Advanced Search found 1 item(s) featuring "Astrid"

1938-11-30 Het Vlaamsche Volkstooneel; Anton Van De Velde (Willem Putman)