Advanced Search found 3 item(s) featuring "Van den dood die bijna stierf"

1925-12-20 Michel De Ghelderode en Jef Vervaecke : "Van den dood die bijna stierf..." in "De Nieuwe Spieghel" (Willem Putman)
    1927-02 Michel de Ghelderode: "Beeldekens uit het leven van Sint-Franciscus van Assisie" (Lode Monteyne)
      1926 August Strindberg: "Freule Julie" (Lode Monteyne)