Advanced Search found 1 item(s) featuring "Théâtre Wagram"

1930 Putman: "De boer die sterft" (Willem Putman)
  • . . . het beleid van den heer René De Man ging «LE FILM AU RALENTI» in een schouwburg, die slechts een tijdje bestaan heeft, en Théâtre Wagram werd geheeten. Het was een haast onbeholpen, vooral «brave» interpretatie, waarrond de tekst dan flapperde als een overladen en ietwat goedkoop schitterend gewaad. . . .