Advanced Search found 3 item(s) featuring "Fra Angelico"

1928 Cyriel Verschaeve: Twee legendespelen (Lode Monteyne)
    1938-11-30 Het religieus tooneel (Willem Putman)
      1928-04-28 Jef Crick: "Fra Angelico" (Lode Monteyne)