Archief Etcetera


P O L L E S C HP O L L E S C H

P O L L E S C H

DE REVOLUTIONAIRE ONDERNEMING

bastian Ze peppen hier de liefde op, OMDAT ZE IN GELD GELOVEN! DE KLOTEFILMPRODUCENTEN!

caroline En zo krijgt iedereen zijn liefde. In tijden waarin ze niks betekent.

gordon Maar wanneer deze liefdesfilms op CNN lopen en de VS haar gedichten voordraagt op CNN...

bastian Wat voor een gedicht zeg ik dan voor jou op, jij ONNOZELAAR?!

astr1d Ik kan zeggen, je bent ziek, je bent gek en ik kan je toch nog liefhebben. Ik kan zeggen, jij bent onmenselijk of ik.

goroon... en ik kan je toch nog LIEFHEBBEN!

Caroline Ik kan zeggen, je bent het kwaad en ik kan je toch nog liefhebben, omdat ik niet meer weet wat dat is. Het kwaad.

gordon ledereen die weet wat goed en wat kwaad is, kan niet liefhebben.

bastian Iedereen die hier nog aan uit kan, KAN NIET LIEFHEBBEN! Dus net dat wat revolutionaire ondernemingen produceren in deze kloterij hier:

caroline Liefhebben en er niet meer aan uit kunnen, aan de kloterij.

gordon Of zoiets als schoonheid of vrijheid, natuurlijk zoeken we dan niet meteen naar de kassa's in zo een mooi warenhuis.

Caroline Wat voor een meedogenloze relaties iemand toch kan hebben! Zoals ik, met een revolutionaire onderneming! We maken onszelf kapot in meedogenloze relaties, met al hun emotionele en lichamelijke eisen.

bastian Revolutionaire ondernemingen zijn liefdes-ondernemingen.

caroline... de ware liefde verkopen, maar HOE GAAT DAT?!

gordon Met mij gaat het niet goed. Maar toch ben ik hier om deze bank te overvallen. Het werk dat ik doe is met geen geld te betalen! En toch vloeit hier geld! Maar ik zeg het je: dat wat ik ben is met geen geld te betalen. Nooit! Je kan me dan nog zo kapot maken met liefde, maar je krijgt het niet voor geld, DAT HIER! Dat krijg je alleen maar wanneer ik je overval, alleen tijdens een bankoverval. Mijn hele emotionele en lichamelijke inzet krijg je alleen wanneer ik je

overval. Wanneer ik je dood tijdens mijn dodelijke overgave tijdens een bankoverval, alleen dan kan je liefde vervuld worden. Maar ANDERS NIET! Maar hier vloeit GELD! En naar het schijnt kan je dit hier krijgen: mijn overgave, mijn liefde voor deze bezigheid, al mijn agressie en de wil hier mijn leven op het spel te zetten en mij helemaal over te geven.

caroline En dat je bereid bent je leven op te offeren voor de goede zaak, voor mij, bedoel ik! En dat daar een revolutionaire gedachte achter steekt, achter jouw situatie, bedoel ik! En ik zeg je nog iets: we maken geen kans, omdat jij onze liefde niet begrijpt. Ik zou ze jou zo graag willen uitleggen, maar ik begrijp ze zelf niet. Er was een revolutionaire gedachte in deze kloterij hier, hier in mijn situatie, bedoel ik, en die moet ik nu toch kunnen uitspreken. Zodat zij er is! Zodat zij in de wereld is! Die is hier voortdurend, de wereld, 24 uur per dag, en er was nauwelijks een revolutionaire gedachte in te bespeuren, tot jij kwam. Jij klote-revolutionaire onderneming!

