Advanced Search found 3 item(s) featuring "Vereenigd Rotterdamsch Hofstad-tooneel"

1933-12-02 K.N.S. "Juffrouw Kerkmuis" door L. Fodor (Victor J. Brunclair)
  • . . . Tooneel K.N.S. «Juffrouw Kerkmuis» door L. Fodor Het Rotterdamsch Hofstadtooneel heeft dit blijsijpel in Antwerpen reeds vertoond en ons gezelschap was door dit voorgaande, dat een glansvertooning was, deerlijk, gehandicapeerd. Inzonderheid dan . . .
1930-12-05 Het Vereenigd Rotterdamsch Hofstad-Tooneel: De Keizer van Amerika (The Apple Cart) door G.B. Shaw (Herman Oosterwijk)
  • . . . HET VEREENIGD ROTTERDAMSCH HOFSTAD-TOONEEL TE ANTWERPEN De Keizer van Amerika (The Apple Cart) door G. B. Shaw. HERMAN OOSTERWIJK .
  • . . . de zaal deed gaan. Om zulke zuivere en subtiel geschakeerde klanken van onze onvolprezen moedertaal te hooren willen wij ons nog vaker door de Hollandsche Club naar de Antwerpsche opera laten nooden, zelfs al stond die in Zoetennaaie of in Vijve Sinte Baafs. . . .
1932-09-16 "Intimiteiten" door het Hofstad-tooneel (Victor J. Brunclair)
  • . . . "Intimiteiten" : door het Hofstad-tooneel We brengen met graagte verslag uit over de prestatie van het Hofstadtooneel , die werkelijk mag beschouwd worden als een der glansrijkste, die . . .
  • . . . een levensinzicht vernuchterd door veel ontgoocheling. Het leeuwenaandeel van den bijval ging naar haar. Voor deze galavertooning was de zaal eerder karig bezet. De « Hollandsche club » zal ons de opmerking veroorloven, dat rond deze vertooning niet voldoende publiciteit werd gemaakt. Zij zou hebben moeten doorgaan voor een vol huis. . . .
  • . . . ons de opmerking veroorloven, dat rond deze vertooning niet voldoende publiciteit werd gemaakt. Zij zou hebben moeten doorgaan voor een vol huis. Want het Hofstadtooneel is behoudens de belangstelling van de Nederlandsche kolonie, ook ruimschoots die van het Antwerpsche theaterpubliek waardig. Wij spreken dan ook den wensch uit dat . . .