Advanced Search found 1 item(s) featuring "Walter von Mole"

1938-11-30 Werk van vreemde auteurs (Willem Putman)
  • . . . en zelfs op zekere oogenblikken werkelijk grootsch. Laat ik nog wijzen op vertooningen van «DE MAN OP DEN TOREN», een onbelangrijk spelletje van Walter von Mole : van «DE LEER DER SCHIJNHEILIGHEID» van Jules Romains , in mijn vertaling, en met de keurige medewerking van