Advanced Search found 1 item(s) featuring "Uren bewondering voor groote kunstwerken"

1927-05-15 "Jacob van Artevelde": Van Verschaeve door het Vlaamsche Volkstooneel te Brussel (C.Q.)