Archief Etcetera


"InhoudstafelETCETERA

Driemaandelijks tijdschrift over theater en aanverwante disciplines. Verschijnt 15 maart, 15 juni, 15 september en 15 december

Omslag

Russische Openbaring Scenografie Jan Versweyveld Foto Luc Peeters

Hoofdredactie

Jef De Roeck

Redactie

Pol Arias, Mark Deputter, Hildegard De Vuyst, Geert Opsomer, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk Van den Dries, Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay

Secretariaat

Leen Thielemans

Aan dit nummer werkten mee

Alexander Baervoets, Kristien De Coster, Alex Mallems, Gunther Sergooris,

Wim Van Gansbeke,

Eindredactie

Pol Arias en Theo Van Rompay

Vormgeving, zet- en drukwerk

V.UM, Groot-Bijgaarden

Abonnementen

kunnen ingaan bij elk nummer; een jaarabonnement (4 nummers) kost 780 fr. of fl. 45 (CJP en +65: 700 fr.

of fl. 42); een steunabonnement (8 nummers) kost 2.000 fr. of fl. 120;

te storten met vermelding van het aantal bestelde abonnementen op KB-rekening nummer 4334069951-66 van Etcetera, Abonnementendienst, O.-L.-Vrouw van Vaakstraat 83 1000 Brussel; voor Nederland: Amrobank 47.29.50.312

Losse nummers

kosten 220 fr., in Nederland fl 14

ETCETERA

Driemaandelijks, nummer 23, jaargang 6, september 1988 IN DIT NUMMER

Opera in Vlaanderen

De „Opera voor Vlaanderen" is dood; leve de „Vlaamse Operastichting". Komt er een einde aan de sukkelgang van de opera in Vlaanderen? De minister van Cultuur heeft Gerard Mortier als intendant binnengehaald. Een deus ex machina? Hij moet aan de slag op het ogenblik waarop Etcetera ter perse gaat. Pag. 2

Jan Versweyveld

Scenograaf van het gezelschap De Tijd en al voordien teammaat van regisseur Ivo Van Hove: Jan Verswey-feld. Hij is decorateur geworden omdat hij altijd bezeten is geweest door licht. Etcetera verschijnt net op tijd voor zijn tentoonstelling in De Singel in Antwerpen. Hier leest u de achtergronden van wat hij doet en daar toont. Pag. 11

Chris Thys

Een actrice die in New York heeft gewerkt met Strassbergs „Method": Chris Thys. Daar leerde ze emoties eerlijk te gebruiken. Iedere keer tot dezelfde frisheid komen, dat is het probleem van acteren. Pag. 16

Achiel De Baere

De theatertekst in dit nummer komt uit de dagboeken van een Gentse eenzaat: van 1942 tot zijn dood tekende Achiel De Baere (1912-1973) kleine ervaringen uit het dagelijkse leven op, primair en authentiek. Eric De Volder maakte er een toneelstuk van. Pag. 24

Noodzaak van festivals

Jaarlijks, speciaal in de zomermaanden, verdikt het theaterleven tot festivals allerhande. Etcetera brengt verslag uit over een aantal daaronder, maar gaat eerst in een overzicht na welke soorten festivals er bestaan of bestaan hebben en wat er de noodzaak van is. Pag. 34

In dit nummer ook nog:

Subsidies '88-'89 voor Vlaamse beroepsgezelschappen en een niewe RAT, pag. 5 Peter Sellars, Amerikaans wonderkind, pag. 20 Column van Wim Van Gansbeke, pag. 59

Kroniek met recensies van Medea in het NTG, Orfeo ed Euridice in de Munt, Orgie van E.T.M., There's not too much going on anywhere in the city van Jeux Interdits, Variaties omtrent Eend van Onfijlbaar Produkties, Prometheus landschap van Jan Fabre, en de rubrieken Etcetera ontving, Repliek en Gelezen, pag. 61

Hartje

Deze zomer leek het verkeer op onze autowegen drukker dan tijdens de vakantiemaanden vorige jaren, Geen wonder: in België rijden nu drie en een half miljoen auto's. Voor nog geen tien miljoen Belgen, Sommigen afficheren hun liefdes, met stickers op de achterruit: I <3 NX; I <3 ski; I <3 good design; I <3 Jesus; Ik <3 golf; Ik <3 salondansen; Ik <3 mijn pekinees; Ik <3 uw vrouw; Ik <3 jiu jitsu; Ik <3 Gooik. Op Vlaamse wegen nog niet gezien: Ik <3 Holland; veertig jaar geleden was dat een schlager.

Op de E 40, tussen Kraainem en Sterrebeek, sprong onlangs mijn <3 op. Daar reed warempel een wagen met: Ik <3 toneel. Een toneelliefhebber dus, en hij wil het weten. Een lezer van Etcetera? Toneelliefhebbers vormen het publiek van dit tijdschrift. Hoeveel duizenden zou Vlaanderen er tellen? Ze staan nog niet allemaal op de lijst van onze abonnees. Staat u er al bij? En de eigenaar van die wagen met nummerplaat K.949.K, heeft die zich al gemeld? Ik <3 toneel, dat mag niet blijven bij een gezellig avondje uit; dat wil ook enig hersenwerk achteraf. Voedsel daartoe vindt u in Etcetera.

Jef De Roeck

ETCETERA

is een initiatief van Hugo De Greef en Johan Warnbacq; wordt in eigen beheer uitgegeven door Etcetera v.z.w.; verantwoordelijke uitgever is Luk Van den Dries, Tuitenberg naar Lombeekstraat 48, 1680 Lennik.

Redactie en administratie

Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat 83, 1000 Brussel tel. 02/512.1413

© Etcetera v.z.w.


Development and design by LETTERWERK