astrid Revolutionaire ondernemingen die aan een nog nooit eerder vertoond geweld blootgesteld zijn. Ik lig daar op de grond tijdens zo een bankoverval en denk dat ik mijn haar nog eens zou kunnen laten doen, een gedachte die je ook hebt als je verliefd bent. Maar dan dodelijk verliefd, zonder dat je door de gedachte aan een of andere toekomst afgeleid wordt. En wanneer ik dan over mijn kapsel nadenk, ja, dan heeft het toch iets. En ik weet helemaal niet wat je mij te bieden hebt, misschien word ik wel slanker en val ik af, terwijl ik hier op de grond lig en beef en het gevoel van doodsangst in mij begin te voelen. Ik moet de hele kloterij gewoon herinterpreteren, dat wat jij hier doet. Ik moet de kloterij gewoon consumeren, want uiteindelijk vloeit hier geld. En dus moet ik hier toch iets geconsumeerd hebben. Ik lig daar maar wat in de bank en denk: Al die mensen zoeken naar een gebeurtenis die hun leven zal veranderen. -En ik zie dat je er door drugs ongelooflijk jong blijft uitzien.- En ze consumeren en interpreteren er maar op los en vragen zich af of hen de voorkennis over hoe het er bij een bankoverval aan toegaat, van op de televisie of zo, of deze voorkennis en dit herkenningseffect, dat ik voor de rest eigenlijk alleen maar van Disneyland ken -watje helemaal niet verder helpt wanneer je d'r bent maar niks van de hele Disneykloterij afweet- of hen dat nu zal helpen of niet. Ja, deze voorkennis, zonder dewelke je in Disneyland niks kan gaan doen. En bij deze bankoverval wordt me ook duidelijk waarom we met dat wat we graag zien zo schrikwekkend omspringen.

gordon Jij bent zo een klotegebied waarin ik liefde wil realiseren.

bastian En het is vertwijfeling wat hier wordt gekocht.

caroline NEE! NEE! NEE!

astrid JAWEL! JAWEL! JAWEL!

caroline Consumeren en er maar op los interpreteren. In de kloterij.

Clip: Cancan

astrid Deze scène laat me zo verward achter en ik ben blij dat ik speels genoeg ben om me in de film Moulin Rouge met de rijke ondernemer te identificeren, die de ongelukkigste liefde ter wereld beleeft, met die hoer Nicole Kidman, zonder dat hij op het medelijden van de toeschouwer kan rekenen. Ergens heeft er NIEMAND MEDELIJDEN met hem! Ja, oké, hij is een egoïst, maar kan dat nu nooit eens zonder dat vooroordeel over GELD bekeken worden?

bastian Hebben wij niet allemaal een vooroordeel over GELD!

astrid Het arme geld, iedereen koestert er zoveel VOOROORDELEN over.

caroline Het tragische liefdesverhaal wordt daar nog liever met een arme, matig begaafde dichter beleefd dan met mij, de Duke.

bastian Ondernemingen zijn er eens van uitgegaan dat ze ook nog de laatste prul konden verkopen, ja, dat ze de eigenlijk onverkoopbare prullen ofwel als een soort ervaringsonderneming ofwel als een revolutionaire onderneming konden aanbieden. Dus net dat wat niet verkocht kan worden.

astrid Wij oudeuropese subjecten nemen nog altijd aan dat er iets is dat niet verkocht kan worden.

bastian MAAR DAT IS ER NIET!

caroline DEZE ONDERNEMING HIER ZIET JE ECHT GRAAG!

astrid EN HOE DOET ZE DAT?

caroline En waarom lukt het jouw onderneming niet mij ECHT GRAAG TE ZIEN?

gordon IK WIL DE REVOLUTIONAIRE ONDERNEMING!

bastian IK WIL ME ONVOORWAARDELIJK AAN JOU BINDEN!

astrid ALSJEBLIEF TROUW MET MIJ! JIJ REVOLUTIONAIRE ONDERNEMING!

66

900 etcetera 95

Volledig artikel als PDF

Auteur

Publicatie Etcetera, 2005-02, jaargang 23, nummer 95, p. 70

Trefwoorden revolutionairecarolinebastianliefhebbenondernemingastridkloterijbankovervalgordon

Namen CancanCaroline IkCaroline WatDisneykloterijDisneylandDukeEN HOE DOET ZE DATGELDLiefhebbenMetMoulin RougeNicole KidmanVS


Development and design by LETTERWERK