Advanced Search found 2 item(s) featuring "Vereeniging voor goed Nederlandsch Tooneel"

1925-01-16 Tooneel te Brussel: Herman Heijermans (Anon.)
  • . . . en den Bond van Vlaamsche tooneelschrijvers . Hiervoor werd de aangekondigde vertooning van Synge 's Heiligenbron in de reeks gala-voorstellingen, ingericht door de Vereeniging voor goed Nederlandsch tooneel , uitgesteld tot lateren datum. Het heele land door trouwens wordt Heijermans herdacht. Reeds gaf Dr. De Gruyter te . . .
1924-07-26 Tooneel te Brussel: De Volksschouwburg (Anon.)
  • . . . Hippodroom-schouwburg te Antwerpen, alwaar zij verscheidene weken lang gespeeld werd. Maar er is meer. Bij het gunstige resultaat der werking van de " Vereeniging voor goed Nederlandsch Tooneel ", aan welke wij in den Koninklijken Vlaamschen Schouwburg der Lakenstraat het genot van Verkade 's Hamlet, het . . .
  • . . . hooren spreken, een prettigen avond kunnen doorbrengen en er, zooals nu het geval was, artisten terug zien, die in Holland naam veroverden. Wat de " Maatschappij voor goed Nederlandsch Tooneel " betreft, nog steeds wordt gewacht naar de vervulling van sommige beloften, waaronder De gele mantel en het optreden van Dr. . . .