Advanced Search found 1 item(s) featuring "Vrienden van het Nederlandsch Tooneel"

1932-11-25 De creatie van "De niet-ingebeelde zieken" door Ernest W. Schmidt (Anon.)
  • . . . die heusch lang niet makkelijk moet zijn uitgevallen, gezien het plaatselijk dialekt, waarmee hij niet zoo vertrouwd is. Even moeten wij nog releveeren, dat " De Vrienden van het Nederlandsch Tooneel » werkelijk geen eer halen aan het eerste spektakel, dat onder hun bescherming wordt gemonteerd. Het is geen goede noot . . .