Advanced Search found 1 item(s) featuring "Een huwelijk onder Lodewijk XV"

1923-01-24 Te Antwerpen: Kon. Nederl. Schouwburg: Een huwelijk door Lodewijk XV, door A. Dumas (P.)