Advanced Search found 2 item(s) featuring "Het huis in de schaduw"

1929-02-17 Weer een nieuwe Vlaamsche Operette (F.D.R.)
    1928 Jac. Ballings: "Van 't Lievevrouwken en de Herdersknaap" (Lode Monteyne)