Advanced Search found 1 item(s) featuring "Verbond van Vlaamsche Vereenigingen"

1936-04-10 Ulenspiegel (Estheticus)
  • . . . "Ulenspiegel" in de zaal Elckerlyc , door 't Volkstooneel Op initiatief van het " Verbond van Vlaamsche Vereenigingen " is het symbolisch successtuk van R. Graverson te Gent onder geestdriftige belangstelling opgevoerd geworden door de groep Staf . . .