Advanced Search found 1 item(s) featuring "Vereeniging van Letterkundigen"

1925-01-16 Tooneel te Brussel: Herman Heijermans (Anon.)
  • . . . en De meid, vertolkt door het gezelschap van den Koninklijken Nederlandschen Schouwburg en georganiseerd door het Verbond der Brusselsche Tooneelmaatschappijen , de Vereeniging van Letterkundigen en den Bond van Vlaamsche tooneelschrijvers . Hiervoor werd de aangekondigde vertooning van Synge 's Heiligenbron in de reeks gala-voorstellingen, ingericht . . .