Archief Etcetera


InhoudstafelEtcetera

Driemaandelijks tijdschrift over theater, dans, muziektheater, etc. Verschijnt de 15de van maart, juni, oktober en december. Opgericht in 1982 door Hugo De Greef en Johan Wambacq

DRIEMAANDELIJKS JAARGANG XVI Nr64 JUNI 1998 AFGIFTEKANTOOR GENT X

Redactie

Marleen Baeten, Pascal Gielen, Kurt Vanhoutte,

Marianne Van Kerkhoven Eindredactie

Johan Wambacq Aan dit nummer werkten mee

Jef Aerts, Maaike Bleeker, Peter De Jonge,

Bart Eeckhout, Steven Heene, Rudi Laermans,

Hans Op de Beeck, Dirk Pauwels, Pieter T'Jonck,

Clara Van den Broek, Ludo Verbeeck,

Jens Verwaerde Etcetera wordt uitgegeven door

Theaterpublikaties vzw

Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel

tel. 02/201 09 18, fax 02/203 02 05 Etcetera wordt gesteund door

het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,

administratie Cultuur, de Vlaamse

Gemeenschapscommissie van

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

de Nationale Loterij. Abonnementen

Informatie op pagina 72

Foto omslag

Mark Pauline, Survival Research Laboratories Foto Jukebox

Rob Stevens

2 Redactioneel

KUNST/WETENSCHAP

3 Theatermakers, biologen, Annemie Neyts en andere bricoleurs

Pascal Gielen & Kurt Vanhoutte over het Wet-Art-project van de Beursschouwburg

7 Kwantumtheater

Marianne Van Kerkhoven sprak met fysicus Diederik Aerts die Paul Pourveur adviseerde bij het schrijven van zijn tekst Noorderlicht

15 De aap, de performer, de mens en de observator

Bioloog Jens Verwaerde nam deel aan Wet-Art in de Beursschouwburg en stelt dat kunst en wetenschap dichter bij elkaar staan dan vermoed

19 Het Visible Human Project als schouwtoneel van de 21ste eeuw

Maaike Bleeker over de verbeelding van het lichaam in kunst en wetenschap

24 Manifest

Uittreksel uit Het wilde denken van Claude Lévi-Strauss

26 De vertelmachines van Pat Van Hemelrijck

Clara Van den Broek en Dirk Pauwels in gesprek met Pat Van Hemelrijck

30 'Ver-stemde' herinneringen

Rudi Laermans over Vaders en Zonen van De Tijd

34 Een schokkende sint-vitusdans

Steven Heene over het Dionysus-gehalte van de voorstellingen van Dood Paard

38 Veelkantige bewegingen

Bart Eeckhout over de tiende editie van het Antwerpse festival De Beweeging

43 Een wereld met een smaakje

Hans Op de Beeck over 1 Wereld van Eric Raeves

46 Portrait de l'inconnu

Peter de Jonge over het beeld van Marc Vanrunxt als danser

50 Littekens schreeuwen om wonden

Ludo Verbeeck over Heiner Müller, gespeeld en vertaald, n.a.v. Wolokolamsker Chaussee I-V

Jukebox

55 Steven Heene en Geert Sels, theaterrecensenten van resp.

De Morgen en De Standaard, reageren op het Ten Oorlog-dossier in Etcetera 63

56 Choreograaf Alexander Baervoets reageert op de twee bijdragen over dans in Etcetera 63

58 Pieter T'Jonck over Hertog Blauwbaards Burcht van Anne Teresa De Keersmaeker

59 Marleen Baeten over Anna Blume hat ein Vogel van Theater Zuidpool

61 Jef Aerts over de voordelen van het neologisme glokale kunst


Development and design by LETTERWERK