Advanced Search found 1 item(s) featuring "Ik heb een mensch gedood"

1931-10-24 Tooneel. Tooneelkring "De Moedertaal", "Ik heb een mensch gedood" door Maurice Rostand (Victor J. Brunclair)