Advanced Search found 1 item(s) featuring "Satan"

1931-11-09 De première van "Wanda" door het Vlaamsche Volkstooneel te Brussel (R.)