Advanced Search found 3 item(s) featuring "De niet-ingebeelde zieken"

1932-11-25 De creatie van "De niet-ingebeelde zieken" door Ernest W. Schmidt (Anon.)
    1938-11-30 Het realistisch tooneel (Willem Putman)
      1938-11-30 Het realistisch tooneel: Ernest W. Schmidt (Willem Putman)