Advanced Search found 5 item(s) featuring "Wolfgang Amadeus Mozart"

1929 De Koninklijke Vlaamsche Opera te Antwerpen (Lode Monteyne)
  • . . . het Vlaamsch publiek in aanraking gebracht met het dramatisch werk van Wagner , Beethoven , Weber , Gluck , Mozart , Richard Strauss , Eugène d'Albert , Wolf-Ferrari , Rimsky-Korsakoff , Verdi .... Terwijl een rijkelijk gesubsidieerde instelling als «
  • . . . (Elektra, Rozencavalier en Salome); Beethoven (Fidelio) ; Wagner (De Meesterzangers; Lohengrin, Tristan en Isolde, Rijngoud, Walkure, Siegfried en Godendeemstering), Mozart (Figaro's Bruiloft), Verdi (Othello), enz... Zoo pas had er de creatie in Nederlandsche taal plaats van Sly, de succesopera van den eleganten . . .
1923-01-07 Marouf (L.O.)
  • . . . Fransche Opera : "Marouf" "Marouf" is evenels Mozart 's "Tooverfluit" een spectakelstuk - 'n spectakelstuk bijgevolg in den besten zin van 't woord! 't Fabelachtigste wat je denken kunt, verkrijgt werkelijkheid in die . . .
1939-07 HET ZEVENENDERTIGSTE JAAR 1934-35 (August Monet)
  • . . . dagteekent van Zaterdag 17 November 1934 . De leiding had Karel Candael . Op dit repertorium ontbraken tot dusver nog steeds twee Mozartwerken : «De Ontvoering uit het Serail» en «Cosi fan tutte». In de eerste dezer leemten voorzag de heer Bosmans , op Zaterdag
1939-07 HET VEERTIGSTE JAAR 1937-38 (August Monet)
  • . . . der allerschoonste avonden in dit speeljaar was dan nog deze van Zaterdag 22 Januari 1938 , wanneer de heer Sterkens den Mozart -cyclus in de Vlaamsche Opera , volledigde met een wonder-keurige opvoering van «Cosi fan tutte». «Fiordiligi» was mej M. Van der Meirsch, «Dorabella», . . .
1939-07 HET ACHTENDERTIGSTE JAAR 1935-36 (August Monet)
  • . . . te hoog dan te laag had aangeslagen. Beginnen met «Don Juan»... tot daartoe. Maar dan niet, zooals hij gedaan heeft, dit meesterwerk van Mozart verkeerd verdeelen om artisten vrij te maken, die hij, den volgenden dag reeds zou noodig hebben voor een creatie, waarvan hij onmogelijk een financieel . . .