Advanced Search found 1 item(s) featuring "W.G. Focquenbroch"

1926 Lode Baekelmans: "De Blauwe Schuyte" (Lode Monteyne)
  • . . . DE BLAUWE SCHUYTE. Baekelmans , die vóór vele jaren in de inleiding tot zijn studie over den vergeten Nederlandschen burlesk Focquenbroch , meedeelt dat «de verloren kinderen der maatschappij hem in vreemde innigheid aantrokken, alsook de onterfden, de verdrukten, de weerspannigen» heeft van die . . .