Advanced Search found 1 item(s) featuring "Teatro alla Scala, Milaan"

1924-01-26 Schouwburgiana (Anon.)
  • . . . er gerust lachen, luidop zelfs, mits op beschaafden toon. Dan is er de Gaily , en de Alhambra , en de Scala en de Vaudeville , waar wat meer toegaat dan bij menschen, die over zeer gevorderde begrippen en een zeer rekbare moraal schikken en . . .