Advanced Search found 2 item(s) featuring "Wim Doevenspeck"

1930-02 "Moet Barbertje hangen...?" Gemis aan vaste lijnen (Anton Van de Velde)
  • . . . voor het te wagen als ontspanning b.v. -- en bij die gelegenheid harmonies te verenigen: Willem Putman , Lode Geysen , W. Doevenspeck , A. de Maeyer , M. van Vlaenderen , Stan Eeckels , G. Martens , Paul de Mont , . . .
1927-02 Michel de Ghelderode: "Beeldekens uit het leven van Sint-Franciscus van Assisie" (Lode Monteyne)
  • . . . en veel meer folkloristische dan zuiver literair product van Michel de Ghelderode , dan is het, wijl we in zijn jongste door Willem Doevenspeck vervlaamschte werk, in zijn «Beeldekens uit het Leven van Sint-Franciscus van Assisië», een zeer opvallende nawerking van indrukken, bij het zien opvoeren van . . .