op de scène wel dichterbij


Development and design by LETTERWERK